O věštění  nejprve ve stručnosti

Věštění je součástí jednotlivých kultur a každá kultura má svůj specifický způsob výkladu. Samozřejmě, že cílem je vždy získat odpovědi na určité otázky - co nás čeká v budoucnosti, jak se bude vyvíjet vztah s určitou osobou, co by měl člověk vědět a na co by se měl připravit. Existují moderní univerzální formy věštění, jako je například, ale nejenom výklad pomocí tarotových karet, také věštění ze snů, ruky, kávové sedliny, pomocí kyvadla... /zachovalo se také množství předpovědí specifických jen pro určitý národ, jako je například věstění pomocí Knihy proměn./
Podobné formy věštění jsou obecně uznávány po celém světě, čímž ztratily výlučnost národní identity. Musíme však mít vždy na paměti, že přes globalizaci kultury, bude v sobě věštba vždy nést stopy světonázoru země, odkud pochází. To je důvodem, proč je v jednotlivých zemích prosazován místní způsob výkladu. Musíme si totiž uvědomit, že v prorokování a výkladu jsou využívány místní pojmy a postupy, což výrazně zjednodušuje proces interpretace.

.

Předpovědi a věštění pomocí Knihy proměn

Čínská Kniha proměn je jedním z nejuznávanějších systému věštění na světě. Obliba této knihy se rozšířila v minulém století, kdy byla upravena pro uživatele v Evropě. Kromě knihy samotné byly napsány také knihy předpovědí a komentářů k výkladu. Kniha proměn I-ting byla sepsána před několika tisíci lety. Věštba I-ting stála ve východních částech světa na počátku každého rozhodnutí. Věští se pomocí tří mincí stejné hodnoty.
Mince se vyhodí do vzduchu a rozhodující je, jakou stranou dopadnou zpět - bude-li to orel nebo hlava. Orel má hodnotu dvě, hlava tři. Z kombinací těchto hodnot mohou vzejít čísla šest, sedm, osm nebo devět. Každé číslo odpovídá přepisu písmen slov Jin a Jang, které jsou psány buď s mezerami, nebo bez nich. Mince jsou hozeny šestkrát, čímž získáme obrazec šesti řádků, které jsou rozděleny od jedničky do šestky a jsou umístěny horizontálně nad sebou. Může vzniknout 64 kombinací řad, každá kombinace má svou vlastní interpretaci. Zajímavé je, že některé studie vidí v tomto sytému výkladu paralelu s matematickým výpočtem jednotky DNA a Knihu proměn (I-ting) považují za klíč k rozluštění informace DNA.

Věštba založená na Knize proměn

Na počátku hádání je nutné formulovat otázku, která je pro Vás důležitá. Musíte si také uvědomit, že při věštbě bude kniha odkrývat také skutečnosti, které pro Vás mohou být bolestivé. Jedná se například o otázky týkající se Vaší práce nebo vývoje vašeho vztahu s partnerem. Do věštby se promítne Váš vnitřní stav a kniha neodpoví na špatně formulované otázky. V knize komentářů k I-ting jsou přesně stanovena pravidla věštění.
Základním pravidlem je, že se nesmíte zeptat na stejnou otázku dvakrát, a to ani v případě, že se Vám výsledek první věštby nezamlouvá. Jedno sezení Vám dá odpověď na jednu otázku. Pokud Vám vyjde hexagram 3, 29, 39 a 47, musíte vzít na vědomí doporučení, které se skrývá v jeho aforismech a nezpochybňovat je. Již v samotném názvu knihy - Kniha proměn, se skrývá trvalý pohyb, což znamená, že po přečtení doporučení a rad je na Vás najít svou vlastní cestu. V pravidlech pro věštění stojí, že věštba nesmí proběhnout, je-li namířena proti někomu jinému nebo pokud jejího splnění chce někdo dosáhnout nekalými prostředky. Nejprve musí být položena přesná otázka a každý si musí sám rozhodnout, chce-li stát "uvnitř" nebo "vně".

Jak interpretovat I-ting

V Knize proměn stojí, že podivovat se nad věcmi, znamená o nich přemýšlet. Aforismy v ní obsažené představují určitou hodnotu, která jen naznačuje a má za cíl vyvolat ve Vás následné asociace. Samozřejmě, že člověk žijící daleko od čínské kultury a mytologie, si někdy může jen stěží představit nebo porozumět tomu, co aforismy naznačují. Komentář ke Knize proměn obsahuje přepis těchto aforismů, a také rozložení a řazení hexagramů při výkladu.
Nejprve musíte udělat základní hexagram, poté hodit mincí a následně začít s výkladem. Pokud hexagram obsahuje nestabilní rysy jin a jang (6 a 9), pak vytvořte další hexagram, který bude znázorňovat opačný, tedy stabilní jin a jang (7 a 8). Dále vytvořte obrácený hexagram, který umístěte naproti tomu původnímu. Při výkladu hlavních funkcí nestabilního hexagramu pouze přečtete jeho základní obsah, a také smysl nestabilních rysů. V upraveném výkladu je uveden kontext nestabilních změn. Poté si přečtěte hlavní smysl dalších hexagramů, ve kterých je obsažena největší podobnost s danou situací. Opačný hexagram napomůže hlubšímu pochopení základního výkladu.

Trigramy I-ting

Základem čínské filozofie života je jednota ženského a mužského principu - Jin a Jang. Naučit se číst v Knize proměn je nejlepším způsobem, jak získat znalosti o systému světového řádu, který se používá pro výklad hexagramů. Z praktického hlediska musí věštkyně při výkladu vytvořit šest čar, které se vzájemně kříží. Při tom hodí třemi mincemi stejné hodnoty a podle výsledku přiřadí hodnoty - orel má hodnotu dvě, hlava tři.
Každé získané číslo odpovídá počtu čar hexagramu - číslo šest značí něco starého a odcházející Jin; sedmička představuje stabilní Jang; číslo osm stabilní Jin; devítka je odcházející, starý Jang. V Knize proměn je každému trigramu (kombinace řad 1 až 3 nebo 4 až 6) přisouzen odlišný význam. Hexagramy (kombinace dvou trigramů) jsou vysvětlovány pomocí veršů a aforismů. Nyní zpět k hodnotě trigramů. Nižší trigramy (první až třetí čára) ukazují stav člověka a jeho vnitřní život. Vyšší trigramy znázorňují vnější prostředí. Nižší trigram představuje začátek a setkání a vyšší konec a ustoupení. Pro každý řádek hexagramu existuje vlastní aforismus s vlastním významem. Například první řádek hexagramu zobrazuje počátek určité situace a nejvyšší řádek vnitřní vývoj.

Závěrem věřit či nevěřit ve věštění

Je nutné varovat před fanatickou vírou v prorokování a v interpretaci výsledků. Mějte na paměti, že ne každá věštkyně nebo věštec opravdu vidí Váš osud a Vaši budoucnost. Kartáři v mnohých případech vycházejí z pozorování vzhledu a citového stavu člověka, a také z jeho odpovědí na otázky. Velmi často se věštba stává nástrojem, jak vylákat z klienta další peníze za předpověď situace. Jsme přesvědčeni, že nejlepší vztah k věštbám a jejich výsledkům je popsán v Knize proměn, která nabádá více k zamyšlení se nad danou situací, často odkrývá jiný pohled na věc a vždy říká, že vše na světě má jen pravděpodobnostní předpověď a vše závisí na postoji daného člověka.
Fanatická víra v pravdivost věštby může danou situaci ovlivnit. Pokud je věštba příznivá, neměli byste jen sedět a čekat, až se předpověď vyplní, ale měli byste pro její splnění také něco udělat. V případě, že je věštba nepříznivá, zamyslete se, jestli je věc skutečně beznadějná. Pokud se k věštění rozhodnete přistupovat tímto způsobem, vytanou Vám na mysli otázky typu "důvěřuj, ale prověřuj", "jestliže něco chci, tak pro to musím také něco udělat" nebo "chci-li aby se něco splnilo, musím udělat takový a takový krok". Pamatujte si, že svůj život máte ve vlastních rukou. V každé situaci se nabízejí tři možnosti pro změnu - ano, ne, nebo...

Po výkladu u věštce si všímejte. Začnou-li se odehrávat vaše záležitosti v souladu s věštbou, pak můžete očekávat naplnění věštby od min. 50% až na 99%.

Předně záleží na tom jak si s věšteckým nástrojem, např. kartami rozumí vykládající osoba. Záleží na tom jak dalece k němu promlouvají a jak jejich řeči rozumí, jakou k sobě mají vazbu a dalších okolnostech.

Bohužel, čím dál větší množství lidí kazí pověst opravdovým znalcům v umění výkladů a ovládání netradičních dovedností tím, že těmto vědám nerozumí, ačkoliv dělají nebo si snad dokonce myslí, že ano.

.

Jak si vybrat způsob věštění

Při výběru metody věštění rozhoduje velmi často předchozí zkušenost s některou z nich. Někdy je rozhodnutí výsledkem delšího či kratšího přemýšlení a kolísáním mezi "ano" či "ne". Pokud posuzujeme věštění z hlediska rozumu, tak se ukáže, že věštba sama o sobě nemá temnou stránku, ale kouzelník nebo věštkyně Vás mohou podvést a poplést Vám hlavu. Jistě se i mezi věštci dá narazit na člověka, který má skutečný talent, ale je to spíše výjimkou než pravidlem.
Jestliže chcete věštit sami sobě, je nejjednodušším způsobem využití on-line věštění. Možné je také zvolit se některý z jednodušších způsobů výkladu. V čem spočívají přednosti on-line věštění? Věštba je řízena programem, který je nejčastěji založen na metodách matematické analýzy. Běžné věštění je výsledkem náhodně zvolené karty, čísla, kávového zrna nebo tarotové karty. Při on-line věštění je vše řízeno strojem, který nedělá chyby. Výsledek je odvozen od Vašeho pohybu myší a od psaní znaků na klávesnici. Pravděpodobnost výběru do značné míry závisí na Vás, což zvyšuje přesnost věštby.

Věštit můžete sami

Tato část je věnována těm, kteří se rozhodli zkusit věštění sami. Pro dosažení potřebné přesnosti a dovednosti je nutné dodržovat několik základních pravidel. Za prvé - žádné hádání není přesným obrazem dané situace, ale je odrazem toho, co si Vy sami myslíte a toho, co si sami sobě nechcete přiznat a co před sebou skrýváte. Karty, kávová zrna, voda, kávová sedlina, mince, I-ting - pomocí všech těchto způsobů můžete věštit sami sobě.
Za druhé - schopnost předvídat u sebe někdy pozoroval téměř každý. Měli jste někdy pocit, že jste určitou situaci již jednou prožili, dokázali jste někdy odhadnout, jak daná situace dopadne? To vše je projevem intuice, které je jen zřídka kdy věnována pozornost. Za třetí - zvolte si takový systém věštění, kterému budete plně rozumět. Například u tarotových karet si můžete určit vlastní výklad jejich významu tím, že jednoduše přiřadíte všem 36 kartám vlastní hodnoty a budete postupovat podle vlastní metody výkladu. V takovém případě pro Vás bude výklad karet naprosto srozumitelný a jednoduchý a budete si vždy vědět rady.