.

Numerologie jména aneb i jméno nese část osudu

Není tajemstvím, že jakékoliv slovo nese v sobě určité vibrace. Mohou být příznivé i nepříznivé. Mohou vyvolávat různé stavy. Mohou působit na vnější svět. A tak dělají. Stejně tak i jméno člověka svými vibracemi ovlivňuje nejen zdraví jedince, ale také i jeho osud.Je to řečeno i ve starém...

Základní informace o datu narození

Celý vesmír,univerzum a příroda jsou složeny z vibrací.Čísla se svým symbolickým významem představují součást těchto vibrací.A protože my lidé jsme součástí vesmíru,působí tyto vibrace (čísla) i v nás samých. Energie nás prostupuje a její víření ovlivňuje celý náš život i jeho kvalitu. Čísla v datu...

ČÍSLO 0

Příběh nuly je příběh věčného bytí,v cyklu vznikání a zanikání.Nula je okénko do duše,kterým můžeme navázat spojení s Vyššími silami. Nula je základ,prapůvodní látka všeho a kolébka nekonečných možností,matrice. Nulovou energii můžeme svou vůlí nebo představou přeměnit do jakékoli žádoucí...

ČÍSLO 1

Číslo jedna nám vypráví příběh o individualitě a osamělosti,ale také o kreativitě a hledání sebedůvěry.Jednička se vztahuje k mužskému principu.Člověk 1 je iniciátorem. Pracuje jako katalyzátor, něco začíná. Nemusí nutně vždy předem vše promyslet, jde, udělá to a pak dostane další nový nápad. Je to...

ČÍSLO 2

Číslo dvě nám vypráví příběh o ženské síle,která je mystická,intuitivní,empatická, živá a nespoutaná.Pod vibrací dvojky se skrývá ochota ke spolupráci, hledání rovnováhy, vztahy, emoce,ale i nutkavé a náruživé chování. Dvojkoví lidé dokáží dobře podporovat ostatní, mají schopnost ostatním sloužit....

ČÍSLO 3

Číslo tři nám vypráví příběh o tvořivém vyjadřování sebe sama,o spontánnosti a uchopení iniciativyTrojka je o sebevyjádření. Je to tvořivost, vyjadřování sebe sama, nejsou to žádné nové plány a projekty.Ta tvořivost a sebevyjádření jde ze srdce - tato energie chce oslovovat lidi kolem sebe a...

ČÍSLO 4

Číslo čtyři vypráví příběh o tom,jak lze velkou pílí a vytrvalostí vnést do svého života řád.Skrývá se zde naprosto jiná energie než u předchozích tří čísel.Čtyřka je o formě a struktuře, čtyřka vytváří základy.Čtyřka je postupné budování věcí step by step. Je k tomu třeba velké trpělivosti. Je...

ČÍSLO 5

Číslo pět vypráví příběh o svobodě a kázni.Se čtyřkou jsme vybudovali formu, pětka hledá v té formě svobodu. Abychom mohli dosáhnout té svobody, je potřeba disciplína, jinak se ta energie nemůže hýbat. Svoboda, kterou číslo pět hledá,i když to tak na první pohled hned nevypadá, je spíše svoboda...
1 | 2 >>