Abecední snář

Začínající písmenem A

Abatyši
  milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu
  v klášteře: přísný pořádek při malé stravě
viděti - hrdost, změna, štěstí
  viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu 
  viděti: pozor na pýchu a lest.

Abeceda
  tvé nároky a touhy se splní.

Abel
  Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny
  slaviti: naděje na povýšení či řád

Adam
Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh
  pod stromem bez Evy: staromládenectví 
  pod stromem s Evou: manželství

Adresář
hledati v něm: známost

Advokát
  Advokátní kancelář viděti: starosti, mrzutosti, opletačky
  máš-li s ním co činiti - starost a nouze
  mluviti s ním: těžká starost, velké trápení 

Aeroplán
- čeká tě úspěch a odvaha k činu 
  viděti - spoléháš příliš na ochranu

Agent
- varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu!

Achát
šperk - hloupost
  viděti: nemoc a smrt

Akademik
  býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život.
  viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí

Akát
  kvetoucí - čeká tě bohatství a zdraví
  viděti ho bez květu: neštěstí

Akcie
  koupiti - ztráta peněz
  kupovati - zaznamenáš společenský vzestup

Aksamit
  hladiti - věští milence či milenku
  na sobě: získáš úřad či lepší služební místo
  viděti aksamitové šaty - cti dosáhneš

Akta
- na čas se vzdálíš ze svého pracoviště

Akvárium
- Stane se ti něco nepříjemného.
  viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu

Alabastr
  alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či manželské poctivosti
  viděti: štěstí cudnosti

Alej
  stinná - dostaneš příjemné sousedy

Alkohol
- Odolej pokušení být nevěrný.
  Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete.
Almara
  kupovati ji: svatba v příbuzenstvu
  plná: dobré bytí
  prázdná: chudoba
  se šatstvem: obdržíš dar
  viděti nebo ji posouvati - různice s manželkou

Almužna
  bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi
  dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci
  přijímati: dobré příjmy.
  rozdávati almužnu - výhra
  rozdávati: prospěch z podnikání.

Aloe
  :dlouhý a hezký pobyt na tomto světě. 
kvetoucí - Dočkáš se dlouhého života.
  strom, viděti - starou známost obnoviti
  viděti: starou známost obnoviti.

Altánek
- schůzka z lásky

Amazonka
  viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá
  viděti ji: žena nabije mužovi 

Amerika
- Předsevzetí se ti podaří.

Ametyst
  vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače

Amor
- Čekej trápení s láskou
- velká láska, láska na prvý pohled. 

Amputace
  některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny

Ananas
- Budeš pozván na hostinu
  jísti: pozvání na návštěvu.

Anděl
- V příštích dnech budeš šťastný.
  býti andělem nemocným - smrt
  býti andělem zdravým - čest
  býti jím: čest a povýšení ve společnosti
  býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc.
  mluvicí - Dosáhneš po čem toužíš.
mluvit slyšeti - zlé znamení
  mluviti s ním: dobré znamení pro příští život
  s chlebem: nebeské dobro
  s kalichem: utrpení
  s knihou: čti Písmo svaté
  s ochranným pásem: budeš chráněn
  spatřiti - dobré zprávy
státi se jím - Dosáhneš vysokého postavení a úcty.
  v růžovém světle: velká láska
  ve velikém světle: i tobě světlo
  viděti ho v modrém světle: velká pravda
  viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy.

Angličan
  viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti
  viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti.
  :znamená samostatnost i povaha dobyvačná. 

Angrešt
žlutý trhati a jísti: neduh
  zelený viděti: žaludeční nemoc, nepřátelství
  zralý: peníze

Anténa
  montovati ji: křik v domě

Antoušek
  viděti ho: dávej si pozor na jazyk

Anýz
  jísti - dlouhý život
  jísti: dočkáš se vysokého stáří
  síti nebo pěstovati: soudní spory

Apatyka
- pozdě bycha honit

Apatykář (Lékárník)
- nemíchej vše dohromady
  (lékárníka) viděti - nemoc

Apoštol
- šťastný život
  viděti apoštoly - radostná zpráva
  viděti: zpráva.

April
  pošle-li tebe kdo aprilem - čest

Arab
- Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští.
- znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen

Arcibiskup
- Smiř se a odpusť svým nepřátelům
žehnající: tebe doprovází síla. 
  viděti ho: rychlá smrt.

Arest
  - potěšení ze samoty

Arch (papíru)
čistý: smutek
  papíru černého: smrt známěho či známé
  pomačkaný: zlý průjem
  popsaný: veliký úkol

Archa
- dostaneš čestné postavení
  Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš
viděti ji: mrzutost přijde.

Archív
- v místě je klepna, která kde co ví. 

Armáda
- návštěva chudých příbuzných 
- tvá naděje bude zmařena
  dodávati jí: bohatství
  jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce
  když armády nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek
  na pochodu: buď opatrný, zvýšení daní
  na útěku: ztracené peníze ve spekulaci
  pochodovati viděti: pohroma, neštěstí.
  utábořená: země bude vyjedená od různých živlů
v boji viděti: neštěstí a smutek.
  v kouři: možnost války
  v zákopech: nemoc
  válčící: úspěch a bohatství

Arnika
  s ní se mazati: úraz

Artista (é)
  Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít.

Artyčoky
  jísti: máš churavé nervy
  viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka.

Astra (y)
- pohřeb v rodině
kvetoucí - Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit.
  sázeti - I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.
  zvadlé - Tvé naděje se maří.

Astrolog
  viděti ho: opatři si horoskop, též porada

Atentát (y)
- Nepromeškej své štěstí.

Atlas
- Nečekaně změníš místo.

Audience
  držeti s bábou: zlé klepy
  držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly
  míti u císaře neb krále - štěstí a zisk
  na hradě: rodinná událost
  s kominíkem míti: veliké štěstí
  sám udíleti: povýšení
  u vznešené osoby: stěstí a výhra.

Auto (Automobil)
  autonehoda - finanční ztráta
  hledat - neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
  hledat automobil - neúspěšný obchod
  hledat automobli (pro mladou ženu) - je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování 
  jedoucí - neštěstí jisté
  jet velmi rychle autem - je znamením problémů nebo špatné zprávy
  jet velmi rychle autem - znamení problémů nebo špatných zpráv
  jeti v něm - Neúspěch tě Čeká. (18)
  kolona jedoucích aut - náhlá cesta za obchodem
  kolona jedoucích aut - znamená náhlou cestu za obchodem
  kupovat - první krok nového počínání, které bude úspšné
  mít - komplikace při uskutečňování snů
mít auto - symbolizuje komplikace při uskutečňování snů
odjeti: znamená stěhování
  porouchaný - věští zapojeni se do nejistého obchodu
  porucha - cesta bude marná
  překážka - příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3)
říditi - Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8)
  s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme - máme vlastní záležitosti pevně v rukou
  s výfukem: nadýmání a bolení břicha
  sám je řídit - hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli
  seděti v něm: čekej pozvání
  sraziti se: potká tě zamilování na cestě
stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí, 
  utíkat před ním - je varováním před konkurenty
  utíkat před ním - varování před konkurenty
  vézt se v něm - lepší poměry
  vidět - někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení
  vidět - znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení
  vidět je hořet - dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam
  vidět srážku - v jisté záležitosti bude silná konkurence
  viděti - Zažiješ něco nového. (2)
  vyhrát automobilový závod - předhonit své konkurenty nebo rivaly
  vystupovat z něho - vaše vážnost utrpí

Autobus
- řiď se moudrostí a budeš těžit.
  být řidičem - je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce
  jet jím - znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby
  plný cestujících - předpovídá spokojenost v obchodech
  vidět prázdný - značí brzké uznáni a čest

Autogram
  Někdo z blízkého okolí zemře.

Automat
- znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory
  automat (bufet) - Špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš.
hudební hrací: zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou
  na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz
  na peníze: v domácnosti je tichý zloděj
  viděti: výhoda v obchodech. 

Začínající písmenem B

Bába
- čarovati - zlé i dobré
- hladiti bábu - nepředstírej neštěstí
- na koštěti - zlé uhranutí
- na porodní zvoniti - v domě bude nutná rychlá pomoc
- porodní u těhotné viděti - dlouhá nemoc v domě
- porodní viděti: nemoc, též smrt
- trhovou viděti - značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá
Babička
- viděti ji: dobrá rada zapotřebí
Bábovka
- jísti ji: dobré časy a příjemné žití
Bačkory
- na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i radost
Bagoun
- jím býti - duševní porucha
- viděti ho - zasnoubení
Bahno
- do něj šlápnout - nepříjemnosti
- nebo močál viděti a v něm choditi - namáhavá práce bez výsledku
- skrze něj jíti - zlé časy
- válet se v něm - chraň se zlé společnosti!
- viděti - pohlavní nemoc
Bakchus
- aneb bohyně viděti - špatná úroda vína
Bál
- na něm být - pohřeb
- na něm tančiti - čeká tě vážná známost nebo malé dědictví
- účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání.
Baldachýn
- pod ním státi: úcta a vážnost.
- stojíš-li pod ním - čest
- viděti - dobrá naděje
Balet
- viděti: klamání a podvod.
Baletka
-  budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti
Balíček
- nalézti - pozor na hloupé vtipy
- zahoditi - ztráta přítele
Balík
- odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého přítele
- sukna nalézti - zisk někdo tě darem obleče,
Balkón
-  najdeš milou osobu
- na balkóně státi - úspěch tvůj rychle pomine
- na něm státi: opětování lásky.
- viděti - znamená nezdar
Balón
- letící viděti - naděje rychle uletí
- viděti: neštěstí na obzoru.
- vystupovat viděti - vrtohlavce poznati
Balšám
- kvést viděti - zdraví
Balzám
- kvete-li - znamená stálé zdraví
- mazati se s ním - nastane ti starost,
- míti: zasloužit si chválu.
Bandity
- viděti: pronásledování.
Báně
- na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko
- na věži s křížem - modlitbou mysli výš
Bankovky
- dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy
Banku
- viděti: klidnýživot vésti.
Barák
- roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno
Barchet
- kupovati - brzká změna
Bárka
-  menší cesta
Barva
- bílá - radost
- černá - smutek
- šedá - vdovec, vdova
- hnědá - samota a opuštění
- jasně fialová - duševnost, účinná láska k bližnímu
- jasně žlutá - klidný život
- jasně zelená - veselá příroda
- křiklavá - výbuchy všeho nehezkého
- míti - naplněnou kasu dostati
- modrá - důvěřuj ve vyšší moc
- oranžová - šťastná láska
- růžová - krásné příští
- s ní se natírati - býti obelhán
- stříbrná - šediny stáří
- světle červená - láska
- temně fialová - pokání
- temně žlutá - pomsta
- temně zelená - nebezpečí
- tmavě modrá - moudrost
- tmavočervená - zášť a hněv
- tříti - dobrý zdar tvého obchodu
- zlatá - dobré hmotně zaopatření
- ztratit v obličeji - očekává tě nemoc
Barviti
- sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře
Barvu
- roztírati: dobré obchody.
Basa
- beze strun - málo peněz
- hrát slyšeti - spokojenost s radostmi
- hráti na ni - velká žízeň
- rozbitá - sváry
- sama bručící - velká hádka s tchyní
- viděti - hádka
- znějící - v budoucnu štěstí tě očekává
Báseň
- čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost
Basista
- slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka
Básník
- mluviti s ním - návštěva muzea a starých památek
- viděti ho - doba tě už přežila
Baterku
- viděti: tajní nepřátelé.
Báti se (něčeho, někoho)
- báby - vycítíš to správně
- boha - dobro
- ženy - nečisté svědomí, domácí sváry
- muže - rovněž nečisté svědomí
- neznáš-li důvod proč - buď opatrný před nepřáteli
- pána - poctivost
- sluhy - nepoctivost a krádeže
Batoliti se
-  nikam to nepřivedeš
Bavlna
-  menší zisky od chudších
- Bavlněné zboží či jiné věci - nejistota
- bílé barvy nalézt - bohatství
- černá - smrt
- červená - nemoc
- žlutá - nemoc
- množství ve skladu - bohatství, užitek a dobro
- přísti - dalekou cestu
- přísti ji - podnikneš cesty do dalekých krajů
- roucho - menší dědictví
- tkáti nebo přísti: zisk.
- v žokách - bohatství
Bavlník
- keř viděti - jest velmi dobře
- viděti: bohatství.
Bazalka
- kvésti - zdraví, síla, radost
Bazén
- koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu
Bazilika
- v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě žalost a zármutek
Bazilišek
- viděti - starost a velký zármutek
- viděti ho - tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele
- viděti: zármutek, truchlivost.
Bažant
-  nová láska
- chytnouti ho - do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba
- jísti - ctěn býti
- jísti ho - míti čest
Bdíti
- ve spaní - starost a pronásledování
Bedna
- míti, či viděti plnou - bohatství
- plná - dar
- prázdná - chudoba, starosti
- prázdná - rozbroje, mrzutost
Bednář
- viděti ho - hojná úroda
Bedra
- hubená - starost o živobytí
- mokrá - mnoho dětí
- přeťatá - zármutek
- silná míti - vítězství v zaměstnání neb při soudní při
- veliká - zdravé děti
- zemdlená - žalost
Bedrník
-  známost se sládkem, též radost z povýšení
Běhati
- o závod - veliká námaha
Běhavka
- míti ji - vyprázdnění úspor
Bělice
- pojídati ji - tělesný neduh
Bělidlo
- aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn
Bělmo
- na očích míti - zármutek
Beran
- beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým majetkem
- černý - příčinou špatného žití je tvá povaha
- stažený - smrt v domě
- starého nalézti - trvalejšího zaměstnání se domůžeš
- viděti běžícího - radost
- viděti ho - budeš povýšen
- vyhublý - smrt
Beránek
- míti - pokoj a útěcha
- nalézti - budeš mít dočasné zaměstnání
- skákati viděti - na dětech míti radost
- viděti - náklonnost k tanci
- viděti beránky které se pasou - strach a hrůza
- zabíti - nemilosrdenství
- zabitý - zarmoucení v rodině
- ztratiti či prodati - ztráta zaměstnání
Berla
- biskupská - čest
- žebrácká - chudoba, ponížení, škoda a ztráta
- nalézti ji - neštěstí
- nemocniční - nemoc
- více berlí - neštěstí
Berle
- na nich choditi - špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého
- o ní se opírati - trápení, nemoc
- s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek
- viděti aneb míti - nemoc
Besídka
- v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní
- viděti ji v zahradě - očekává tě radost
Betlém
- jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť, prosba za někoho
Bez
- květ - starost
- strom - nemoc
- trhati - velkého věku se dočkáš
- viděti v květu - nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení
Bezinka
-  veselá zábava
Běžeti
- a cíle dosáhnouti - vše se zdaří
- a cíle nedosáhnouti - vše se zdaří jen těžko
- a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění
- a nemoci se vyhnouti - veliké namáhání
- a padnouti - nezdar v započaté práci
- a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého
- a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého
- a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati
- běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš - značí neduh
- nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny
- několik osob za sebou - hádka a starosti
- před zvířetem - nepřátelství
- s vozem - nesnáz
- sám sebe viděti - ztráta jmění
Bible
-  šťastné manželství
Bič
- šlehati - daleká cesta
- práskati: upřímností přátele získati.
- ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
- viděti - bude ti pomluvou na cti utrháno,
Bičování
-  zle
Bída
- býti bídný - strastiplné dny
- připravovat bídu někomu - dluhy
- velkou bídu viděti - opovržení
- velkou viděti: opovržení, pohrdání.
Bidlo
- na prádlo - čeká tě zdlouhavý spor
- něco podpírati - zdlouhavý proces
Bílek
- vaječný pití - závislost z daru
Biskup
- žehnající - síla tě doprovází
- husu jísti - veliké štěstí
- při pohřbu viděti - velké neštěstí
- při službách božích viděti - dobrá novina
- s ním mluviti - šťastné pořízení v počínání
- sedět viděti - proces
- viděti - v milosti býti u vzácné osoby
- viděti ho tančiti - vzejde ti škoda na dobytku
- viděti: přízeň od vysoké osoby.
Bíti
- dostat od obyčejné osoby - ta osoba může dopomoci k majetku
- někoho - láska a různice
- od osoby dostat, která je úřadem vysoká - nález pokladu
- se s někým - velká námaha
- se s více cizími lidmi - pomluvy
- svou ženu - nevěra
Bitva
- do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění
- do bitvy vésti - radosti se dočkati
- námořní, viděti ji - chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude
- vojenskou na pevnině viděti - budeš míti potěšení
Bláto
- na oděvu - hanba
- samo - vše zlé
- v ulicích či na poli viděti - nezdar, bída a zlá novina
Blázen
- bláznivou ženu spatřiti - mrzutosti a hádky v domě
- bláznovství tropiti - nemocnému dobře, zdravému mrzutost
- býti - vyznamenání
- jej viděti - návštěva nepravdivého člověka
- jej viděti a mluvit slyšeti - budeš oklamán
- sebe sama viděti - značí dlouhý věk
- viděti blázny - ovládnutí svých vášní
- vysmívati se bláznům - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti
Blázinec
- v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo
- viděti - velké štěstí
Bledý
- býti: znamená nemoc.
Blecha
- bleší cirkus viděti - návštěva z vyšších míst
- chytati - těžká honba na cosi, nepokoj
- míti blechy a býti jimi pokousán - štěstí a bohatství
- mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.
- mnoho spatřiti - velký zármutek
- na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat.
- od ní poštípán býti - blízká výhra
- skákat viděti - výlet, dobré počasí
- viděti blechy - není dobře
- viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
- zjeví se - obdržíš dopis
Blesk
-  nenadálá příhoda, zisk a štěstí
- blýskání viděti - shoda v nějaké při
- když jej vidíš - křik a smutek
- když zapálí - svržení
- trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život
- viděti, když uhodí - mrzutost
- viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost.
Bližní
- viděti ho - není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá
Blouditi
- kamsi dolů - bude zle
- nahoru - bude dobře
- rovně - zlé i dobré
- v lesích a údolích - zle
- v polích - dobře
Bludička (Bludičku, Bludičky)
- viděti - zlé znamení, někdy mrzutost
- viděti a za ní choditi - nechat se svést
Bludiště
- labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti
- Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.
- po lesích, lukách a polích - dobré časy
- skalní, údolím a roklinami blouditi - zlé časy
- zahradní a v něm se procházeti - zapleteš se do zlých okolností, zmatky
- zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek
Bluma
- na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí
Bob
- jísti - hrozí ti nebezpečí i neduh
- na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí
Bobek
- kozí - nezajímej se o to, je to nepatrnost
- kozí sbírati - mnoho zbytečných starostí, raději spoř
Bobkový list
- keř viděti - nenadálé cti dosáhnouti
- někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový - vděčnost
- sen o něm u ženy - náhlý porod
- trhati - odejmout někomu dobrou naději
- věnec obdržeti - naděje na brzké povýšení
Bodat
-  zbloudit
Bodláčí
- viděti - protivenství
- zalévati - nevděčníku prokázati dobro
- zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti
Bodlák
- na poli - neúroda
- viděti - tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost
- viděti: zrada.
Boháč
- býti - chudým dobře, boháčům pronásledování
- jím býti - značí chudobu
- viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní
- viděti ho ve snu a s ním mluviti - tvé záležitosti se zdaří, též pýcha
Bohatství
- míti - nebezpečenství
Bohoslužba
-  pokoj v mysli
- navštíviti nebo slyšeti: obtížnou práci dostati.
Boj
- boji přihlížeti - smířiti se s nepřítelem
- bojovati s dravci - zlé vášně
- nebo půdka, býti přítomen - smíření
- s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti.
- s divokými zvířaty vésti a zvítěziti - vyvázneš z nebezpečí
- sám bojovati: do sporu se dostati.
- sám s někým bojovat - přijdeš do hádky
- z boje utéci - někdo ti přinese radost
- zůčastniti se: usmíření.
Bojovati
-  do rozepře jíti
- a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti
- na koni - dobrý sňatek
- s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím
Bok
- mít zraněný - zármutek a ztráta dětí
- veliký a silný - brzká svatba a děti
Bolest
- bolavého se viděti - velmi milován býti
- cítíš-li v sobě - nepřízeň
- cítiti - nesnáze přemoci
- ve snu tě bolí hlava nebo prsa - čeká tě menší nemoc
- vidíš-li na jiném - šťastně přečkáš nehodu
Bonbón
- jísti bonbóny: neužitečná vydání
Bordel
- viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.
Borovice
-  přináší dobro samoty, ia radost
- viděti vysokou a urostlou - budeš míti velkou radost
Borůvky
-  zrazená láska
- jísti: skromná budoucnost.
- na keři - touha po slasti
- v lese trhati a jísti - budeš zrazen v lásce
Bos
- běhati - zhubnouti na těle a neštěstí
- běhati: tělesná slabost.
- bosýma nohama běhati - překvapí tě neočekávané štěstí
Boty
-  cesta
- červené - získáš nevěstu krasavici
- chlupaté - bohatá nevěsta
- juchtové boty nositi - mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě
- lakové obouvati - falš, i nevěra
- žluté - pozor na chorobnou nevěstu
- nové kožené - zisk a peníze
- roztrhané - sejdeš z cesty
- si obouvati - jistá svatba
- tlačí-li tě a jsou zablácené - nemoc
- ukradené - cizoložství
- ukrásti - dobrý zdar v podnikání
- zamazané - dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle
- ztratiti - bratr nebo sestra ti zemřou
Bouda
- jarmareční viděti - různice
- neb sklep na víno viděti nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost
- psí viděti - čeká tě ponížení
- s trhovým zbožím viděti: výhra, zisk.
Boule
- míti - staneš se pánem gruntu a polností
- míti bouli: pozemek obdržeti.
- míti na celém těle - nepřátele
- na těle míti - znamená nepřátele, též úraz
Bourec
- bource pěstovati - příprava
Bouře (Bouřka)
-  nástrahy
- od ní býti překvapen - domácí mrzutosti
- špatné zprávy.
- před ní se skrýti - ujdeš nástrahám
- před ní utíkati - nebezpečí
- při ní pod stromem státi - můžeš lehce zahynout z neznalosti
- stromy vyvracet viděti bouřkou - velké neštěstí tě mine
- Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.
- velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu
- viděti - zlá nehoda
Boží umučení
- viděti obraz - radost v rodině
Brada
- dlouhá - pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů
- dlouhá tak, že z ní až vousy padají - úplné schudnutí
- šedivá - hanba
- holou mít - starost
- hubená - není dobře
- tlustá - dobře
- vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem - značí to smrt manžela
- zrzavá - faleš
Bradavice
-  bohatství
- aneb kuří oka - úmrtí
Brambory
- jísti - nedostatek
- kopati - namáhání
- kopati: úsilí, námaha.
- okopávati - práce, námaha
- v květu - radost v rodině
Brána
-  nečekaná návštěva, též změna života
- široká - zlý život
- na pole - zapomenouti nějakého dluhu
- násilně ji otevříti - do zajetí se dostati
- uzoučká - konec života
- viděti: ztráta a nemoc.
Brandýř
- viděti ho neb býti holen - klevety
Brány k vláčení
-  upravení poměrů pro budoucnost
Bratr
- ( též bratranec) - přátelství proti nepřátelům
- loučiti se s ním - budeš truchlivý
- loučiti se s ním: konec zármutku.
- plovoucího ve vodě - znamená dlouhý a šťastný život
- umře-li tobě - ztratíš nepřítele
- viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele.
- vidíš-li ho umírati - zbavíš se nepřátel
Bratrství
-  značí vzájemnolu podporu z cizích kapes
- v pití - politické schůze
Bratři a Sestry
- mluviti - starost, protivenství
- mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat
- viděti - radost, štěstí
Brázda
- jí orati - velký zisk v budoucnu
- na poli - bohatství, štěstí
- ubírati se jí - čeká tě veliké štěstí
- v ní upadnouti - překážky
Brčál
- viděti nebo trhati: věrné přátelství.
Brdo
- v domě míti - zisk
Brk
- bílý míti: od falešného podezření očištěn býti.
- jím psáti: brzká dobrá zpráva.
- z husy neb jiného ptáka - radost v rodině
Brnění
- míti na sobě - před nepřítelem se chrániti
- nositi - odvod nebo známost s vojákem
- nositi: hněv Vám přinese mnoho nepříjemností.
- pancíř viděti - opatrně sobě počínati
- svlékati - konec námahy
- viděti rozlámané . ztráta, škoda
Brnkačku
- viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat.
Broditi
- se ve vodě, čistá-li - vše dobré
- se ve vodě, špinavá-li je - vše zlé
Brokovnice
- nabitou ji viděti - hádka ve společnosti
Broky
-  nepřátelství
Broskev
-  chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky
-  máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk ... 37
- - Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82
- - trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost
-  vše nemilé
-  zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk
-  Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. ... 37
-  znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy
- BROSKVOVÝ KVĚT - naděje
- darovat: hledejte a najděte novou známost
- darovat: Jsi všeobecně oblíbený
- DAROVATI - budeš dobře přijat v nové společnosti
- darovati - dobře uvítán býti
- Darovati - dobře uvítán býti
- DAROVATI - dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti
- dostat: někdo se bude snažit vás podvést
- JÁDRO - jíst: Setkáš se s tuhým odporem
- JÁDRO - nalezneš tuhý odpor
- JÁDRO JÍSTI - někdo tě oklame
- JÁDRO KOUSATI - děláš si nemilé známosti ... 23, 88
- je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen
- jedení broskve - znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů
- jíst - radost a zdraví
- Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže
- jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé
- jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením
- JÍSTI - onemocnění bohatého
- JÍSTI - setkání a sblížení s milou osobou
- Jísti - výstraha před nemocí
- kvetoucí vidět: sklony k marnivosti
- NA STROMĚ - upadneš v pokušení
- NA STROMĚ VIDĚTI - přijdeš do nesnází ... 2
- nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen
- někomu dávat - sympatická známost
- PECKU ROZBÍJETI - namáhavá práce
- pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení
- prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí
- ROZLAMOVATI - dobré majetkové poměry
- shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce
- trhat - flirt
- trhat: Dostaneš se do pokušení
- trhati - dobré peněžité postavení dostati
- TRHATI - nesnáze
- Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati
- utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví
- vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví
- vidět je na stromě - dosáhnutí touženého cíle
- Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství
- vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky
- VIDĚTI - nemožná přání
- viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví
- viděti na stromě - dostaneš se do nesnází
- zavařovat: Majetek budeš schraňovat
- zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí
Brouci
-  mnoho svárů v domě
- a krev - nejezdi nikam
- štípají-li - rvačka
Brouk
-  svárlivý a ničemný člověk se blíží
- viděti ho - zloděj nablízku
Brousiti
- něco brousiti - mrzuté hádky
Brus (Bruska, Brousítko)
-  klevety
-  velká radost
- míti na dvoře a brousiti na něm - pomluvy, klevety a mrzutosti
Brusič
- šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti
Brusinky
-  vše dobré přijde k vám
Brusle
-  liché touhy, marné toužení
- jezdíš na nich - marná snaha
Brvy
- Brvy vypadávati viděti - churavos
Brýle
-  domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou
- míti - čestné postavení
- míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.
- nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru
- nositi: opatrnost před přáteli.
- si nasazovati - výnosné zaměstnání
- sobě koupiti - chtějí tě ošidit
Břečka
- Břečku píti - výlet na venkov
Břečťan
-  straromládenectví, osamělost
- jinak viděti:štěstí, láska, přátelství.
- na stromech se pnout viděti - falešné přátele
- na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti
- na zdi viděti: upevnění vztahů.
- viděti - štěstí v lásce
- vidíš pnoucí se - tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí
- z něho věněc víti: věrného přítele míti.
- z něj věnec plésti - věrný přítel
Břeh
- u něho odpočívati - štěstí a spokojenost
- u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati
Břemeno
-  znamená těžkou práci
- jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení
- na bedrech nésti - starost, povinnosti, těžký úkol
- sundati - dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří
Břicho
- bolení břicha - zármutek v domě
- co roste - čest
- malé a hubené míti: zdlouhavý soud.
- máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces
- máš-li prázdné - ztráta
- máš-li velké - zámožnost
- míti malé - špatná pře
- oteklé míti: znamená neštěstí a nepříjemnosti.
- průjmem břichu uleviti - zbavení starostí
- rozřezané míti - ztráta
- splasklé - smrt příbuzného, též útrata
- tlusté - majetek
- veliké míti - blahobyt
- velké míti: zámožnost.
Břitva
-  měj se na pozoru
- viděti hodně ostrou - buď velmi opatrný
Bříza
-  panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti
- břízový háj viděti - štěstí
- useknouti ji - škoda
Buben
-  cesta
-  klepy budou rozneseny
- na bubny tlouci - v rozepři se dobře hájiti
- slyšet - noviny
- slyšeti na bubny tlouci - do opravdové hádky přijíti
- slyšíš-li - špatná pověst o tobě bude rozšířena
Bubeník
- jak utíká - oheň nebo výbuch
Bublina (y)
- mýdlové bubliny - fantastické plány do budoucna
- z mýdla - krátkého štěstí užívati
Bučení
- slyšeti dobytek bučet - neštěstí
Budíček
- slyšeti - svou liknavostí propásneš štěstí
Buditi
- někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí
Bůh, Bohyně
- hovořiti slyšeti: radost.
- chváliti - nemoc a utrpení
- chváliti ho: trápení.
- jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství
- s ním mluvit - velká radost
- slib bohu učiniti - velké štěstí a spokojenost
- viděti - radost a útěcha
- viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek.
- vzývati - radosti se dožíti
- vzývati ho: radost.
Buchty
- péci - dozvíš se o sobě milé řeči
- s mákem jísti - dědictví nebo výhry
- s povidly - mámení lásky
- s tvarohem - žaludeční nemoc
- veliké viděti a jísti - dobré přátelství a štěstí
Buk
-  dej si pozor na úraz
Burza
- jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v podnikání.
- viděti: hodněštěstí míti.
Buřty
- dělati - zbohatneš
- jísti - úspora peněz
Buvol
- vidět běžeti divokého - přijde do domu nemilý host
- viděti - velký zisk
- viděti: velká ztráta.
Bůžek
- klaníš-li se mu - budeš velice pokořen
- viděti ho - zfalšovaná pravda
Býk
- běží-li - čeká tě cesta, ale i pronásledování
- pásti ho - statek a kapitál
- s krávou - dočkáš se manželství
- viděti - hostina
Byliny
- hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati
- jísti šťavnaté - prospěch, zisk
- mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek
- trhati - zdraví
- voňavé - konec neštěstí
- voňavé míti - marnivost
Byt
- bohatě zařízený - bezstarostné stáří
- čistiti - čistota = základ zdraví
- čistiti v bytě - návštěva
- hezký - jistá budoucnost
- měniti - překvapení, ale i smrt
- provětrávati - nemoc
- úzký a těsný - nesnáze hmotné, nemilé věci
- v nepořádku - blíží se nemilé věci
- v ohni - veliký výstup, hádky a soužení
- zatopený - pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti
Bytost (i)
- nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či jiném světle - zlo
- nadpozemské bytosti viděti v modrém, růžovém nebo zlatožlutém světle - dobro
Bzikání
- slyšeti - touha po manželství
Bzučení
- slyšeti - zlé pomluvy

Začínající písmenem C


Car
- viděti ho - zaniklé věci
Cáry
- míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída
Cavyky
- milostné dělati - úraz
Cediti
-  špatné finance
Cedr
-  v rozumnosti je dobro a pravda
- listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou
- viděti strom - povýšení
Cedule
- dělati - cesta
- lepiti ji - změníš svůj stav
- vidět ji viseti - změna v rodině
- viděti - značná překvapující novinka
Cela
- celu vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou
Celer
- hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt
- jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk
- jísti a nechutná-li ti - značí pravý opak
- kopati ho nebo sázeti - změníš povolání
- nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň
Celovati
- čerta - pěkné nadělení
- žhavé železo - úraz
- kata - budeš obdarován od cizího člověka
- milenku - smíření se s nepřítelem, též starost
- studený kámen - pohřeb
- svého přítele - hojný užitek
Cement
- rozsypati - hádky
- vidět ležeti - nesnáze s úřady
Centimetr
-  drobná práce
- jím měřiti - malichernosti
Centýř
- nositi - potlačení
Cep
-  vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého
- sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací
Cesta
- bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován
- jeti jí koňmi - trvalé štěstí
- kamenitá - bědný život
- konati cestu - mrzutostem ujíti
- kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy
- křížová cesta - nemáš pevné odhodlání
- na pěkné se procházeti - štěstí a radost
- plná jam - číhá na tebe nebezpečí
- úzká - starost, zármutek
- v zelení - dobré naděje do budoucna
- vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel
- zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu
Cestovati
-  důležité podnikání
-  mnoho přemýšlení
- ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti
- pěšky - odložení důležitých věcí
- s mečem - návštěva veselky
- se společností - dostaneš se do cizích řečí
- ve společnosti - bude se o tobě mluviti
- ve vlaku nebo ve voze - změna
- ve voze - stálé štěstí
Cibule
-  slzy
- hromada, kopec - židovská návštěva
- jísti - do zármutku upadnouti
- jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině
- pečivo cibulové jísti - lékaře nepotřebovati
- vařiti - chudoba
- viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství
Ciferník
-  čas běží a mění vše i tebe
Cifry
- psáti - zbohatneš
- vymazávati - dluhy
Cihla
- cihlovou chatrč viděti - námaha a práce
- dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání
- dobře vypálená - peníze
- ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku
- ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku
- nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek
- špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky
- viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací
- viděti cihláře při práci - příjemná návštěva
Cíchy
- aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění
- čisté - dobré znamení
- nečisté - zlé znamení
Cikán
- Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává
- cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje
- jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování
- s basou - pitka
- s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
- slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě
Cikáně
- viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná
Cikánka
- hádající z ruky - čeká tě velká příhoda
- kouřící - pozor na oheň
- objímaji ji - velká škoda
- tančící - podnik se nezdaří
- usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném
Cín
-  zisk a obchod
- cínové náčiní - založíš domácnost
- s ním pracovati - budeš potěšen
- viděti - nemoc
Cink
- na oku míti - špatné vyhlídky
Cinkání
- slyšeti - veselý večer
Císař
- a krále viděti - mnoho štěstí míti
- s ním mluviti - vážnost míti
- viděti ho a mluviti s ním - zisk
- viděti řády zdobeného - soudní spory
Cisterna
- viděti ji - nebezpečenství a záhuba
Citera
- děvče hrát viděti - budeš milován
- hráti na ní - býti příjemný
- na ni hráti - příjemnost
Citróny
-  cizina
-  vytlačený býti
- jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede
- jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede
- jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší
- kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti
Cizoložství
-  nepokoje v manželství
- pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem.
- prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví
- spáchati: znamená velkou hádku.
Clo
- platiti - nemilé vydání
- platiti - nenadálé vydání
Cop
-  značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování
- míti - straníš se novot
- sobě plésti - manželům dobře, jiným zle
- ustřihne ti někdo - ostuda
- viděti neb nositi - milovati staré věci
Cucati
- cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla
Cukr
-  sladký pokrytec nablízku
- cukernatění - šťastná zvěst
- darem obdržeti - lichocením trápen býti
- jísti - mlsným býti
- jísti - sladká láska
- míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
- sekati - lásky konec
- tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s  tebou zachází
Cukrárna
-  pozvání
- v ní býti - nemoc žaludku
- viděti - dlouhou chvíli míti
Cukrář
-  kuplíř nablízku
Cukrátka
- jísti - lichá zábava aneb čtení
- kupovati - peníze promarniti
Cukroví
- jísti - tvé přání se časem vyplní
- v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání
Cukrovinky
- jísti - dobré poměry
Cvičení
- hromadná viděti - sváry
Cvoček
- do boty zatloukati - mrzutá cesta
- v noze - nevěrnost
Cvrček
-  nevděčné noviny
- cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě
- slyšeti - štěstí
- slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci
- štípne-li - utrpíš škodu
Cyklista
-  expres dopis, rychlá zpráva
Cylindr
- na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod
Cypřiš
-  starost, nemoc, smrt

Začínající písmenem Č


Čabraka
- viděti - ze lží ženských vzejde ti mrzutost
Čaj
- mnoho píti - ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil
- neb thé píti - zapletení tvých záležitostí
- nésti - hostina, dobrá zábava
- píti - rýma
- pro společnost vařiti - tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti
Čakan
-  šibeniční humor
Čaloun
- zchátralý - konec života
Čáp
-  radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví
- čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti
- chodí-li po střeše - nedůvěra tvých známých
- chytiti ho - budeš v zaměstnání povýšen
- letící k jihu - dítě
- letící k severu - smrt
- letící k východu - bohatství
- letící k západu - chudoba
- na něm seděti - velmi brzký sňatek
- peří z něho škubati - obohatíš se
- po dvou viděti - štěstí, brzká svatba
- s ním besedovati - buď opatrný ve své lásce
- usadí-li se u komína - obdržíš hosty
- v domě - milý host
- v zimě viděti - neštěstí
- viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti
- z domu letící - smrt hosta
- z domu odlétá - někdo z nájemníků zemře
- zdraviti ho - přírůstek do rodiny
Čaroděj
-  to, co se ti zdá pravdou, je pohádka
- s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil
Čarodějnice
-  zlá žena v domě
- čarovati - kup jmelí pro lásku nebo verbenu
- podaří-li se ti jí utéci - vyvázneš z nebezpečí
- pronásleduje-li tě - máš nablízku nepřátele
- viděti - hrozí ti nepřátelství
- viděti: varování před falešnými přáteli.
Časopis
-  pokrok značí, také však ohlupování
Časoznalec
- Časoznalce dělati - nevděk
Čeládka
- míti ji - ztráta dobytka a slabá úroda
- mnoho jí míti - hynutí dobytka
- vyhnati ji ze dvora - očekávej rozmnožení statku
Čelo
- široké - velmi šťastné manželství
- krásné - moc nad jinými
- malé - špatné nadání
- malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval
- na něm ránu - utrpíš škodu
- pěkně klenuté a jasné - dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání
- poraněné - škoda
- porušené - posměch
- vysoké míti - lehce všechno pochopiti
Čemeřici
- dostati - vysmán býti
Čepec
-  značí svatbu
- je-li čistě bílý - šťastné manželství
- je-li špinavý - skoupý manžel
- je-li s černou stuhou - krátké manželství
- na hlavu si dáti - brzká svatba
- s kokardou - povládne paní
- viděti v nočním čepci - očekávají tě menší starosti
Čepice
-  uč se zdvořilosti
- dáti si ji na hlavu - brzká svatba
- huňatou slibovati - blízká žena tě chce ošálit
- nasazenou na hlavě - dočkáš se úcty
- ztratiti - z pošetilostí vytržen býti
- ztratiti ji - objasnění něčeho
Čepobití
- slyšeti - pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout
Čermáček
-  štěstí
- v pokoji létající - štěstí
Černidlo
- viděti se píti - klevety
Černoch
- jej viděti - smutná novina
- s ním mluviti - obdržíš zprávu zdaleka
Černý bez
- viděti: naděje na uzdravení ze starého neduhu.
Čert
- báti se ho a utíkati před ním - poznáš dobrého přítele
- býti jím trápen - pevná služba, pevné místo
- čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod
- hladiti čerta - peklem odměnění od kohosi
- honiti ho - kup si los
- nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod
- nésti ho na zádech - zlá manželka
- ocas mu vytrhnouti - budou tě trápit nemoci
- s andělem - dar
- s ním zápasiti - zlé náruživosti
- viděti ho - podvod, který za to stojí
- viděti ho na housle hráti - poznáš škodlivého člověka
- viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída
Červ
-  nepřítel
- před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem
- v ovoci - zrada nebo choroba
- viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru
- viděti mnoho červů - znamená tajné nepřátele
- zabíti - od neduhu opouštěn býti
- zabíti ho - vítězství nebo uzdravení, též radost
Červánky
-  dobrá naděje
-  klid a vyjasnění
- uzdravení.
Červená
-  v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně
- jako barva - symbol ohně, žhnutí, horka
- plameny - znamenají něco velmi dobrého
- v očích - přináší radost
- vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýkat - člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní; také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých
Červotoč
- slyšeti ho - smrt známého
Česání
- býti: veselá slavnost se chystá.
- jinému vlasy česati: těžká, zbytečná práce.
- se - prospěch
- zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce
Česnek
- jeho svazek dáti či přijmouti - delší zármutek
- jísti - nečistota
- jísti - pečuj o své zdraví
- trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti
- vařený jísti - zármutek
- viděti aneb cítiti - hádka
- viděti zelený růsti - potěšení z dětí a přátel
Čéška
- s ní si pohrávati - značí mužům nebezpečí, ženám necudnost
Četa
- viděti ji - provést spojenými silami, když chceš zvítězit
Četník
-  předvolání
Čihadla
- číháš-li ve snu - tvé pátrání bude korunováno úspěchem
- rozvěšovati - sváry v rodině
Čichati
-  pátrej více dohadováním
Čimčarání
- slyšeti - domácí klepy
Číňan
-  faleš
- jej viděti - závist sousedů
Činitel
- jím býti - nestřídmost
Čísla
- číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti - jest dobré znamení
- Přepadají vás ve snu čísla, matematické vzorce a fyzikální zákonitosti a nejste přitom ani fyzik ani matematik a ani se nesnažíte vyřešit kvadraturu kruhu? Pozor, možná, že ji už řešíte - pouze ne matematicky, ale někde ve svém životě. Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu.
- psáti - mnoho zaneprázdnění
- smazati - sám sebe ošiditi
- spočítati málo čísel - peníze
- táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek
- viděti - kup si los, též duševní námaha
- viděti - štěstí v loterii míti
- viděti č.1 - spokojenost
- viděti č.2 - klevety
- viděti č.3 - práce
- viděti č.4 - marné namáhání
- viděti č.5 - půtka
Čísti
- knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost
- knihy psané - zámožnost
- zábavné knihy - útěcha, uspokojení
Čížek
- viděti ho v kleci - touha po větší svobodě
- zpívat slyšeti - někoho poznati
Článek
- řetězu - dobré přátelství
Člověk
- člověčí lejno - zlato do domu
- postavy hrozné - radost
- viděti ho s korunou - v létě dobře, v zimě škodno
- viděti ho vousatého - pozor před pronásledováním
Člun
- množství člunů - nečekané zbohatnutí
- na vodě kolísající - nebezpečí
- plaviti se na něm - kratší cesta
- se topící - smrtelná příhoda
- se topící a opět se objevivší - velký prospěch
Člunek
- ke tkaní - strast z práce
Čmelák
-  zloděj
- býti jimi uštípán - krádež
- na zvířeti - zbytečný strach
Čočka
-  starost
- jísti - dobré časy míti
- jísti ji - neshody, ale peníze, i podvod
- přebírati ji - mrzutost
- roztrousiti - sám sobě škodu učiniti
- skrz ní se dívati: omyl.
- viděti - své věci dobře upotřebiti
Čokoláda
- píti ji - dobrá výživa, dobrá práce
- vařiti ji a ochutnávati - zasnoubení v rodině nebo u přátel
- viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar
Čtverylka
- tančiti ji - veselá bezstarostná mysl
Čtyřlístek
-  štěstí
- hledati - nespokojenost
Čtyřstup
- v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne
Čvanhati
-  úspěch na započaté cestě

Začínající písmenem D

Dalekohled
- míti - štěstí, sblížení s neznámými
Dáma (Hra)
- viděti nebo hráti (také Šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech.
Dáma (žena)
-  mrzutost
- viděti vzácnou dámu - vše směřuje k tvému blahobytu
Damašek
-  slušné živobytí
- míti damaškové šaty - veselost
Daň
- platiti - plnění povinnosti
- vybírati - osobní nebezpečí, též velká starost
Daňek
- zabíti - zvítěziti nad nepřítelem
- zabíti ho: přemožení nepřítele.
Dar, Dárek
- dostati: s nepříjemnostmi se potýkati.
- někomu dáti - vždy pomluvy, výčitky
- obdržeti - čest, zisk
- obdržeti - závist
- přijímati: šťastná změna.
- rozdávati: klid, spokojenost.
- sám dávati - hanba, mrzutost
Darebák
- míti ho nablízku - svatba s praporčíkem
Datel
-  všetečný mluvka a zvědavec
Datle
-  značí polibek
- chutnají-li sladce - vydobudeš si lásky
- jísti - v lásce první políbení
- jísti: od žen se rád nechat okukovat.
- rozdávati: polibky dostati.
Dávidlo
- nabízeti - hleď svého času co nejvíce využít
Decimálka
- vážiti se na ní - hleď si více svého zdraví
Dědictví
-  chudoba
- dostati: bída a zármutek.
- obdržeti - značná ztráta či chudoba
Dědina
- viděti - veselá společnost
Defilé
- přihlížeti - hledáš své štěstí na nepravém místě
Dekoltáž
- nadměrnou ukazovati - změna v bytě
Delegace
- se účastniti - neduživost
Delfín
- hráti si viděti: neštěstí nebo i smrt.
Dělník
- viděti jich mnoho - dojdeš štěstí jedině prací
Dělo
- aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost
- viděti: nepříjemnosti.
Dělostřelec
-  veselost
Denice
- viděti ji zářící na nebi - veliké štěstí
Depeše
- zasílati nebo obdržeti - úzkost
Desátník
- viděti ho - starost
Destilační baňku
- viděti: nepříjemnosti, neštěstí.
Déšť
-  majetek
- děšťový příval s větrem a bouří - hrozící nebezpečí
- dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí
- žene-li se prudce do oken - boj se o své štěstí
- kalný - nemoc
- krvavý - zlá válka
- liják - více majetku
- mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek
- Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi.
- pomalý a drobný - méně majetku
- smolný - hanebnost, trvalé zarmoucení
- stříbrný - peníze a pravda náboženská
- stříbrný - smutek a trápení
- velký - trvalé klopoty
- zlatý - peníze a láska
- zlatý - radost a veselí
- zmokneš-li - různá protivenství
Deštník
-  uspokojivé poměry
- dešťovou vodu píti - nějaká pochvala
- jím se v hrobě manželově rýpati - tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí
- míti - dostane se ti pomoci v tísni
- nositi - nedobře se brániti
- slunečník - chladnost proti pochlebníkům
- v dešti nostiti - buď opatrný v obcování s cizí ženou
Dešťovka
- viděti ji - škoda
- vodu chytati - domácí přičinlivost
Děťátko
- novorozené - potěšení i starosti
Děti (Dítě, Děcko)
- děti krmiti - starost v domácnosti
- hladiti dítě - nekonejši se v starostech
- hrající si - rozmnožení majetku prací, hojný užitek
- hrát si viděti - veselé mysli býti
- koupající se - veliká potěcha
- malé - starost
- nositi - lidumilnost
- padat viděti - s bázní něco začínáš
- padnouti - úzkost, škoda z obchodu
- s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc
- uspávati - oddech na čas od starostí
- velké - pomoc a úleva
- viděti hezké - jest dobře
Děvče
- klasy sbírající - budoucí vzorná paní
- krasavice - příjemné zvěsti
- líbati - příjemné besedy
- plačící viděti - svatba
- rozprávěti s ním, s mladým a hezkým - spokojenost
- s dítětem - varuj se tělesné lásky
- s dívkami nahými skotačiti - jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená
- s knězem - oddavky
- s vojínem - kam vítr, tam tvoje láska
- svlečené - hříšné styky
- u vody - má pravdivou povahu
- v kostele - rozejdete se
- v koupeli - čistota mysli
- v květech - cudnost a nevinnost
- v lese - žena zdravá, ale divoká
- zouvati se - můžeš očekávat velké štěstí
Děvečka
- míti aneb viděti - podezření
- přijímati ji - nové pořádky
Devět
- číslo viděti - štěstí
Diadém
- si nasaditi: ztráta, onemocnění.
- sobě nasaditi - budeš vyznamenán
- ztratiti - stane se ti příkoří
Diamant
-  nemoc
-  zářící pravda náboženská
- míti - mámivé štěstí
- náhrdelník z něho - velké požehnání
- prsten s ním - vysoká čest
- sbírati - falešná naděje, ztráta
- z prstenu ztratiti - buď moudrý a hodně opatrný
Dílna
-  práce a píle tě budou doprovázet
- v ní býti - poctivost a pracovitost
Dílo
- jakékoli viděti - získáš peníze dobrým nápadem
Dimanty
- jísti: falešné štěstí.
Díra
-  mrzutost
-  nepokoj
- být z ní vytažen - pomoc
- do ní spadnouti - nemoc
- neznámou zkoumati - známost
- v oděvu - mrzutost
Divadlo
-  zábava
-  zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů
- nějaké viděti - klevety
- státi v divadle - malé příjmy
- učiti se divadlu - marná snaha
Divák
- při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě  přijíti
Divoch
- viděti divocha - veselý život míti
Divoký, divoká
- divoká husa - marné namáhání
- divoká kachna - nezapomeň na svého přítele
- divoká zvěř , honba na ni - potěšení
- divoké prase - nepříjemný nepřítel
- divoký pes - povýšení
- s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle
Díž (Díže)
- plnou viděti: bohatství.
- prázdnou viděti: bída.
- v ní chleba místiti - požehnání v domě
Dlaň
- jako by psala - smlouva
- na ní lejno - veliká výhra
- otevřená - dar
- plná peněz - starost
- plnou peněz míti - velká starost
- s dýkou - vrah nablízku
- zavřená - sobectví
Dláto
-  musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj
-  násilím cíle svého dosáhnouti
Dlaždice
-  tvá záležitost se upraví
- po nich choditi - budeš si na živobytí těžce vydělávati
- viděti - chvála
- viděti - těžce vydělané peníze
Dluhy
-  starost a zápas
- dělati - velká starost
- dělati - vyhni se přátelům
- platiti - peníze
- platiti - zbytečné příjmy
Dlužník
- býti dlužen aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství
Dna
- míti dnu - soužení
Dobytek
- hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost
- hovězí dobytek viděti hubený - těžké a zlé časy
- hovězí dobytek viděti skákati - nebezpečné lidi
- hovězí dobytek voditi - pomoc hledati
- hubený - neúroda, hlad
- na louce se pásti - hlášená škoda
- pásti na louce - získáš nové přátelství
- tučný - úroda
Dojiti
-  dodávky
- dojnici do domu sháněti - hrozí ti zaskočení ženou
- kozy - zvítězíš nad nepřítelem
- krávy - potěší tě děti, též zdraví a síla
Doktor
-  starostlivé peněžní výdaje
- v domě - drahota
- viděti: z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti.
Domluva
- domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti
- sám dostati - potrestán býti
Dopis
- cizí otvírati: nepříjemnost.
- čísti dopis - ztráty, též smutek
- čísti: důvěru míti.
- čísti viděti: výzva k opatrnosti.
- dostati: znamená budoucí bohatství.
- důležitý dostati: znamená dobrý začátek.
- obyčejný dostati - dobré zprávy
- pečetiti: tajnosti míti.
- psáti: nedobré vyhlídky, nespolehlivost.
- roztrhati nebo roztrhaný viděti: zlá pomluva, dobrého přítele opustiti.
- s černým okrajem dostati - smrt v rodině
- spáliti: lehkomyslné kousky dělati.
Dort
- péci - radost
- upravovati a jísti - radost
Dostihy
- jakékoliv viděti - překonáš překážky
Doutník
- jej kouřiti - tvé přání se nesplní
- kouřiti - marné přání
Dóza
- pěkně malovanou viděti: hodně veselí.
- s hezkým portrétem viděti: brzká milá známost.
- stříbrnou míti: dobré znamení.
- ztratiti: nespokojenost sám se sebou.
Dráb
-  úzkost z úřadu
Dragoun
- viděti: nesvornost.
Dráha
- železnou viděti nebo po ní jeti - daleká cesta
Drahokam
-  pravda zářící z dobré povahy, dar
- koupiti - užitek v obchodě
- míti: velké pocty dosáhnouti.
- mnoho jich viděti - velké potěšení, též pokušení
- na sobě míti - potupa
- nositi: pyšný býti.
- okraden býti o něj - bude ti na cti utrháno
- přijmouti: vzrůst majetku.
- viděti - čest
- viděti: do pokušení se dostati.
- z prstenu vytrousiti - buď opatrný při každém podnikání
- ztratiti - blízké neštěstí
- ztratiti - ztráta, dluhy
Drak
-  zlý člověk v domácnosti
- živého viděti - zneuctění a snížení
- lechtati ho - nedráždi zbytečně
- letícího viděti: falešné štěstí.
- papírového pouštěti - radost
- papírového pouštěti a letí-li hodně vysoko - dostane se ti veliké cti
- papírový - dětské myšlenky
- přemoci ho - opět klid
- s ním zápasiti - rámus a křik
- usmrtiti - povýšení
- v jeskyni - smrt oné osoby
Drát
-  budeš s neštěstím bojovati
-  překážky
- měděný viděti: šťastný průběh obchodů.
- smotaný viděti: věrnost a přítulnost podřízených.
- vidíš-li jej dlouhý natažený - budeš bojovati s neštěstím
Dráteník
-  chudý, ale vždy poctivý muž
- jeho líbati - čestná, ale chudá láska
Dratev
-  ševče, drž se svého kopyta
Drátovati
-  život ze dne na den
Dravec
-  darebný člověk, opatrnost
- ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí
Dražba
-  nezmeškej cosi
- přítomen býti - nemoc
Drbati se
-  peníze
Drn
- pěkně zelený - svatba
- suchý - starost
- zelený - dobrá naděje
Drobnohled
-  malé věci zdají se býti velkými
Drozd
- černého viděti - ztráta
Droždí
-  šestinedělí
Drtiny
- v hlavě míti - klidný život bez překvapení
- v nich se váleti - dlouhý věk
Drůbež
-  hádky
- krmiti: brzké zasnoubení.
- kupovati - zle
- ve vodě viděti - tvé přání se vyplní
Družička
-  buď veselka nebo pohřeb
- na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení  svého postavení
- nějakou vůbec uhlídati - nemoc nebo smrt
- opilou vidět ležeti - nesbírej zkušenosti na nesprávném místě
- při svatbě ji viděti - smutek
- vidět ji při pohřbu - veselost a zlepšení tvých poměrů
Drvoštěp
- jak dříví štípe - přičinění
- vidět jej v lese při práci - bída
Držadlo
-  neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku
Dřeváky
-  v dobrém chodíš, že spoříš
- na nohou míti - jmění
- viděti, nebo nositi: skromnost a domácí štěstí.
Dřevo (Dříví)
-  trvalejší dobro
- kupovati - ocitneš se brzy v nouzi
- kupovati - upadneš v nouzi
- mokré - velká voda
- na oheň házeti: marnotratnost.
- na vodě plouti viděti: rozbité naděje na štěstí.
- nésti: do chudoby se dostati.
- páliti - žhář nablízku
- řezati - rakev
- sbírati, nebo na hromadě viděti: velká lítost, mnoho útrap.
- suché - pozor na možný oheň
- tesati: velká pocta.
- štípati: pracovitost a úspěch.
- štípati viděti: úmrtí.
Dřez
- pod sukně ukrývati - brzké zásnuby
Dub
-  bohatství, zdraví a dlouhé žití
- dub a pod ním žena - dostaneš za muže lakomce
- hezký viděti: výhody, bohatství, dlouhý život.
- krásný viděti - bohatství a dlouhý věk
- listí z něho trhati - radost
- pod dubem se milovati - štěstí
- pod ním se líbati - brzká svatba
- u něho seděti - služba u skoupého
- v dubovém hájku se procházeti - šťastné pořízení
- z jeho listí věnce víti - čest
Duběnky
- najíti, nebo jísti: pomluven, zneuctěn býti.
- vařiti - jsi marnotratný
- vyplivnouti: mrzutosti, nepříjemnosti.
Dudy
- hráti slyšeti: veselost.
- na ně hráti - radost z povolání, zdar z obchodu
- slyšeti - venkovské vyražení
- viděti hráti dudáka - společná radost
Duha
- na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě
- vidět duhu - návrhy činiti
- viděti ji - uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva
- ztrácející se - tvé štěstí zanikne dříve nebo později
Duch (duchové)
-  symbol fantomu, za kterým se honíte
- černý - smrt
- červený - pozor na vraha
- duch rodičů: upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí
- ženská postava ducha: znamená brzké povýšení a pocty
- hovořit sním: získáte dobré dojmy
- jasného a bílého viděti - radost a osobní úspěch
- jde k východu - štěstí
- jde k západu - převrat
- mluvící k tobě: varující před nepřáteli
- od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti
- polekat se: znamení obtíží a nepříjemností
- překonat strach z něho: slibuje vítězství nad obtížemi
- slyšet jejich hlasy: symbolizuje nemilé návštěvy známých
- spatřit ho: předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti
- Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému.
- vidět: dozvíte se něco nepříjemného
- viděti duchy - zpráva o úmrtí
- viděti (i strašidlo): pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti.
- zjevující se na nebi: zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině
Důchod
- pobírati - starost a trápení
Duchovenstvo
-  dlouhý život plný trampot
Dukát (Dukáty)
- dostati - snášenlivost
- dostati: snášenlivost, radost.
- jeden - velmi dobré znamení
- míti, jimi platiti: zvýšení úcty.
- najíti - šťastný býti
- najíti: šťastný býti.
- sčítati je - výhra, též starosti
- taviti viděti: ztráta finanční obezřetnosti.
- viděti - veselost
- viděti: veselost nebo výhra.
Důl
-  bohatství a moc
- jako jáma viděný - smrt nejbližšího
- viděti: vzrůst majetku.
Dům
- bíliti - radostná událost
- bourat viděti - odstranění nějaké překážky
- dáti spáliti - hněv
- dřevěný stavěti - větší užitek
- hořet viděti - nenadálé štěstí
- hořící dům bez kouře a čmoudu - jeho majitel onemocní na dlouho
- chatrný - nemoc a smrt
- malý domek míti - skromné a tiché živobytí
- malý obývati: spokojenost se svým osudem.
- míti malý a pěkný - tichá radost a spokojenost
- na něj lézti: štěstí, vítězství.
- pavučiny a smetí z něho vymetati - pozbudeš žalu a zármutku
- pěkný a velký viděti - započneš obchod
- pěkný velký obývati: úspěšně podnikati.
- průchodní dům - nestálý milenec
- rozbořený upravovati - nové štěstí
- s puklinami - špatný soused
- starý viděti: staré známé nebo přátele znovu viděti.
- stavěti - do lepšího stavu přijíti
- stavěti - majetku rozmnožení
- stavěti: štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti.
- stavěti viděti: pracovitost.
- stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též  škoda a neštěstí
- svůj čistiti - radostná budoucnost
- tmavý - smutek a dluhy
- v něm skrýš objeviti - poklad na dosah
- v povětří - smrt snícímu
- ve vodě - zármutek
- vejíti v něj a s mrtvým hovořiti - smrt
- viděti hořeti - nemoc, též hádky
- vlastní hořeti nebo bořiti se viděti: neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho).
- vlastní opustiti: zisk, výhody.
- vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil - pevné zdraví
- zbořený viděti: překážky odstraniti.
Dupati
-  pánovitost
- slyšeti - cesta
Dusiti se
-  uhranutí
Důstojník
-  klamné zdání
- na koni ho potkati - vypínavost
- státi se jím - bohatým dobře, chudým utlačování
Dutky
-  příjem daru nebo peněz
Dužina
- žvýkat ji - tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou
Dveře
- otevírání - rozkoš
- otevřené - vysoké stáří
- otevřené, které se zavřely - smrt příbuzného
- padací viděti: nečekané štěstí.
- projdeš-li neznámými dveřmi - smrt
- roztržené - poznáš veliké pravdy
- viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt
- zavřené - dojdeš zklamání
- zavříti - nebezpečí
Dvojčata
-  starost se ti zdvojnásobí
- mít je - je předpovědí dobrých zpráv
- nemocná a oslabená - symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině
- porodit je - znamená šťastné uzdravení
- vidět - dojde k osudové záměně
- viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti
Dvojspřežení
-  zaměstnaní manželé
- odváží zboží - zlodějská dvojice
Dvoukolka
- jeti na ní - rychlý zdar tvého podnikání
Dvůr
- knížecí viděti - úklady činiti
- knížecí viděti: nástraha, úklady.
- nečistý viděti či míti - utrhání na cti
- nečistý viděti: pomluvy, utrhání na cti.
- sítí potažený viděti: bohatství.
Dýka
-  nebezpečí, pozor
- být jí proboden: smutná zpráva.
- býti s ní poraněn - smutné návěští
- míti - očekávané zprávy konečně obdržeti
- na někoho vytáhnouti: vítězství nad nepřáteli.
- někoho s ní poraniti - vítězství
- ostrou vidět ležeti - dojde ti smutná zpráva
- viděti nebo míti: zprávy od přátel.
Dým
-  hádky
Dýmka
-  klid mysli
- kouřiti - radost a zisk
- kouřiti z ní - zisk
- rozbíti ji - mrzutost
- roztlouci - pokoj před pronásledováním
Džbán
- džbán naplněný vínem - svatba
- džbán rozbíti - smrt
- místo nohou jej míti - přijdou namáhavé dny
- na pivo s okrasami - veselost
- nésti rozbitý - štěstí
- prázdný nésti - tužba duchovní
- vodou naplněný - neštěstí
- zdvihati - nebuď prostomyslný
- ze džbánu nalévati - nemoc
Džber
- býti jím - sejdeš vraždou ze světa
- plný viděti a nemoci ho vzíti: znamená úmrtí v rodině.
- plný vína viděti: dobrý příjem.

Začínající písmenem Ď

Ďábel
- báti se ho a před ním utíkati - získáš dobrého přítele
- viděti ho - nenávist, podvod a muka

Začínající písmenem E


Eben
-  potká tě důstojné dobro
Eden
-  útrata
Echo
-  dostaneš zprávu
Ekvipáž
- v ní se voziti: blahobyt a příjemný život
- viděti: neštěstí
Elegán
- býti jím: hádky v rodině
Elipsa
- dělati ji nohama: brzo ti dojde smutná zpráva
Ementál
- pojídati: rozdvojenost mysli, ztráta jmění
Erb
-  povýšení
- malovati si: veselost
- viděti - vysokou službu obdržeti
- viděti jej na hradě či zámku: čeká tě marná práce
- viděti šlechtický erb na svém domě: znamená to tvé ponížení
Eva
-  touha po lásce
- objímati ji: manželství z lásky
- plačící: láska s následky
Evangelium
-  dostaneš dobrou radu
- čísti slyšeti - trest
Exekuce
- dostati - pomluva
- dostati: pomluva
- exekutora líbati: velké dluhy
- míti ji: směšnost a hanba
- viděti ho ve svém domě: štěstí v obchodě
- z domu ho vyháněti: ztráta

Začínající písmenem F

Fabrika
- fabrička - práce, ale méně počestnost
- vidět velkou - zdar a štěstí
- viděti - výnosný obchod
- viděti ji - zdar v podnikání
Facka
-  náhlé překvapení
- dáti ji někomu - svornost v manželství
- dostati - do zlé společnosti přijíti
- rozdávat viděti - náklonnost k pranicím
Fagot
- hráti - dobré plíce
Fajfka
- kouřiti ji - pro ženu chlípnost, pro muže šťastné manželství
Fakir
-  zhubneš, ale budeš zdráv
Faldy
- natřásati - nenadálá lítost
Fangle
- rozvěšovati - dobrá pověst u sousedů
Fara
-  bezstarostná budoucnost
-  blahobytný mír
- viděti ji - bezstarostná budoucnost
Farář
-  mrzutost, poškorpení
-  zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost
- na kazatelně - úspěch
- u oltáře - prospěch
- viděti faráře s kuchařkou - velká radost
Faust
- Fausta s Mefistem čertem - svedení a zlý konec
Fazole
-  klíčiti viděti: dosáhnouti cíle.
-  pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti: splnění přání.
-  spáliti: mnoho nepříjemností.
-  viděti a jísti: předzvěst hádky.
-  z lusků vyjímati: starost o budoucnost.
- fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající  rozepře
- fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost
- fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle
- jísti - budeš bujný k ženám
- jísti - nemoc, také špatná pověst
- jsou-li fazole syrové - důležitá věc
- sázeti - nové zaměstnání
- zalévati či sázeti - tvé přání bude vyplněno
Fenykl
- prodávati - chceš lidem škoditi, ale nejvíce uškodíš sobě
Ferbla
- hráti - starosti
Fermež
- natírati - nebezpečí a úraz
Fěrtoch
- ženě zdvíhati - nepodléhej svodům, budeš zklamán
- ztratiti - hosté v domě
Fez
- fez turecký - mnoho milenek nebo milenců
Fiakr
- jím jezditi - nedorozumění
Fiala
-  štěstí
Fialka
-  blažená známost
- ji trhati - dozvíš se pravdu o tom, co tě znepokojuje
- na jaře kvésti - štěstí
- na věneček - necudná osoba tě sleduje
- s nimi se okrášliti - skromnost
- trhati - šťastné manželství
- viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí
- zdobiti se jimi - buď rozumný při jednání
Fidlovačka
-  známost k manželství
Fík
- darem obdržeti - přátelské zacházení
- fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben  býti
- jísti - k lepším poměrům se vzmoci
- nezralý jísti - prohraný soud
- sušené - zmenšení jmění
- zralý a sladký jísti - zámožnost
Film
-  Nebuď příliš pišný, ztratíš co máš rád (47)
-  Produkovat film: Dobře postoupíte
-  Vidět: Přináší dlouhou chvíli
- kterému budete mít v budoucnu za co děkovat
Filmový Ateliér
-  pobývat v něm:ohlašuje neklidné dny
-  pracovat v něm: Změna zaměstnání
Flamendr
-  chybná cesta
- flámovati se viděti - veselí v domě
Flašinet
-  nouze
- na něj hráti - pro ženu dobrodružství, pro muže osidla
- na ulici viděti a slyšeti jej hráti - nouze
Flaška
- rozbíti ji - pohádání
- s pivem - domácí společnost
- s vínem - veselá společnost
Flétna
- na ni hrát - hádka a ztráta
- pískati na ni - chraň se podvodu
Fonograf
- hrající - povídavá bába až do omrzení
Forman
- formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv
- viděti ho - zdlouhavá cesta před tebou
Fotbalista
- viděti ho - tělesný úraz je možný.
Fotograf
- viděti ho při práci - brzký sňatek
Frak
- černý - pozvání nebo schůzka
František
- jej páliti - čerta ďáblem vyháněti
- viděti, vidět zapáliti - lichocení
- voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti
Frejířka
- spatřiti ji - podvod nebo mrzutost
Fůra
- citrónů - epidemie
- plná - blahobyt
- plná bab - státní bankrot
- plná páterů - katastrofa
- prasat - velká výhra nebo dědictví
- prázdná - nedostatek
- převržená - neštěstí na cestě
- sena - štěstí
- slámy - neštěstí
- velkou viděti - obohacení
- vysoko naložená - obohatíš se

Začínající písmenem G


Galejník
- jím býti: nadání k zločinnosti
- viděti: odvaha, smělost.
Galoše
- nositi - hrozí ti nebezpečí od vody.
Gatě
- ztratiti - škoda na jmění
Gáži
- velkou dostávati - pohoštění
Generál
- viděti ho - rvačka v domě, podvod či mrzutost
Glycerín
- píti - hysterie
Goliáš
- potkati ho a s ním mluviti - pro ženu dostaveníčko, pro muže prospěch u ženy
- spatřiti ho s Davidem - přemůžeš sebesilnějšího
Granát
- najdeš-li jej a zvedneš - nemoc
- polodrahokam viděti - láska k vlastnímu národu
- viděti vybouchnouti - zlá novina oloupí tě o štěstí
- vojenský viděti - nebezpečí výbuchu
Grešle
- sbírati - chudoba a žebrota, též lítost
Grog
- píti - dlouhé mrzutosti i nevěra
Groše
- stříbrné nalézti - bohatství
Gruntovati
- sebe viděti - nečekané objevení se pohřešované osoby
Guma
-  žiješ rád v nepravostech

Začínající písmenem H

Hábit
- nositi - klášter
Habr
-  buď ostražitý
- slézati - toužíš po vědomostech
Háčky
- háčky na ryby: značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu
- kupovat: představuje překvapení a příjemné kratochvíle
- míti nebo viděti - těžká práce
Had
-  nepřítel
- být napadnut hadem: je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé
- být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině
- býti pronásledován hadem: lidé mnoho mluví a pomlouvají tě (22)
- býti uštknut hadem: je symbolem pomluv tvé osoby
- býti uštknut: lež a faleš ti kladou překážky (47)
- býti uštknut: pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti; varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem.
- :čistě sexuální symbol
- děti hrající si s hady: ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel
- dlouhý - zlý a mocný nepřítel
- had v zelené trávě: věští nemoc starosti a potíže
- háďata: předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami
- hladiti hada - neblahé choutky
- hořící - zločinně založený oheň
- hypnotizovat hada: je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích
- chce-li tě uštknouti - nemoc (3,37,65)
- chytit hada: je výstrahou před nemorálními chtíči
- je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce
- kol stohu stočený - falešník na cestě
- kůži stáhnouti z hada - vítězství (5,22,78)
- šlapat po hadech: je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované
- šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy
- šlápnout na něj při koupání: symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch
- maso hadí jísti - rozmnožení statku (8,80)
- maso jeho jísti - výhra ve sporu
- měděný na kůle - jisté uzdravení
- mluví-li - pokušení
- mluvit slyšeti - oklamání (73,77)
- množství hadů - čeká tě mnoho nepřátelství
- mrtvého viděti - zisk (51,89)
- na kusy rozsekati - bohatství (51,75)
- na stromě - pád
- na stromě viděti - pokuta neb velké oklamání (77,79)
- na své ženě ho viděti - porodí syna
- na své ženě viděti - porodí syna (67,76)
- nemůžeš-li hadům utéci - špatná naděje na lepší časy
- od hadů pokousán býti - rušení šťastného svazku
- plazící se - pozor na lest
- plazící se had: oznamuje potíže a finanční ztráty
- proměnit se v hada: věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí
- :přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat (33)
- přemoci - zahanbíš své nepřátele (4)
- přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti - nemoc a překážka v obchodě (6,15)
- rozsekati ho - majetku nabudeš
- s korunou viděti - poklad (31,76)
- slyšet syčet hada: je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku
- svíjejícího se - nepřítel je bezmocný vůči tobě
- svíjejícího se viděti - žalář (56)
- syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem (44)
- syčící - zlé pomluvy
- uštknutí od něho - těžká nemoc
- v kapse - podvodné dokumenty
- v klíně - svedení
- v kolébce - dítě není tvoje
- v posteli - nevěra
- v povětří - průtrž mračen, mocná bouře
- ve vodě - pozor na epidemickou nemoc
- ve vodě viděti - střež se zlých společností (52)
- velké množství hadů: je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou
- vícehlavý had:poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku
- vidět jen tak - sveden býti
- vidět jiné uštknuté: předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele
- vidět mrtvého hada: je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele
- vidět: varuje před lstivostí nebo úskočností ženy; štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo
- viděti - málo nového uslyšíš
- viděti hady - nepřízniví nepřátelé (89)
- viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení
- zabít hada: symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití
- zabíti - vítězství nad svým nepřítelem
- zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní; překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství (33)
- zlatého nalézti - mocné místo
- zlatého vzíti - dar od nepřítele
Hádati
- hádka mezi muži - žárlivost
- hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se
- mezi ženami - protivenství
- sám hádati - užitečné vědomosti
- se - špatná budoucnost, též nespokojenost
- viděti - těžké starosti
Hadrník
-  skryté peníze
- ona - skryté skvosty
- viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi
Hadry
- nositi - chudoba
- sbírati - strastiplné živobytí
Háj
- zasněžený - dožiješ se vysokého stáří
- zelený - šťastná hodinka lásky
Hajný
- s bábou se objímá a líbá - zemětřesení
Hák
-  život k oběšení
- ve zdi zaražený - krádež v domě
- viděti - velké štěstí
Halapartna
- viděti: krvavý spor.
Hambinec
- viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.
Harfa
-  svízele, modli se žalmy
- beze strun - nemoc
- cestovati s ní - těžkosti
- na ni hráti slyšeti - dostane se ti útěchy v hoři
- viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání
- viděti ji - zklamání
- viděti, na ní hráti: zklamání.
Harfistku
- harfenistku slyšeti hráti - láska
- viděti: pozor na lehkomyslnou společnost.
Harmonika
-  hospoda, hrubší zábava
- foukací - periférie, obtěžování
- na ni hráti - veselé časy
- ústní ( foukací ) - veselost
Hastroš
- viděti - dotíravé milence míti
Havíř
-  nemilá návštěva
-  neštěstí, nepříjemná návštěva
- viděti ho - vytrvalost v práci
Havran
-  starý lakomec
- bílý - těžký trest
- brk z něho - udavačský, habebný dopis
- bude zabit - vše k dobrému se obrátí
- jak ho krmíš - zlé poselství
- jeho maso jísti - zlá nemoc
- jich houf - zlá budoucnost
- když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti
- krákorající - velmi zlé zvěsti
- lítá-li blízko kolem tebe - tvoje smrt neb někoho z rodiny
- na domě - oheň, exploze
- na šibenici - oběšení
- na stromě - známý se oběsí
- nad hlavou létající - smrt
- okolo sebe havrany vidět létati - úmrtí
- peří z něho - peníze, ale namají trvání
- slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu
- tebe klovajícího - budeš okraden s násilím
- v domě - zlý sluha nebo služebná
- v kleci - osvobození
- viděti - od nepřátel obklíčen býti
Házeti
- něčím - vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění
Hazuka
- oblékati ji - svatba
Hedvábí
- celkem - rozmnožení majetku
- červené viděti - lehkomyslné vydání
- dělati - ve svém řízení nejistý býti
- jasně červené - neštěstí
- žluté nebo nažloutlé - nemoc
- potřebovati - dobrý obchod
Helma
- na hlavě míti - ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu
Herec
- sám být filmovým hercem: kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře
- vidět filmového herce: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti
- viděti ho anebo herečku - oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí
Herečka
-  peněžní vydání
Hermelín
- do něj se oblékati: štěstí a bohatství.
Herna
- hráti v ní - dobré znamení
- prohráti však - budeš mít velké starosti, podvod a klam
Heřmánek
-  uzdravení nemocným
- píti - uzdravení
- trhati - budeš nemocen
- trhati - úleva v nemoci
- vysokého věku se dožíti.
Hlad
- míti - spořivost, též zdar v podnikání
- míti: pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti.
Hladké
- věci viděti - přemožení nepřítele
Hlas
- míti zemdlený - potíže v domácnosti
- mocný slyšeti - dobrý život
- neznámý - jistá rada
- pěkný, ale tobě neznámý - dostane se ti pochvaly
- rozléhající se - jedno z tvých dítek slavným se stane
- Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas "zhůry" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých
- volající o pomoc - pomoc jistá
Hláskovati
- se učiti: práce dobrá, zahálka špatná.
Hlásný
- vysoko na věži jej viděti - marně spoléháš na cizí pomoc
Hlava
- bílá - vážnost veřejnosti
- bolení míti - ztráta nějakého požadavku
- bolí-li - menší ztráta
- holá - zahanbení
- holiti: nebezpečná nemoc.
- holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti
- holou hlavu viděti - vysmíván býti
- jak vám ji holí - špatné stáří
- jestliže ji holí ženě - brzké ovdovění
- jestliže ji holí panně - ztráta panenství
- když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
- koňská - máte koňskou náturu
- kozlí - smyslnost
- kreslené aneb malované hlavy viděti - přičinlivost
- krvavá - vynález
- lysou viděti: urážky zakusiti.
- mečem zraněná - veliký dar
- mýti ji - vybřednutí z nouze
- ostříhaná - hanba ze špatně vykonané práce
- ovčí hlavu jísti - nález peněz, též výhra
- prasečí - nečisté myšlenky v hlavě
- rohatá - nález peněz
- rozcuchaná - nepořádek v tobě i kolem tebe
- rozcuchanou viděti: rozepře.
- růsti viděti - od  bídy budeš osvobozen
- s černými vlasy - dlouhé živobytí
- s dlouhými vlasy - ctěn býti
- s mnoha vlasy - talent, nadání
- s rozcuchanými vlasy - rozepře
- sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
- sobě holiti - nebezpečná nemoc
- sobě umývati - málo léků potřebovati
- tlustá - štěstí jisté
- useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce
- utnou-li ji - svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí
- utnou-li ji ženě - porod syna neb ztráta muže
- veliká - bohatství
- viděti holou - utrhačnosti se dozvíš
Hlaveň
- staré zbraně - koříš se hloupé osobě
Hlemýžď
-  značí pomalost k zoufání
- bez domku - brzké vystěhování
- bičem ho mrskati - popohánění úředního výnosu
- jísti ho - nemoc zpomalí tvůj výkon
- lézt viděti - se světem nespokojenost
- na něm jezditi - míti rozmluvu s přednostou úřadu
- nese na domečku dopis - služební akta
- viděti - zdlouhavost v něčem
Hlína
-  snaha
-  značí ošklivé rodinné záležitosti
- cosi jí zamazati - malá stavba
- jísti ji - předejdi zkažení žaludku
- žlutá a mokrá - nemoc
- na zamazání kámen - cesta k značnému bohatství
- nádobí z ní - rodinné hněvy
- pracovat s hlínou - zisk
- vykopati ji - peníze těžce nabyté
Hloh
-  štěstí manželské
- v květu - nastávající štěstí manželské
Hluchota
- neslyšíte co vám ostatní říkají: Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým.
- nikdo neslyší co říkáte: Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit.
Hluchý
- býti - škoda skrze jiné
Hluk
-  nepokoj v domě
- slyšeti - hádka a klepy v domě
- tropit - výpověď nebo velká mrzutost
Hmatati
- kolem sebe - ztráta listiny nebo rodinné památky
Hmoždíř
- slyšeti tlouci - velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí
Hmyz
-  ztráta, nemoc
- v domě - čeká tě velká rána
- viděti lézti - hříchu se dopustiti
- viděti nebo míti: ztráty, lstivé žvásty, nemoc.
Hněv
-  usmíření
Hnidy
- na hlavě - mnoho malých mrzutostí
- v hlavě - zárodek bohatství a příštího štěstí
- v hlavě česati - nic z příštího bohatství a štěstí nebude
Hnízdo
- hadí - nečest, nepokoj
- na hlavě - mnoho malých mrzutostí
- prázdné - škoda
- ptačí plné - velká výhra
- ptačí viděti - oznamuje velkou domácí radost
- shozené - jakási rodinná tragédie
- sundat hnízdo - brzká svatba
- viděti - zamilovat se
Hnůj
-  výhra ( šťastné číslo 5 )
- cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel
- hromadu viděti - bohatým i chudým dobře
- jámu s ním viděti - zámožnost
- koňský hnůj - příslib dobrého zdraví
- na něm státi - nemoc
- nakládání - dlouhá služba
- nakládati - budoucí užitek
- od krav viděti - všem dobře
- po zahradě či poli rozhazovati - bohatství
- váleti se v něm - veselé časy v nezřízené společnosti
- velké hromady - zlé znamení
- vézti - povedeš užitečné jednání obchodní
- viděti: výhra.
- voziti - protivné práce
- vyvážeti - propuštění málo užitečného, nepracovitého
- ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti
Hoblík
- pracovati s ním - upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého
- prkna s ním hoblovati - tvé štěstí rozkvete
- sbírati hoblovačky - marné úsilí v podnikání
- viděti - někomu dáti řádné ponaučení
- viděti: smuteční událost v domě nebo v rodině.
Hodinář
- setkati se s hodinářem - zdlouhavá a málo pilná práce
Hodiny
- bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem
- jejich ručičkami točiti - nepokoje v rodině
- které nejdou - nějaké řízení zmeškati
- natáhnouti - vyslyšení lásky
- přesýpací - smrt známého
- rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti
- slyšeti bíti - pomni, že čas utíká a mysli na věčnost
- stříbrné nositi - dobrý zdar
- upustit na zem - úzkost
- věžní - velká změna
- viděti - výzva k důležitému podnikání
- zlaté nositi - zlepšení tvého jmění
Hodování
- se účastniti - roztržka v lásce
Hokynář(ka)
- viděti - babské řeči, též šidivá dobromyslnost
Holič
- dát se oholiti - pečuj více o svůj zevnějšek
- když tě holí - budeš pomlouván
- mluviti s ním - škoda, od něho býti oholen je ostuda
- oholiti sám sebe - nemístná úspora na někom
- viděti: dostat se do drbů.
- viděti ho - hloupé a staré anekdoty
Holiti
- se sám - ztráta jmění
Holohlavý
- býti: vysokého věku se dožíti.
- viděti: znamená výsměch.
Holub
- bílý - štěstí do domu
- holoubata vybírati - vzácné hosty čekati
- holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati
- chytiti - mrzutost
- chytnouti ho - jistá brzká svatba
- jísti ho - službou k majetku
- krmiti - dobročinnost
- líbá se s holubicí - láska s potomním manželstvím
- mnoho jich - dobré bytí
- na střeše - nevěra
- při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti
- uletěl-li - smrt v rodině
Holubník
- v domě míti - tvá choť se brzy provdá
- viděti - štěstí manželské
Homole
- cukru - sladká láska, která dlouho potrvá
- homolku jísti - hospodaříš rozumně
- z tvarohu jísti - mrzutosti
Hon
-  chuť k ženění
- honce viděti - žalost
- koroptví - milostné návrhy
- na malou zvěř - předsevzetí
- na velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí
- při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti
- se účastnit - nebezpečí
- svátečních střelců - prohraješ to v lásce
- trpělivostí ke šťastné budoucnosti.
- zajíců - pletky s nevěstkami
- zvěře - žaloby
Hora
- bořiti ji - žalost
- hornatá půda - čeká tě mnoho těžkostí
- na ní vystoupiti: námaha, nepříjemnosti.
- sestupovati z ní - příkoří
- sesutí viděti: jste silným nepřítelem pronásledování.
- stoupati na ni - tvůj život, vítězství nad něčím
- v mracích - tvá nevěra
- viděti ji - slavnosti církevní
- z ní sestoupiti: menší, ale čistý zisk.
Horečka
- míti: nestálost v lásce a přátelství.
- někoho s ní ležeti viděti: štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství.
Horník
- viděti ho - nemilý host
- viděti: nečekaná návštěva.
Horoskop
- viděti - podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů
Hory
- s pěkným hradem viděti: vytrvalost, nepoddajnost.
- sen zříceninou viděti: upustit od úmyslu.
- zelenými stromy porostlé viděti: nadějná budoucnost.
Hořčice
- hrubá - znamená zle
- jemná - klepy
- jísti ji - zarmoucení
- jísti ostrou - brzké uzdravení
- nalézti její símě - žalost
- obyčejnou - baviti se
- viděti ji - pláč, sváry, žalost
Hořící
- hořící věc jísti - zlato věští
- hořícím se spáliti - křivé udání
- když jen doutná - mrzutost
- viděti jasně - radost
Hořkost
- cítiti - pivo je ti zdravé
Hospoda
- najíti v noci - pokoj a spokojenost
- v ní býti - sejíti se s dobrým známým
- ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba
- viděti: pozor na lehkomyslnost.
Hospodář
- viděti ho - s přísností nejdál dojdeš
Hospodářství
- polní - nevinná radost
Hospodská
- s ní žertovati - žehravost
Hospodyně
-  s dobrotou nejdál dojdeš
Host
-  nějaké hezké věci do domu
- bíti ho - rouhání
- dostati hosta - nepředvídané výlohy
- hosty napřed viděti - závist a různice
- mnoho jich - domácí krádeže
- pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti
- přivítati: brzká návštěva.
- s hosty se rozloučiti - rozloučení
- s ním se rozloučiti: ztráta milé věci.
- sám jím býti - hlad a pomluva
- u sebe přechovávat hosty - přátelskou službu konati
- vyhoditi ho - hezké boží věci z domu
- vzácného přenocovati nechati: neočekávané štěstí.
Hostina
-  pomíjející radovánky
- strojiti: závist a nenávist vzbuzovati budete.
Hostinec
-  družnost v odpočinku, též pitka
- hostinská - mnoho krků a žaludků, větší návštěva
- hostinský - zpověď z něčeho
- viděti: velký nepokoj.
Hostinský
- býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života
- viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti
Houba (Houby)
- činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj
- jedovaté - výstraha před dobrodruhy
- jedovaté jísti - nemoc
- jísti - budeš muset se lacino živiti
- jísti - vysoké stáří
- mycí se mýti - očištění pomluv
- sbírati - dostaveníčko v odlehlosti
- viděti - podporován býti
Houpačka
-  nejistá služba tě čeká
Housenka (y)
- viděti - ženskou připravíš do nesnází
- viděti - zlá škoda
Housle
- hráti na ně - trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů
- míti, na ně hráti: uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace.
- sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům
- slyšet na ně hrát - dobrá mysl
- viděti - šťastná domácnost
- viděti - nejisté budoucí časy
Houští
- viděti - překážky a truchlivost
- vysekati - z lásky odstraníš překážky
Hovno
- člověčí - štěstí (9,43,66)
- jísti hovno - nebezpečná nemoc (21,37,79)
- mazati se hovnem - budeš potupen (19,75)
- nalézti - štěstí (15,31)
Hra
- dětské hry secvičiti - nevinné radosti
- divadelní hra - žádoucí dobrý výsledek
- hra společenská - zámožnost, radost
- jakoukoliv viděti - pečuj o své zdraví, a to ihned
- loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš
- vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu
Hrabě
- s ním mluviti - poníženost
Hrábě
-  domluva
Hrad
-  neboj se útoků
- do něj jíti - nenadálé dobrodružství
- rozbořený - smutek
- viděti: neočekávané překážky potkati.
- viděti zavřený - budeš zproštěn zla
Hrách
-  vždy poctivé peníze
- jísti - churavost
- jísti: štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost.
- krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci
- kvetoucí, vzrostlý viděti: znamená dobrý začátek obchodu.
- sázeti - naděje v podnikání míti
- sázeti: naděje k splnění úmyslu.
- sbírati - nevděčnou práci
- viděti nebo sbírati: blahobyt, veselost, vzrůst jmění.
Hranice
- vyměřovati: finanční poměry se zlepšují.
Hranostaj
- s ním se odívati - štěstí, bohatství
Hráz
- na ní pracovati: úspěch v podnikání.
- pracovati na ní - dobrý zdar v podnikání
- u rybníka - škoda a zlo na tě nemůže
Hrazda
-  máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec
Hrbáč
- sám hrbatým býti - očekává tě mnoho peněz
- viděti ho - štěstí
- viděti ho a otřít se o něho - velké štěstí
Hrdlička
-  věrnost
-  věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou
- cukrující - dopis nebo vzkaz láskyplný
- chovati - něžnost povahy v lásce
- jejich houf - sejití se domácích klepen
- míti - smíření v lásce
Hrdlo
- hubené - osobní neprospěch
- prořezané - peníze s námahou získané
- tlusté - osobní prospěch
Hrnčíř
-  potká tě cosi nedobrého
Hrnec
- mnoho u ohně viděti: pozvání nebo svatba.
- rozbíti: domácí rozepře.
- roztlouci - domácí hádky
- u ohně stát viděti - pozvání na svatbu
Hrob
-  změna stavu nebo pobytu
- do hrobu padnouti - zle
- kopati - ztráta přítele, přítelkyně
- kopati: přítele(kyni) ztratiti.
- kopati viděti: úmrtí člena rodiny.
- ležeti v něm - vysoké stáří
- někoho z něj zdvihati: příteli pomoci, po něm děditi.
- otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného
- sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině
- státi nad hrobem - brzká smrt
- u hrobu něho klečeti - podruhé se oženíš či vdáš
- v něm vstávati: falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti.
- viděti: nesvornost, smutek, odložená svatba.
- viděti zelený - naděje na vyplnění přání
- vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného
- z něho vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba.
- zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví
- zasypaný viděti: svého zdraví opět dosáhnouti.
- zelený - dobré věci
- zelený viděti: naděje, splněné přání.
Hrobař
-  do domu přijde lékař nebo kněz
- s ním mluviti - bažiti po dědictví
- viděti - návštěva lékaře
Hrobařík
- (brouk) - soudy a pozůstalost
Hrobka
- na ní nápis čísti - soužení
- viděti ji - dědictví
Hrom
- a blesk viděti, který žádnou škodu nezpůsobí: radostné setkání přátel.
- a blesk viděti, který něco zapálil: ukazuje blízkou ztrátu.
- bez blesku - radostná zpráva
- bez blesku: radostná zpráva.
- Hrom a blesk když zapálí - brzká ztráta
- hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem
- jím uhození - těžká majetková pohroma
- slyšeti - blíží se k tobě těžké neštěstí
- slyšeti - hádky a starosti tě očekávají
- slyšeti bez blesku - blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné
Hromosvod
-  odvrácení těžkého neštěstí
Hrozinka (y)
- jísti - jistě se zamiluješ
Hrozny
- červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek
- jísti, nezralé - starosti a nepříjemnosti
- jísti, zralé - obveselení
- světlé - osvědčení své nevinnosti
- tlačiti - své věci dobře upotřebíš
- vína černé trhati nebo jísti - vyšetřování s vazbou
- vína mimo vonobraní trhati a jísti - vždy užitek
- vína shnilé jísti - nemoc
- vína zralé trhati a jísti - čekej vše dobré
Hrtan
- viděti - vyplnění tvých nadějí
Hrušeň
- kvetoucí - radost rodinná, též nastávající svatba
- s hruškami - budeš mít četnou rodinu
Hruška (y)
-  obliba v působišti
- dobré viděti nebo jísti: překonání nepříjemností.
- hezké na stromě viděti: dobré vyhlídky na budoucnost.
- hrušky česati - dítě
- jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti
- jísti, dobrou - přemůžeš neštěstí
- jísti, nezralou - smutek
- jísti, planou a hořkou - bolest a neštěstí
- jísti, zralou - rozkoš
- nezralá hruška - dostaví se tvá zklamaná naděje
- od červů aneb od vos vyžrané - lstivost
- plané nebo kyselé viděti nebo jísti: domácí nepříjemnost.
- setřásati: zdrženlivost.
- sušené jísti - hubnutí
- třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu
- vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti: pozor na lest.
Hrůza
- hrůzou se chvěti - dobré zprávy a snad i zdar
Hřbet
- míti vysoký - posměch, pohana
- sobě zlámati - citelná ztráta
Hřbitov
- procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny
- v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby
- viděti a býti na něm - blízké štěstí
- viděti: churavění.
- znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení.
Hřeb (hřebík-y)
-  zabezpečení
- kovat viděti - sobě i jiným prospěšným býti
- křivé narovnati - pozornost v domácnosti
- ležeti na hřebíkách - pokání
- najíti - štěstí
- odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti
- ohnutý - zabezpečení něčeho se nezdaří
- vytahovati z něčeho - nezdar
- zatloukati - v zapletených případech býti
- zatloukati do dřeva - pohřeb
- ze dřeva vytahovati - spořivost
Hřeben
-  mnoho hádek
- jím se česati - probereš nesnáze a upravíš je
- nemoc a starosti.
Hříbě
- bez ocasu - manželku chudou a nepoctivou
- nezkrocené - do budoucna ukazuje manželku pyšnou
- s dlouhým a hezkým ocasem - manželka hezká a dobrá
- zuřivé - manželka zuřivá
Huba
- bolavou míti - talent v řečnictví
- plnou míti - jmění z politiky
- velkou míti - úspěch v politice
Hubička (u)
- hubičku dostati - falešná zrada
- hubičku dostati od kominíka - falešné štěstí
Hubičkovati
- šatník - svatba
- bábu - dlouhé mrzutosti
- dítě - starosti
- hada - rozchod lásky
- květinu - zdar
- milou nebo milého - rozchod
- muže - zrada
- neužitečné zvíře - ztráta
- pannu - radost
- prsten - touha po ženitbě nebo vdavkách
- smrt - stálé a pevné zdraví
- užitečné zvíře - užitek
- vdanou - cizoložství
- vdovu - hloupé starosti
Hudba
-  nemoc v hlavě, protivenství
- se zpěvem slyšeti - radost a potěšení
- smutnou slyšeti - svatba
- veselou a živou slyšeti - smutek od příbuzných a přátel
Hudební nástroje
- viděti, míti: nehoda, smrt příbuzného nebo známého.
Hudebník
-  výlohy
- viděti - vyhubování
Hukot
- slyšeti - povodeň, zlé živly, zemětřesení
- slyšeti: neklid v domě.
- vody - neštěstí na cestě
Hůl
-  podpora, pomoc
- dlouhá - pouť tímto naším životem
- jí býti bit - nežádej od nikoho pomoc
- lejnem pomazaná - máš někde mocnou protekci
- míti - lehkomyslnou milenku
- o ni se opírati - nemoc a nebezpečí
- o ní choditi - churavost
- s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí
- zlomená - nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe
Humoresky
- čísti - pozor na otravu cizím jedem
Humory
- čísti - pozor na otravu domácím jedem
Humr
- jísti - břichopasnictví
Husa
- do domu - nový a dobrý služebník či služebná
- husám peří škubati - hlupáky zahanbíš
- je chytati - zjištění nactiutrhače
- jich množství na vodě - cesta do ciziny
- jísti ji - z dobrého služebnictva bohatnout
- krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš
- létat viděti - ztráta
- létati viděti: mrzutosti.
- maso jísti: velkéštěstí.
- pásti - zaměstnání
- pečínku husí jísti - mnoho štěstí
- se zlomeným údem - úraz domácího služebníka
- vejce viděti: dobrou obživu najíti.
- více jich doma - pevný majetek
- více jich na pastvě štěbetajících - klepy
- viděti - výhra
- viděti: štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati.
- zabitá nebo upečená - po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům
- zabíti - oprostíš se od hlupáka
- zabíti: málo soucitu s chudáky.
- ztracená - smrt někoho z čeledi
Husar
-  veselost
Hutě
- viděti, v nich se nacházeti: těžká práce.
Hvězda (hvězdy)
- červená - veliké neštěstí celé zemi
- čistění hvězd viděti - klam
- jasná, zářící - velká radost pro všechny
- jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli
- na čele - veliká sláva v umění
- na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré znamení
- nad nimi pracovati - ohromné bohatství
- padat viděti - smrt, smutek a starost
- po ní šlapati - šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci
- počítati je - nevystačíš s penězi
- s chvostem (kometa) - blízká válka
- slabě svíticí - velké neštěstí
- velké množství - šťastné znamení
- více jich míti jakoby pod nohama - čeká tě velký úřad
- více jich temných, slabě svítících - veliké nesnáze státní, a to peněžní
- z nebe padající - zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině
Hvízdati
-  přepadení, též znásilnění
Hyacint
-  poctivost v jednání
- dárek obdržeti.
- někdo ho drží v ruce - tomu možno důvěřovati
Hyena
- viděti ji - záškodník nablízku
Hymna
- slyšeti nebo zpívati: slavnost očekávati.
- státní, slyšeti ji - paráda, spolkové slavnosti

Začínající písmenem CH

Chalupa
-  značí osamění
- do chalupy se skrýti - útočiště hledati
- v chalupě se zdržovati - těžká práce
- viděti - trpělivost v trápení
Chasník
- chasníka viděti - spoléhej na sebe
Chatrč
- dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří
Chladno
- cítiti - předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky
Chlapec
- házet viděti - brzká zpráva
- hrát si viděti - rozluštění pochybnosti
- rvát se viděti - hašteřivost
- skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů
- těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí
- viděti - starost
Chléb
- bílý viděti - pouze sňatkem dojdeš bohatství
- bochník chleba - věř v dobro modlitby
- bochník chleba malý viděti - značí drahotu
- bochník chleba nésti - vykonej účinně dobro
- černý - nesnáze, též chudá veselka
- čerstvý - štěstí
- hezký viděti: ke slávě a bohatství spěti.
- jísti - majetek ve zlatě
- jísti dobrý: věrné přátele míti a výhra.
- jísti horký - mučivá nemoc
- jísti s mlékem - náhlý, nečekaný výdělek
- jísti teplý - nemoc
- jísti tvrdý - čeká tě tuhá služba u skoupého panstva
- když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu
- míti dobře vypečený - vážnost
- okoralý jísti - dobré časy a nové zaměstnání
- péci - cokoliv započneš, podaří se ti
- péci: zdařilé podnikání.
- plesnivý - zlé nepřátele
- připravovati viděti: ke slávě a bohatství spěti.
- sázeti do pece k pečení - výhra na los
- spálený - lehkomyslnost
- spálený viděti: lehkomyslnost.
- svatojánský - hrubá slova
- teplý jísti: onemocnět.
- zadělávat viděti - užitek
- zahoditi - zahazuješ v něčem své štěstí
- zkažený viděti - nestálé štěstí
- zkažený viděti: kolísavé štěstí.
Chlév
- kravský, v něm spáti - brzké zdraví
- plný - vše se podaří
- prázdný - marná tvá námaha
- s krásným dobytkem viděti - zámožnost
- svinský ( vepřín ) - slabost
- v něm býti - služebnost
Chlup
- jimi být zarostrlý na celém těle - veliký zisk, dědictví, výhra
- s těla spadlé - zbavení se nemoci, přetvoření mysli
- s těla spadlé do masti - zchudnutí bohatému, zisk chudému
- s těla spadlé do masti, když se to zdá ženě - bude míti kouzlo lásky
- trhá je jiný tobě - zloděj v domácnosti
- trhati je - špatná správa majetku
- v jídle, na jazyku - žaludeční neduh
- více jich hladiti - ošemetnost hříchu
- za více jich tahati - drzé obtěžování
Chmel
- česati - náhlé peníze, které ale propiješ
- podnik bude velký zisk přinášeti.
Chmelař
- viděti - hořká zpráva
Chmelnice
- viděti - bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem
Chobot
- sloní míti - choroba nosní nebo žaludeční
Chodba
- šerá - trudný stav mysli, též hrob
- s nečistotou - cesta a peníze
- s velkými okny - máš dar poznávati lidské povahy
- světlá - radostná nálada, též děcko do rodiny
Chodidlo
- drbati - dlouhá cesta
Choditi
- a zase přijíti nazpátek - ztráta
- na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě
- rychle - tvá záležitost jest spěšná
Chodník
- široký - dobře pochodíš
- úzký - překážky
Chochol
- bílý na hlavě - smrt svobodného muže nebo dívky
- černý na hlavě - smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy
- na hlavě - důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě
- nositi na hlavě - nepokoj
Chocholouš
-  dobré přátelství ke strážcům pořádku
Chomout
-  jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné
Chrám
- stavěti - muž zbohatlý jedině svatbou
- stavěti žena - ovdovění
- stavěti panna - svatba
Chrapot
- míti - nějaká schůze
Chrást
- jísti - sklon k vegetariánství
- viděti - bude zle
Chrastiti
- slyšeti - čekej jen drobně peníze
Chrochtání
- slyšeti - čekej něco nestoudného během dne
Chromý
- býti - pozdě bycha honiti
- býti aneb chromého viděti - bída
Chroust
-  muž nemrava nebo žena v blízkosti
- chytati - protivenství předejíti
- šlapati po nich - nečistotu myšlenek zaháněti
- létat viděti - ztráta paměti
- množství jich - masérský salón
Chrpa
-  důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali
Chrt
-  telegram, rychlá zpráva
- viděti - novina
Chřest
-  jím jedinečně zčistíš své ledviny
- jísti - stálé zdraví míti
- řezati - veselé dny zažíti
Chřestýš
- viděti - rozepře
Chřipka
- míti - nenastudíš se tak brzy
Chudobinec
- obecní chudobinec - smutné stáří
Chudobka
-  radosti, které peníze nám nedají
- trhati - venkovské vyražení
Chudobný
- býti - všem dobře
- chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí
Chůze
- choditi zpět - nerozumíš dobře sám sobě ani okolí
- pevnou, jistou chůzí: dbáti na opatrnost při práci.
- pomalá - vykonáš cosi z rozvahou a jistě
Chvála
-  dobrý přítel
- slyšeti - dobrá služba
Chvojí
- zelené viděti - všem dobře
Chvojka
-  neplodnost
- odvar z ní píti - starosti vyženeš
Chýše
-  skromné živobytíčko
Chytat
- někoho - úklady

Začínající písmenem I

Iluminace
- zarmoucení
Imortelky
- (květiny) - blíží se rozloučení
Indián
- viděti ho - dětské divošství je i v nás
Inkoust
-  soudní žaloby
Invalida
- jím býti - v povolání i v chování se ti mnohého nedostává
- viděti žena - věští neschopného manžela
- viděti ho - nic dobrého
- viděti: pozor na nemoc.
Inventura
- dělati: dědictví.
Inzerát
-  někdo tě usilovně hledá, pročítej inzeráty

Začínající písmenem J

Jablko
- červené viděti - zdraví
- červivé - tajemná, těžko poznatelná moc
- darovati - radost
- dávati - velké štěstí
- gdoulové jablko jísti - uzdravení z dlouholetých průjmů
- granátové - konec střevním obtížím
- granátové jablko jísti - uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí
- granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti
- granátové jísti - obdarován budeš
- granátové utrhnouti, nezralé - utrhačnost
- granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů
- horké - pozor na líh, benzín a petrolej
- jísti - smutek
- koupiti - neštěstí
- krájeti - testamentární majetek
- kyselé - nemoc či zármutek
- kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé.
- mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných.
- péci - infekční břišní nemoc
- pečené - číhá nebezpečenství
- pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní.
- s chutí jísti - ztracená věc se napraví
- sladké hryzati - nenadálý majetek
- trhati a jísti - veselka
- trhati a jísti kyselá - stálé hádky v manželství
- trhati a oděv si potrhati - jistá bude rozluka manželství
- trhati a větev zlomiti - propadnutí zkáze
- viděti - svatba
- zelené viděti - neduh
- znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě.
Jabloň
- a ovoce z ní požívati, kyselé - rozepře a nepříjemnosti
- a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení
- s pěknými jablky - společnost boháčů
- se zelenými jablky - lakomec nebo omezenec do spolku
Jádro
- jísti - námluvy
- ořechu jísti - jednat rozšafně a chytře
Jáhly
- či jahelník zahoditi - pohrdneš prosit o něco a někoho
- jísti - někam musíš jíti s prosíkem
Jahody
-  nakažlivá nemoc
- darovati - v dobré paměti u někoho býti
- hledati - strasti a mrzutost
- hledati: trampoty, zármutek.
- jísti - zdraví, štěstí ve všem
- mnoho viděti - rostoucí přátelství
- mnoho viděti: vzrůstající přátelství.
- rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku.
- trhati - všem dobře
- velké viděti - pýcha, též velká radost
- velké viděti a trhati: velká radost.
- velké viděti: pýcha, hrdost.
- viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví.
Jalovec
-  přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev
- trhati - chladná mysl
Jalovice
- viděti - ohlášky přede dveřmi
Jáma
-  do nebezpečí přijíti
- padnouti do ní - oloupení lupiči
- světlá a padnouti do ní - oloupení se škodou na majetku
- temná a padnouti do ní - oloupení a těžká zranění
- viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti.
- z ní lézti - ze všeho vyvázneš
- z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností.
- z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti.
- zakrytá a bez vody - majetkové spory
- zakrytá a v ní voda - zdar tvého podniku
Jan (svatý)
- viděti ho - mlč
Jantar
-  závist pro dar
- náramek nebo náhrdelník: dárky.
Jarmark
-  dej pozor na jmění
- baviti se na něm - škoda na majetku se špatným dozorem
- krásti na něm zboží - užitek z nějakého prodeje nebo koupě
- výhodné styky s mnoha lidmi.
Jasmín
-  s milým aneb přítelem se sejdeš
Jaspis
-  zkáza a zmar
Jaternice
-  hosti, hostování a hra v karty
- jísti - štěstí v sázení
Jatka
- viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání
Játra
- jísti - silné zdraví
- nalézti a zdvihnout je - soudním sporem k právu
- nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění
- psovi házeti - velká nespokojenost
- rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti
- viděti - dobrou stravu míti
- vypadlá a zpět zapadlá - blízká smrt
- vypadla-li - zvítězí tvůj nepřítel
Javor
-  zdraví a síla
- viděti: příjemný život.
Jazyk
- dlouhý - velká radost
- dobytčí jísti - nedbej tlachů lidí kolem sebe
- hbitý a mrštný - vyhraný spor
- jísti - dobré zdraví
- kousnouti se do něho - neprozrazuj, co tě tíží
- kratší nebo delší, ale v ústech těžký - ztracený spor
- má-li kdo jako bez vlády - na povrch vyjdou tajné věci
- má-li kdo jakoby němý - těžkosti s prohnanými lidmi
- Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví "jinými jazyky".
- oteklý míti - nemoc příbuzného
- překousnouti - velké bolesti
- s ranou - chudoba z dlouhé nemoci
- ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí
- uříznutý - možná němota
- velmi tlustý míti - moudrým býti
- vypláznutý viděti - posměch
- zajíkavý - krutý posměch
Ječmen
-  dobré znamení do budooucna
- do rukou vzíti - dobrý zdar
- jísti: dobré zdraví.
- mlátiti - nabytí pravých přátel
- polévka z něho - chudé doby
- viděti - starost o výživu
- viděti: starosti s obživou.
- z něho mouka v domě - bohatství nahromaděné s hořkostí
Jed
- bráti a zemříti: špatné rady dávat.
- bráti: onemocnět.
- někomu dáti - neštěstí a trestnice
- někomu dáti - zlou vůli máš
- někomu dávati: nesvornost, mrzutosti
- spolknutí - sebevražedné úmysly známého
- viděti - zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení
- vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš
Jedenáct
- toto číslo viděti - štěstí
Jedle
-  stálá radost
-  štěstí
- je-li zvlášť krásná, rostlá a silná - štěstí trvalé
Jedlík
- viděti ho - host, který netěší, určitě přijde
Jednati
- nadutě jednati - milovati sám sebe
Jednička
- toto číslo viděti - štěstí
Jednorožec
-  neštěstí
Jehelníček
- na jehly - pikle
Jehla
-  hádka s přáteli tě připraví o štěstí (26)
- a v ní bílá nit - svatební roucho i spory
- a v ní černá nit - smutek a spory
- bez špičky - předstíraná pomoc, která nepomůže
- darem obdržeti - rozdvojení přátelství
- darovaná - loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek (48)
- dostat ji darem - je signálem náhlého přerušení přátelství
- hledat ji - předpovídá zbytečné starosti a potíže
- míti aneb viděti - pronásledování, též pře
- na klobouku - Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu. (21)
- nalézt ji - slibuje přátele, kteří si tě váží
- navlékat ji - dostaneš se z těžkého postavení
- navlíknutá jehla - čelí k velkému nepřátelství (5,31,83)
- píchnout se jehlou - znamená ztrátu přítele
- píchnout se o ni - nesprávně oceníš skutek blízkého člověka
- pracovat s ní - symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek;
- pracovat s ní - vlastním chováním si uděláte nepřátele
- rezavá - pozor na drobnější úraz
- sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím - bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš
- vidět - můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí
- vytahovaná z těla - pomoc jistá
- zaražená do těla - příbuzenské pletichy a pikle
- zlomit ji - je zvěstovatelem samoty a chudoby
- zlomit ji pro mladou dívku - znamená dlouhé panenství
- ztratit ji - nebezpečí požáru
Jehlice
- do klobouku - pozor na jízdní dráhu, na auta atd
Jehličí
-  dlouhý život
-  nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne
Jehně
-  nevinná, čistá dětská radost a trpělivost
- ležící nebo pasoucí se - dosažení zaměstnání
- maso z něho jísti - nemoc malého děcka
- zabité - smrt malého dítěte
Jelen
- běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu
- běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti.
- celé stádo viděti - velké přátelství
- pronásledovati ho - z přítele učiníš nepřítele
- shazuje parohy - nenech ženu samotnou
- spatřiti - zpupné nepřátele míti
- stádo viděti: mnoho přátelství zažíti.
- stáhnouti ho z kůže - dodatečné výdělky, provize atd.
- stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti.
- v zahradě míti - pokažení
- viděti ho - radost v budoucnu ze silného vítězství
- viděti: výhra.
- zabíti - k vážnosti přijíti
- zabíti ho - zármutek pro přítele či příznivce
- zastřeliti - nějaké dědictví
Jepice
-  máš života namále
Jeptiška
-  neštěstí jak v lásce, tak i ve hře
- býti - nevěrnost milého
- pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů
- s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti
- viděti - se svatouškem známost udělati
- zpívat slyšeti - málo následovníků míti
Jeřáb (pták)
-  stěhování, též zloděj
- jísti ho - bída a neúroda
Jeřabiny
- jísti - bolení
- viděti je - menší radost
Jeseter (ryba)
-  cesta po řece
Jeskyně
- v ní blouditi - rozhárané poměry
- v ní zahynouti: sklíčenost, deprese.
- v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí
- v nich se zdržovati - velká změna
- viděti ji - samota
- viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí.
Jesle
-  lichá práce
- ve stáji - hojnost krmení
Jestřáb
-  žehravost
-  příchod důstojného člověka
- létat viděti - dobrá zpráva
- na ruce ho nositi - tvůj syn bude mocným mužem
- žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati
- viděti: žárlivost.
Ještěrka
-  lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou
-  neštěstí, nepřátelé
- od ní kousnut býti - mnoho trápení
- ukousne-li - očekává tě pohana
- viděti - pronásledování, neštěstí
- viděti: velké změny v obchodech.
Jetel
-  vše dobré do domu
- jetelový čtyřlístek - štěstí jednou v životě veliké
- obdělávati - štěstí v domě
- sekati či sklízeti - velké peníze, los, dědictví
Jez (řeky)
-  pochmurné chvíle
- hučí - katastrofa, veliké neštěstí
Jezdec
- jak s koně spadne viděti - škoda
- když se mu zase na koně pomůže - štěstí
- na koni - zpráva
- na koni, ale kůň pod ním pošel - zpráva je falešná
- na koni v bílém rouše - smrt
- s koně slézat viděti - přítele ztratiti
Jezditi
- a převrhnut býti - brzká nehoda
- na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš
- v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván
- ve vozíku - velká ztráta
- viděti - nepřízeň
Jezero
-  tajemství mlčící
- krvavé - nepokoje, revolty, válka
- na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce
- na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek
Jezevčík
-  chytrost a osobitost ve věrnosti
- chytit ho - znamená brzkou změnu místa bydliště
- jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš (28)
- vidět ho - je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu
Jezevec
-  dědictví
- chytiti: byt ztratiti.
- chytiti jej - změna obydlí
Ježek
-  nejež se, smírně jednej a odpovídej
-  zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného
- viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita.
Ježíš Kristus
- vstoupí-li do domu - spasení ve šťastném životě niterném
Jidáše
- medem mazané jísti - neupřímný, zdánlivý přítel
Jídlo (Jídla)
-  buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu
- dobré a čisté jídlo - předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí
- dostat něco nečistého k jídlu - je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného
- hltavě jísti - poštou přijdou peníze
- chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - přináší změnu v životě
- Jídla strojiti - nedostatek 7 41
- jinému dávati, bohatství 56.
- jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit - ochotou si získáte oblibu
- jíst skromné jídlo - nad něčím pociťujete lítost
- na něj býti pozván: váženým býti.
- nositi na stůl - velká škoda 42
- sám jíst bohaté jídlo - bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými
- spálené - Špatná zpráva. (13)
- spálené cítiti: nepříjemné zprávy.
- stůl obtížený chutným jídlem - znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu
- vidět velké množství červeného masa - značí lehkou nemoc
- viděti: pozvání.
- zkažené jídlo - je těžká choroba
Jinoch
- viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti.
Jinovatka
-  budeš stár
- na poli - slabost
Jiřiny
-  pozdní životní radost
Jiskry
-  dobrý příjem
-  něco velikého poznáš později
- létati viděti: sklony k marnotratnosti.
Jísti
-  brzy se zbavíš veškeré starosti. (41)
-  buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu
- hlavu telecí - velká nepřízeň 17 53 74
- chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - změna v životě
- jíst velmi skromně - pociťovat pro něco lítost
- jíst velmi spěšně - dává zdraví
- k jídlu býti pozván - ctěn býti
- maso pečené - bohatství 31 77
- maso skopové - zisk na zboží 22 79
- nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc
- nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho. (6)
- sám - budeš oklamán aneb nemocen
- sám jíst velmi bohatě - stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu
- v domě: Zdraví. (10)
- venku: Přijdou hubené časy. (26)
- viděti - pozvání
Jíti
- pomalu jíti - měj rozvahu
Jitrocel
- píti - uzdravení nemocného
- přikládati - nebezpečí poranění
- viděti - zdraví pevné
Jitřenka ( hvězda )
-  štěstí
Jízda
- a převrhnouti se: blízká nehoda.
- na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti.
Jizva
- míti ji v obličeji - šarvátka
- skrytá ve vlasech - zrádce a bídák
Jmelí
- pověšené nad postelí v hlavě - dostaneš se mezi čarodějnice
- viděti - brzká svatba v rodině
Jméno
- vlastní do kamene tesati - dobro a pravda cílem
- vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti - předvolání
- vlastní slyšeti - nové období života
- vlastní smazati - konec života
- vlastní zakrývati - falešná zpráva nebo peníze

Začínající písmenem K /1/

Kabala
- čísti ji - hodláš na někoho působit skrytou mocí
Kabaret
-  z lidských chyb blázny si dělati
Kabát
-  svou hanbu chtít ukrýti
- bílý - nevinnost
- černý - dědictví
- černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
- černý a černá košile - hluboký smutek
- či kabátek noční - nachlazení, radostná událost
- ženský muž na sebe bráti - ženu budeš poslouchati
- šíti - něco význačného přijde do tvého života
- jednobarevný, premovaný - podlízavá povaha
- kožešinou lemovaný - blahobyt
- malý - úzkosti
- nový - menší štěstí
- oblékati - četné pochůzky
- obrácený na sebe obléci - štěstí za pomoci nečekané události
- od ženy dostati - manželství s tou osobou
- od muže dostati - dar nebo dědictví
- otevřený - blahosklonná, dobrá povaha
- pěkný nový dostati - šťastný se státi
- plný skvrn neb fleků míti - osočování
- prášiti - někdo tě nečekaně připraví o peníze
- rozličných barev - nemoc nebo pronásledování
- roztrhaný - budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn
- roztrhaný - neopatrnost
- s kožešinou - bohatství
- sbalený pod hlavou - vandr světem
- skvrnitý - útok na čest
- svlékati - odpočinek, též penze
- u vetešníka kupovati - špatně je a bude
- úzký míti - nemoc
- v prádle - očištění sama sebe ve cti
- vojenský žena na sebe bráti - ta žena bude pánem domácnosti
- vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš
- z něho tě někdo vysvlékl - berní daně a nové poplatky
- zapnutý - uzavřená, sobecká povaha
- zkoušeti - neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš
Kabel
- klásti - neodkládej dopis a piš
- viděti - dostaneš rychlou zprávu
Kabela
- pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí
Kabelka
- porušená - choroba
- při sobě míti - zdraví
- utržená nebo z ruky vytržená - smrt
Káča (hračka)
- točiti jí - budou tě popohánět k práci
Kačer
- na vodě ho stříleti - láska pána ke služebné
Káď
- viděti: čistota při práci výhodou.
Kadeře
- obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti
- viděti - pyšný býti
- vlasů - štěstí v lásce
- zkrátiti - oklamání
Kadeřník
-  hloupé a staré anekdoty vyprávěti
- viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku.
Kadidelnice
-  milé besedy
- klásti na zem - soud
- viděti - pochlebování poslouchati
Kadidlo
-  střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností
-  zrádci a lichotníky obklopen býti
- voní-li - dobré jméno, pochvala, chudému zisk
Kafr
-  ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní
Kachna
-  povídavé děvče
- divokou letěti viděti: radostná zpráva.
- do domu - do domu přijde to povídavé děvče
- hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.
- hytiti - zdar tvému podnikání
- chtít chytiti - ztráta
- chytiti chtíti: ztráta.
- na vodě - máš správné povolání, službu
- plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš
- plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů.
- v povětří - vymyšlené lži z novin
- více jich, jak zobají - mlč a nemluv
- více jich škubati či jísti - dobrý služebník do domu
- viděti - velké cti se ti dostane
Kaktus
-  tiché štěstí do domu
Kalafuna
-  smůla
Kalamář
-  nevěrně zrazen býti
- míti - nějaké nebezpečí přemoci
- převrhnouti - potká tě velké neštěstí
Kalendář
-  něco čekej v příštích dnech
- viděti aneb míti - zachovalejší život vésti
- viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati.
Kalhoty
- červené - zasloužená pochvala
- široké - pohodlí a dobré bytí
- mužské žena, zdáli se to ženě - budeš vládnout mužem
- mužské nosí žena - budeš pod pantoflem
- nové - menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati
- ošklivé - vězení, samovazba
- spálené - příbuzenský soud
- úzké - účty nebo úzkosti
- v omyl upadnouti.
- viděti aneb oblékati - pokoj a jistota
Kalich
- píti z něj jen víno - po čem toužíš, toho dosáhneš
- píti z něj jen víno, ale velmi čisté - peníze bez práce
- píti z něj víno s vodou - nestálý majetek do domu
- viděti - vbrzku se nemocný pozdraví
- z křišťálu a píti z něj - vysoké důstojenství
Kalina
-  samota
Kaluž (e)
- do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti
- přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti
- viděti - nechuť míti
Kamarád
- viděti kamarády - máš se před nimi co chrániti
Kamej
-  opatruj staré památky
Kamélie
-  zdroj podnikání
Kámen
- čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen  býti
- kamenem házeti - mrzutosti způsobiti
- kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati
- přes něj krok udělati - strasti a trápení
- viděti - vyzrazení tajných předsevzetí
Kamení
- čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti
- jísti - kaménky v moči
- kamenitá cesta - trnitý život
- kamenitá pole - neúroda
- ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání
- lámati - pozemky získati
- otesávati - za dobrou práci odměněn býti
- pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti
- roztloukati - tvrdá práce
- sbírati - jmění
- stavební - nový podnik v místě
- v cestě - trnitý život
- v pokladně - veliké věno
- ve sklepě - skrytý poklad
Kameník
-  pomník někomu, kdo zemře
Kamna
- na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci
-  příjemný odpočinek
- na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati
- rozpálená viděti - marnotratný býti
- v nich oheň míti - bohatství
- v nich topiti - práce pro zdraví
- viděti pěkná - mírný život vésti
- zbořit - smrt
Kamzík
-  cesta do hor
Kanál
-  zlé klepy a pomluvy
- spadnouti do něho - zle pomluven
Kanape
- panstvo přijde.
Kanárek
- vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení
- na ruce sedící - čeká tě veselé manželství
- poletující - veselé štěbetání, hry a domácí zábavy
- v kleci - osobní svobodu si vždy zachovej
- viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky.
Kancelář
-  opletačky s úřady
- viděti aneb v ní býti - velká ztráta
Kancionál
- viděti - nezapomeň na modlitbu, není to pověra
Kanec
-  nestydatý nepřítel
- divokého viděti - strachovati se
- jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti
- který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati.
- maso z něho jísti - vilnost
- skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.
- viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.
- zastřeliti - vysvobození
Kanón
- Kanon, z něj kouli viděti: smutek.
- Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti.
- viděti - politické tlučhubaření
Kanovník
-  mrzutosti s důstojnou osobou
- jím býti - staromládenectví
Kápě
- stažená přes hlavu - tajný policista, též vyzvědač
Kapela
- viděti: radost a věrní přátelé.
Kapelník
-  veselý člověk, kterým ožije společnost
Kapesník
-  nastuzení
Kapitál
- v penězích - chudoba
Kapitán
-  cesta po řece nebo i po moři
Kapka
- krve - velká ztráta jmění
Kaplan
-  statek
Kaple
-  vnitřní zármutek
Kapoun
-  manžel k ničemu
- viděti - starost a dlouhá chvíle
Kapr
-  správná výživa pro tlusté a trpící dnou
- jísti ho - pozdravení ze dny nebo revmatismu
- viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti
Kapradí
- semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí - mocný talisman
Kapsa
- nabitá - příjem peněz
- obrácená - nemajetnost
Kapusta
- jísti - smutek
- trhati ji - dobře hospodaříš a pracuješ
- viděti - mrzutost
Kára
- aneb vůz táhnouti - špatné poměry
- seděti na ní - cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví
- viděti - nic dobrého
- z ní vystupovati - ztráta cti
Karabáč
-  vězení, též zlé místo
-  zlost
Karafiát
-  národní nebo politická slavnost
- trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti
- viděti - najdeš dobrého přítele
Karas
-  výživa správná pro tlusté
- jísti ho - domácí přispoření
Kárati
- někoho - ztráta
- sám kárán býti - zisk
Karavana
-  čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny.
Karbanátek
-  je třeba jednat
Kardinál
- viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání
Karfiól
-  vnitřní skrytá břišní choroba
Kartáč
-  pomlouvání
- jím hlavu česati - dostaneš hosta
- na šaty - očistíš se z něčeho zlého
- viděti: veselit se.
Karty
- hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi
- sám hráti - do hádky přijíti
Kasa
- míti ji - samostatnost
- otevírati ji zločinně - smysl pro cizí majetek
- viděti ji - peněžní pokušení
- vybrat ji - tahačky s policií
Kasárna
-  zlé úmysly s lidskou svobodou
- v nich execíruješ - čeká tě neplacená práce
- v nich trubku slyšeti - pozor, v bytě hoří
Kaše
- jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro.
- jísti ji - chudému majetek, boháči ztrátu
- vařiti ji - žaludek bude míti odpočinek
Kašel
-  tajemství
- míti - prsní choroba
- míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno.
Kašna
- do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost.
- s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati.
- s vínem - veliká slavnost
- s vodou - namáhavá práce
- v čisté se koupati: uniknout nebezpečí.
- z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati.
Kaštan
-  spěch
- plody jeho jísti - dosáhneš, co není význačné
- plody jeho péci - menší peníze
- plody viděti aneb jísti  - trampoty, po nich následuje  bohatství
- strom - služba, známost
Kaštanář
- kaštanáře viděti - procházka v ulici s návštěvou
Kat
- jím býti oběšen - veliké uznání, povýšení neb majetek
- viděti - rozžehnání
- viděti ho - veliké štěstí
Katedra
- učitelská, viděti ji - zlá zkouška
Káva
- mlít - hosti, klepavé tetky
- mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti.
- píti - klepy a drby
- píti - přijdeš do zlých klevet
- pražit viděti - mrzutost a nesnáze
- slévati kávu - návštěva, ze které budou klepy
- viděti ji - čile do práce
- viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování.
Kavalír
-  ztráta
Kavárna
- v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného
- v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných.
- vidět ji - denní novinky, oddech
Kaviár
- jísti - milostný styk
Kavka
- letěti viděti: špatné novinky.
- vidět ji - pozor na kapesního zloděje
- viděti - nedobré zprávy
Kaz
- na něčem viděti - pozor na člověka neznámého
Kázání
- sám - k bohabojnosti býti veden
- slyšet - pozdní návrat, zdržení se
- slyšeti - bohabojnost
Kazatel
- při pohřbu - dědictví
- viděti - brzká nemoc
Kázatelna
- viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti
- viděti, na ní stoupati: projevení úcty.
Káznice
- v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí
Kbelík
- nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha.
Kdoule
- trhati - budeš se zlobiti
- viděti - závistníky míti
Kejklíř
- viděti - do zapletených záležitostí přijíti
Keř
- nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit.
Kladivo
- kladivem někomu vyhrožovati - protivení se
- s ním pracovati - dobrý zdar
- s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti.
- viděti - násilné s tebou zacházení
- viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.
Klapačka
- slyšeti ji - postíš se
Klas (y)
- nakládati je - špatné poměry
- sbíráš-li je - dobrý obchod
- sbírati: dobré obchody.
- věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení
- více jich vázati - nesoudržnost, majetková nesvornost
- viděti - radost z provedené práce
Klášter
-  poklid
- do něj jíti - velké požehnání
- jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti
- viděti - lépe ti zůstat svobodným, svobodnou
Klavír
- hubovati - nedorozumění s umělcem
- klavírní školy - stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná
- na noze lechtati - pominutí smyslů
- viděti - špatně placená služba, též obtěžování
- viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli
Klec
-  žalář
- když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti
- prázdnou - nebezpečí
- ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku
- s ptáky: vysvobození od útrap.
- vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí.
Klečeti
-  čest vzdávati
- kleknouti - pod pantofel se dostaneš
- na mostě - sebevražda
- před andělem - pokání
- před ženou - šílená láska
- před hruškou - touha po dětech
- před mužem - ponížení
- před policistou - zatčení
- před sochou či obrazem - prosba
- před soudem - odsouzení
- u postele - poslední pomazání
- v kostele - nutnost modlitby
- v koutku - trest
Klekání
- slyšet zvoniti - pokoj a klid
- slyšeti - tak je to dobře
Klempíř
- viděti ho - budeš seznámen s milou osobou
Klení
- slyšeti - návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka
Klenoty
-  chudoba
Klenutí
- viděti - umříti
Klepati
- babě na hřbet - zlé vynadání
- koberce, oděv atd. - pořádek a jas do domova
- na dveře - žádost, malý obchod
- na lékaře - náhlá nemoc
- na okno - ranní ptáče, dál doskáče
- na porodní babičku - dítě
- na strážnici - prosba o ochranu
- na štoudev - prádla přibude
- na vrata - noční toulka, též vnikání do domu úřední
- na vrata hřbitova - smrt
Kleště
- bráti - ke zlosti puzen býti
- žhavé - veliké bolesti
- viděti - namáhavé vymáhání
Klíč
- dá-li ti žena - vábící nevěrnost
- dohromady sbírati - zisk
- hledati - nepořádek v práci
- ležící na zemi - sousedovo tajemství
- ležící na zemi zdvihnouti - postavení, úřad, služba
- míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti
- najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti
- najíti - překazíš krádež
- obdržeti - důvěra, také postup nebo výborné místo
- od kasy - vloupání
- udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti
- viděti - dobrou hospodyni dostati
- zlatý - vysoký úřad, povolání
- zlodějský viděti - budeš okraden
- zlomený - zůstaň doma
- ztratiti - mrzutost způsobiti
- ztratiti - ztratíš oblíbenost
Kličky
- na různý způsob vázati - marnost
- viděti - namáhavost
Klih
- s ním se zamazati - nečistota
Klika
- čistiti ji - shánět protekci, výhodu
- líbati ji - ponížená prosba
- utrhnouti ji - ztráta trpělivosti
Klín
-  sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu
- aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti
- na něm dítě - starost
- na něm jalovec - zdraví
- na něm jehně - dítě
- na něm kočka - faleš
- na něm ořechy - nález zlata
- na něm oříšky - tajná láska
- na něm psa - věrnost
- na něm závoj - svatba
Klín (dřevěný)
-  těžká práce
Klisna
- černá - bohatá manželka
- grošovaná nebo bílá - duševně líná manželka
- opelichaná - manželka bude míti špatnou pověst
- plavá - nemocná manželka
- plesnivá - hodná, ale nedlouho živá manželka
- ryzá - veselá manželka
- s nákladem - bohaté věno
- s nákladem chleba - výborné manželství
- s nákladem kamení - krásná, ale svárlivá manželka
Klížiti
- něco dohromady - milujícím nápomocný býti
Klobása (Klobásy)
- jísti - brzká slavnost
Klobouk
- cizí vzíti - profesorská roztržitost
- dámský muž míti - zženštilost povahy
- do výše vyhazovati - nečekaná radost
- chatrný - chudoba
- žlutý nebo načervenalý - nedobrý šéf
- míti nový - štěstí a prospěch
- mnoho viděti - velký obchod
- na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti
- na vodě - samovržda utopením nebo vodní nehoda
- nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost.
- obrácený - ponížení, prosba
- špatný míti - nepříjemné okolnosti
- pěkný míti - přijdeš k vážnosti
- plný lejna - dobudeš brzy velký majetek
- plný vrabců - nepořádky v rodině
- přes oči - samota, nenávist k lidem
- starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.
- ukradl-lis komu - toho představený zemře
- v ruce - pochůzky, které netěší
- ve spaní na hlavě míti - velké uznání práce
- ve větru - honička
- viděti - svobodu ztratiti
- viděti: do dopravní zácpy se dostati.
- zelený - důstojenství
- ztratiti - nastydnutí, strasti
Klouzačka
- na ní jezditi - pomíjející radost
- upadnouti na ní - posměch nebo úpadek
- vůbec - nejisté příjmy
Klystýr
-  zmatek ve tvých záležitostech
Kmínka
-  potěšení
Kmotr
- býti požádán za kmotra - žebrota
Knedlík(y)
- bramborové - dobrá nálada i při nutném spoření
- houskové - dobrá kuchařka do domu
- švestkové - dobrá nálada z peněz
Kněz
- do domu vešel - soudní spory
- káže - dobrá rada přijde
- nemocný - nic dobrého
- sebe sama jím se viděti - uznání, důstojenství
- v kostele - po celý život boží věci měj na starosti
- viděti - pobožnost
- viděti ho u postele - poslední pomazání
- viděti ho v rouše na vycházce - mrzutost
- viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované.
- zpovídat se mu - ulehčení v těžkostech duševních
Kniha
-  dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy
-  chudoba
- čísti ji - vědomostí k moudrosti
- čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti
- čísti užitečnou: potichu spekulovat.
- čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti
- dáti ji do tisku - spisovatelské nadání
- dupati na ni - smysl pro praktické zaměstnání
- hořeti viděti: ztracená radost.
- hořící - kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih
- koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti
- koupiti: sobě i jiným důležitý býti.
- modlitební - útěcha v bouři života
- modlitební - útěcha v soužení
- modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení.
- pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu
- rozřezávat ji - nedychti, čekej v klidu
- spálit viděti - očekávané radosti ztratíš
- spořitelní knížka - dobrá nálada
- v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati
- vážné čísti - dostane se ti cti
- viděti: hodně štěstí v lásce.
- z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti
- z ní se učiti: pozornost získati.
- zahoditi ji - nedokončená studia
Knihař
-  dobré časy
-  vazba, vyšetřování soudní
Knihkupec
-  nelituj nikdy na dobrou knihu peněz
Knihovna
-  stálý přítel tě očekává
- máš-li ji sám - dostaneš dobrou radu
- viděti - budeš potřebovat advokáta
- viděti nebo míti: dobrou radu nalézti.
Knihtiskárna
-  boj s temnotou, zápas
Knihtiskař
-  někdo tě očerní
-  zisky příliš těžce a dlouho vydělané
Knír
-  odměna
- šedivé kníry - marná radost
- u ženské - něco hrozného se dozvíš
Kníže
- na koni viděti: sklony k marnotratnosti.
- s ním mluviti: pozor na závist.
- s nimi mluviti - závist
- vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti
- viděti - čest
- viděti: pocta.
Knoflík
-  buď přesný i v nepatrnostech
-  výhra
Knot
-  tvého žití je už namále
Koberec
- bílý, zelený, červený - vysvobození od starostí a žalů
- dělati - veselost, dobrodiní
- krásný v domě míti - radost, zboží, dobré jméno
- na stěně - ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno
- nesvinutý, ale sňatý ze stěny - nemoc a zármutek
- s gobelíny a obrazy - předpovídají vraždu v domě
- spálený, rozedraný - smrt v brzkém čase
- stůl jím pokrytý - hubená strava
- svinutý - blízká smrt
- více jich černých po stěnách - tesklivé zármutky
- viděti - oklamán býti
Kobliha
- jísti je - hojnost stravy
- smažit jich více - zásoby
Kobyla
- hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati
- škaredou - rozpustilou manželku dostati
Kobylky
- usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti
- viděti - krátké trvání šťastného postavení
Kocábka
- plavat viděti - tiché živobytí
- potopit viděti - úplná ztráta lásky
- v ní plavati - nejistá věrnost
Kočár
-  panský stav
- a koně klidní a krásní - vedeš si dobře
- a koně splašení - úraz
- koupit - přírůstek majetku
- prodat - ztráta majetku
- v něm seděti - čest, bohatství
- vypadnouti z něho - ztráta povolání nebo i rozumu
- z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti
Kočárek
- dětský - vzpomínky na blahé doby
Kočka (y)
-  faleš
-  je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem
-  starý náhradní ženský symbol ve snech mužů
- a koťata - domácí zloděj má společníky
- a kocour - volná láska bez oddání
- a pes - nenávist a pronásledování falše věrností
- bílá: Lidé ti lichotí. (13)
- bít ji - potrestání zjištěného domácího zloděje
- bít kočku - signalizuje čísi zradu
- být jí kousnut - zloděj vás nařkne
- být jí poškrábán - krádeží ke škodě
- být napadnut kočkou - věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním
- být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele
- být poškrábán kočkou - znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)
- býti ji raněn: Lidé ti škodí. (48)
- černá: Čeká tě nezdar v povolání. (12)
- černá kočka - jeden z tvých přátel bojuje se smrtí
- černá kočka - veliká faleš
- hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje
- hladit kočku - věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí
- hladiti ji - hledáte domácího darebáka
- hloupá - neznámý zloděj
- hubená a zbědovaná kočka - předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka
- jak se lísá k tobě - zloděj, který používá tvoji důvěru
- její kůže nalezená nebo obdržená darem - zlodějské zboží se dostane do domu
- je-li kočka známá - domácí zloděj
- jisti ji: Měl bys být opatrnější! (39)
- jísti - cizoložství
- když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít
- krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti
- krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti! (23)
- kůže kočky: Ztráta se nahradí. (11)
- kůži míti - nabytí ztracených statků (1,90)
- ležet nebo spát viděti - nepříznivý obrat v obchodu (1,4,70)
- lesní, divoká - je zjištěn nebezpečný lupič v kraji
- maso kočky jísti - cizoložství, také drahota (20,36,72)
- míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti
- mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči - by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní
- mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu. (6)
- mňoukající - úmluva na krádež
- myši chytající - zloděj přestal krást
- na stromě - falešné peníze a dokumenty neznámého
- od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš
- od nich pokousán nebo poškrábán býti - padneš do zlých rukou (15)
- odehnat kočky - znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku
- ozvěna mňoukání - znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby
- ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) - pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky
- ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) - varuje před lstivým milencem
- ozvěna mňoukání (pro muže) - jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat
- před nimi se brániti - napadení od zlodějů
- slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv
- spí - spí i zlo
- tlouci nebo zabiti - zloděje postihnouti (12,78)
- trojbarevná - štěstí do domu
- trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce. (32)
- v kolébce - falešné dítě
- v posteli - manželská faleš
- ve vodě - faleš pravdou odkrytá
- vidět černou: znamená zlo
- vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi
- vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení
- vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce
- viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19)
- viděti ji, jak loví ptáky - někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech
- zabít kočku - znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele
- zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá - padne do rukou zlodějů (5,90)
- zdechlá - dotyčný zemře
Kohout
-  hospodář nebo vedoucí domácnosti
- bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství.
- chytiti ho - do rozepře přijdeš
- když snese vejce - sláva, čest a štěstí
- kohout na střeše - pozor na oheň
- kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš
- kokrhá jakoby zdáli - blíží se déšť
- kokrhající - dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor
- kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod
- kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí.
- peroucí se s jiným - svár s přáteli pro ženu
- pošlý - smrt dobrého zaměstnance
- radit se s ním - hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným
- slepicemi opuštěný - nenáviděný vedoucí
- viděti s velkým hřebenem - oblíben býti
- viděti: u krásného pohlaví oblíben býti.
Kohoutek
- revolveru nebo pušky - náhlé nebezpečí
- vodovodu - pláč na počátku pro domácí věci
Kojiti
-  chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí
-  chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství
- když má žena mnoho mléka - nemoc dětí
Kojná
-  nemoc a bída
- máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství
- míti kojnou - dobré poměry z dobrého oženění
- míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti.
- viděti kojnou, jak kojí dítě - starosti z dopisu
Koketa
- viděti - peněžní vydání
Koktati
-  pevné předsevzetí udělati
Koláče
- jísti - dosažení žádaného
- péci aneb jísti - dobře
- rozdávati - dobrý skutek
Kolárek
- kněžský, když se zdá ženě - farská služba
- kněžský míti - staromládenectví
Kolébka
-  budoucí starosti i radosti
- když vidíš děti v ní kolébat - úrodnost
- státi u kolébky - kmotrovství
Kolečko
- a na něm náklad - menší, ale svízelný obchod
Kolek
- viděti - úřední věci
Koleno (Kolena)
- bolavá míti - nemoc, špatný obchod
- železem raněná - velká nemoc
- když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba
- léčiti - zbohatnutí
- po kolenou lézti - chudoba a nouze
- potlučená - zármutek z nedorozumění
- slabá míti - nemoc
- zdravá - proměnění smutku v radost
- zdravá - prospěch
- zdravá, zdá-li se to ženě - jiné muže bude sháněti
- zdravá, zdá-li se to panně - dostane žádaného muže
Kolibřík
- viděti ho - láska k umělkyni vzácného duševního charakteru
Kolík
-  někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš
Kolika
- míti koliku - rodinné trampoty
Kolo (Kola)
-  nemoc
- když jsou rozlámaná - velké zdržení
- kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta.
- mazat - manželská cesta
- mlýnské - užitečný podnik pro celý kraj
- točící se - dobrá shoda v manželství
- u vozu vypadlé - hádka v manželství
- viděti - jiným nápomocen býti
- zlomené - neštěstí jednoho z manželů nebo milenců
- ztracené - smrt jednoho z manželů nebo rozvod
Kolomaz
-  musíš podplatiti
Kolovrátek
-  chudoba
- na něj hráti - veselá mysl
- viděti - nestálost
Komár(y)
- bzučící - hloupé klepy
- nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
- více jich proutkem vyháněti - raději podplať člověka
- viděti - od nepřátel obelstěn býti
- viděti ho - hloupý přítel
Komediant
- viděti - s lehkomyslnými se sejíti
Kometa
- s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva
- viděti - drahé časy
Komín (y)
- na něm pískati - chvíle opilosti
- padající - neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení
- seděti na něm - nemysli příliš vysoko
- viděti - vyražení
- vycházeti z něho kouř - nesváry a hádky
- vylézáš z něho černý - budeš nařknut, ale skončí to šťastně
- vysoký - dostaneš neobyčejné zaměstnání
- z nich kouřiti se viděti - zámožnost
Kominík
-  zábava
- viděti - falešně obžalován býti
- viděti ho - vždy štěstí ve všem
- viděti: vysvobození z nebezpečí.
Komnata
- je-li v ní svobodná osoba - svatba
- pro ženaté a vdané - mrzutost
Komora
- bydleti v ní - důchod, ztráta místa
- čistiti ji - návštěva chudého
- ležeti v komoře - smrt
- plná myší - pozbudeš majetku
- světlá - neúroda
- tmavá a v ní seděti - samovražda, vyšetřování
- umrlčí - smrt známého
Komorná
- viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy
- viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati.
Kompas
-  obdržíš dobrou zprávu
Kompot
- viděti - postarej se a pečuj o trávení žaludků
Koncert
- na něm býti - strast
- slyšeti - radosti dožíti
Konduktér
- viděti ho - nečekej něhu
Koně
-  najdeš ve svých utrpeních těšitele (14)
- a ženské najednou viděti - zrada, klopota
- bez ocasu viděti, smutek (7,18,68)
- bez uzdy honiti - hosti do domu (6,19,31)
- bílé - Čeká tě výhra. (1)
- bílého - nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti
- bujného a zapraženého za uzdu chytnouti -  člověka, který ti škodí, se zmocníš (9)
- černé - Neštěstí snášej klidně! (26)
- černého - zlou manželku, ztráta
- černého viděti - ukrutenství (3,17)
- červeného - štěstí
- divokého krotiti - nepřítele přemůžeš (67)
- do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře
- dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti
- hnědého viděti - potupen býti
- houpacího koně kupovati - dobré (28,47,62)
- hubeného - ztráta vážnosti
- hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje (47)
- hubení - Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí! (3)
- jezditi na nich- budeš ctěn (16)
- klesnout nebo ve vodě topit koně viděti - upadneš do bídy (89)
- klopýtající - tvoji odpůrci zvítězí (3)
- Koně běžícího viděti, dobrá novina (46)
- koupiti - červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí (67)
- kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati
- kovati v zimě - dobré (80)
- krmit viděti - zámožným se staneš
- krmit viděti - zámožným se staneš
- krotiti - Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu. (19)
- který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání
- mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš
- mrtvého viděti - radost
- mrtví - V potu tváře chléb svůj dobývati budeš. (12
- na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt
- na něj nasedati - chlubivost
- na něj sedati - cti dosáhnouti
- na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš
- na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti
- někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství
- okovati - Někdo ti pomůže kupředu. (13)
- padnout viděti - potká tě brzy neštěstí
- pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš
- pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti
- pěkného černého viděti - spokojenost
- plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti
- pošlého viděti - užitek a velmi dobrý rok (71)
- probodnout viděti - milenku ztratiti
- prodávat viděti - dobré řízení míti
- rychlého viděti - práce (39)
- sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš
- shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen
- sivého koně - starost (15,36,78)
- splašeného viděti - část svého jmění ztratíš
- starého šedivého cvičit viděti - se vznešenými  osobami se sejíti
- starého šedivého viděti - trpké dny zažíti
- starého šedivého zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí
- strakatého viděti - marnivé povahy býti
- tlustí - Pohodlný život. (29)
- utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti
- v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati - zisk (4,68)
- velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství
- viděti divokého - radosti dožíti
- viděti koně vůbec - mnoho dobrého (43)
- vraného - ukrutnost
- vraného a na něm jezditi - zlost
- vsednouti na koně - radost (8)
- vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš
- vzpírající se - úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat (36)
- z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti
- zkrotiti - brzké štěstí
- zlatohnědého - nestálé zdraví
Konev (Konvice)
-  dobré poselství
- aneb džber plné vína viděti - velké příjmy
- dobrá zpráva.
- konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost.
- konvice na čaj nebo kávu - domácí šplechty a řečičky
- na zalévání - stanete se majitelem zahrady
- píti z konve - radost (60)
- plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí
- plné vody viděti - jistý postup
- viděti - nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly
- viděti konev - dobré poselství
- z ní píti - Příjemná zpráva způsobí smíření. (19)
- z ní píti - radost
- z ní píti: radost.
Konipásek
- pták - tvá žena je vždy čiperná do práce
- viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti
Konírna
- plná - dobrá zpráva o majetku
- prázdná - velká ztráta na dobytku
- velkou míti nebo v ní se procházeti - zámožnost (82)
Konopí
-  nevěstí nic dobrého
- přísti: přičinlivost v domácnosti.
- vázané viděti: brzké spojení.
Konopka
- viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.
Koňské dostihy
- přihlížet jim - příslib extravagantní zábavy
- sázet při nich - nic vám nespadne bez námahy do klína
- účastnit se jich jako žokej - v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností
Kontrakt
- uzavřít - pouštíte se do odvážného podniku
- uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí
Kopec
- lézti na něho - vzestup životní moudrosti
Kopí
-  uznání
- aneb píku míti - čeká tě hádka
- s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán
Kopretina
-  radostné shledání
Kopřiva (Kopřivy)
-  hanebné přenáhlení
Kopyto (Kopyta)
-  každý zůstaň u svého řemesla
Koráb
- hořící - tvé neštěstí na cestě
- plující - čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží
- tonoucí - neštěstí známého na cestě
- v bouři - známému se v zámoří vede špatně
Korále
- bílé - svatba
- červené - zdraví
- pobledlé - nemoc
Korbel
-  náklonnost k pití
- prázdný - opíti se
- rozbíti - pro pití si děláš škodu
- viděti: škoda způsobená velkou žízní.
Kord
-  souboj či rvačka
- darovati - radost
- jím do krve raniti: neznámého přívržence míti.
- jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut.
- jím neznámého bíti: stěstí v obchodech.
- jím ránu dostati: služba od přítele.
- když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce
- neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem
- nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným
- s ním bodnut býti - dostaneš službu
- s ním šermovati - radost přátelská
- s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest
- v ruce - radost a čest
- v ruce míti: radost, sláva.
- z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti.
- zlomený - hanba a degradace pro vojáka
- zlomený viděti: nepříjemnosti.
- ztracený - civilní život pro vojáka z povolání
- ztratiti - chudoba, tesknota
- ztratiti: chudoba.
Kormidelník
-  opatrnost, rozvaha a zkušenost
Kornout(y)
- mnoho viděti: nevěrnost, proradnost.
- viděti - naděje na dobrý obchod nebo koupi
- viděti mnoho - cizoložství se dopustiti
Koroptev
- chodí-li v bytě - svatba s krasavicí
- chodí-li v bytě ženatého - narození hezké dcery
- chytiti - brzká svatba
- jísti - zapuzení zlých myšlenek
- počíná-li si divoce - žena nebo dcera bude míti hádavou povahu
- stříleti - rád vídán býti
- ukradená - nevěra manželky
- viděti - všelijaké choutky míti
Koruna
- myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti
- na hlavě ženy - radostná událost
- na vlastní hlavě - povýšení
- nesená - čeká tě úřad
- peníz - nastanou ti zlé časy majetkové
- stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš
- vzíti - důstojnost a vážnost
- z hlavy spadlá - zlé příští, důchod
- z květin míti - nekalé radosti
- z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc
- ze zlata na hlavě míti - marnivost
Korunovace
- býti korunován - smutek
- korunovati ženu - nemoc
- krále aneb holdování - okamžité štěstí
- sebe viděti: truchlivost.
Kořalka
- páliti ji - bohatství
- píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje
- viděti ji - chceš něco úplně vymazat z paměti
- viděti nebo píti: společná radost.
Kořalna
- státi u kořalny - zpustlost
- viděti - nepěstuj zlé myšlenky
Koření
- jísti - je ti záviděno
- v lese hledati - tvé zdraví není v pořádku
- v poli vykopati - skrytý poklad
Kořeny
- kopati - pracovitost
- kořeny jísti - kvetoucí zdraví
- stromů viděti - pevné zdraví
- v lékárně když vidíš - nemoc
- v zemi - hádka, svár
- vytrhávati - zkažený zub
Kos
- viděti ho - radostná zpráva
Kosa
-  tvůj život je v nebezpečí
- míti aneb viděti - urážka od nepřátel
- potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi
Kosatec
- květina - dobré příští dny
Kost
- kosti - mnoho práce dostaneš
- od mrtvol kosti viděti - trápení, velká nouze, též lež
- ohryzávati - nouze
- ohryzovati kosti - starost o živobytí
- slonová - chudoba
- v těle - nebezpečná nemoc
- více jich sekati - operace
- více jich viděti - smrt známého
- viděti - utajený zločin
Kostel
-  buď prozřetelnějším ve svých jednáních (47,53)
-  symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí
- být v kostele - věští zklamání z již předem naplánované zábavy
- do kostela jíti - bohabojnost
- hořící - Tvá dobrá víra trpí. (29)
- jít do kostela - bázeň boží
- jít do kostela ve smutečních šatech - slibuje svatbu v rodině
- když hoří - špatné úmysly
- když padá - čeká tě neštěstí
- kostelní zvony - Dostaneš radostnou zprávu. (2)
- modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte
- okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati
- přispívat na kostel - znamená radost a štěstí
- v kostele rozprávěti - chyby dělati
- v něm se modliti - dosáhneš své žádosti
- vcházet do něj v ponuré náladě - oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost
- vidět hořet: máte špatné zásady
- vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru
- vidět kostel - znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci
- vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat
- viděti - Nejsi ztracen. (5)
- viděti - zdržení od špatného předsevzetí
- zničený kostel - věští nedostatek
Kostelník
-  menší, ale dobré vedlejší příjmy
-  znamená svatbu
Kostky
- hráti - prohra
- hráti a vyhráti - po příbuzném děditi
- s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění
- viděti - nepřátelství a nejednotnost
Kostnice
-  nebezpečí života
- viděti: úmrtí.
Kostra
-  nemoc z leknutí
- lidská - mnoho nehod
- lidskou viděti: nebezpečně onemocněti.
- viděti - strachovati se
- zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti.
Koš
- kabinový - cesta lodí
- míti aneb viděti - rozmnožení rodiny
- na papír - zbytečně se netrap psaním
- nositi - starost o budoucnost
- proutěný - cesta železniční nebo i povozem
- s květinami - uznání práce
- s ovocem - dar
- s pečivem a ptáci pečivo zobají - poprava
- s prádlem - klepy
Košík
- na šití - pracovitost a skromnost toho děvčete
- na psa - neuškodí ti, kdo zle zamýšlel
- na ruku - dobrá hospodyně, dobrá kuchařka
Košíkář
-  nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání
Košile
- hrubá, má-li ji muž - dobrá spekulace
- šíti ji - vdavky
- míti na sobě roztrhanou - dobře
- oblékati - pečlivost v zaměstnání
- obráceně si ji obléknouti - štěstí
- špinavá - nedbalost
- práti - oblíbeným býti
- práti nebo žehliti viděti: oblibu získati.
- roztrhanou míti - chudoba
- roztrhanou míti: úspěch.
- rudou míti - výpověď z práce
- si svlékati: zmařené naděje.
- svléknouti - trpké oklamání
- svléknouti ji - odvod nebo lékařská prohlídka
- tenká, má-li ji muž - pochybná spekulace
- velmi bílou míti - čistý charakter
- viděti: nastávající blahobyt.
- ztratí-li ji žena - zármutek se obrátí v radost
- ztratí-li ji těhotná žena - porodí chlapce
Koště
- viděti - domácí nepříjemnosti
Kotrmelec
- udělati - ztráta služby
Kotva
- házeti: velké nebezpečí.
- viděti - přání a naděje se ti vyplní
- viděti ji - budeš pevný ve svém zaměstnání
- viděti: splněné naděje.
- viděti zlomenou - budeš trpce zklamán
- vyhoditi - přijdeš do nebezpečí
Koule
-  symbol proměnlivého štěstí
-  značí různici 86
- býti jí zasažen - budeš muset zavolat lékaře (12)
- do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš
- železná - neštěstí
- hráti si sní - zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí (31)
- když koule nabíjíš - zlé svědomí
- letící do domu - lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy (11)
- líti jí - šetři své přátele a nezabývej se  zlými věcmi (31)
- od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati
- ohnivá koule, kříž, kolo na nebi - přijdou zlé tresty na lidstvo
- olověná - dobrá zpráva
- olověná koule - znamená nemoc nebo těžkou nehodu
- pohybující se - nesměj se, budeš mít temnou budoucnost (17)
- prohlížet dělovou kouli - slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí
- s nimi hráti - mrzutost
- sněhové na jiného házeti - nevinnost 88
- vidět - značí proměnlivé štěstí
- vidět železnou - všem nebezpečím se statečné postavíte
- vidět skleněnou - znamená nerozhodnost
- viděti - zlé časy
Koupati
- se někoho jiného viděti - ztráta
- se v čisté vodě - štěstí a zdraví
- se v kalné vodě - neštěstí
- se v plné vaně - nemoc
- v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží
Koupel
- kalná: nebezpečí požáru.
- připravuješ-li ji - obležení města
- vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou
- vlažná - zdraví, štěstí, radost
Koupiti
- něco, mimo ocel a železo - štěstí
Kouř
-  zdánlivé štěstí
- cítiti - možný požár nebo neštěstí
- černý - svízele a nepříjemnosti
- šedý - domácí hádky
- jde-li dolů - tvá prosba nebude vyslyšena
- jde-li vzhůru - tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena
- se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce
- tabákový - mužova spokojenost
- v domě - utiskování
- v domě - utiskování od zlých lidí
- z komína - námluvy
- z plotny kamen - cizí služba
Kouřiti
-  k většímu důstojenství přijíti
Kousati
-  protivenství
Kousnutí
- od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat.
- od zvířete aneb hada - žehravost
Kovati
- slyšeti - něco nepříjemného
- viděti - mnoho práce
Koza
- bílá - štěstí, dobrý zdar v obchodu
- černá - nesnáze
- míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí
- viděti kozy - bohatství
Kozel
- jen tak viděti - dědictví
- jestliže se pase na zelené trávě - pozor na zloděje
- když tě chce trkati - bojácnost
- viděti skákati: bezvadný kousek vykonati.
- viděti: výhra, zisk.
Kožešina
- darem když obdržíš - mnoho dobrodinců
- obléci - vážnosti dosáhneš
- viděti - prospěch v obchodu
Krajina
- hezkou viděti - dychtivost
Král
- aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest
- do domu - čest a majetek
- do domu u stolu - vyhraješ soud, spor
- nebo císaře viděti: velké štěstí.
- tři svaté krále viděti - štěstí a zdraví
- umřít viděti - něco nového se dozvíš
- z karet - ztráta, krádež
Králíka
-  plodnost
- bílé - radost
- bílý - svatba
- černé - smutek
- černý - dítě zemře
- jísti - zdraví
- jísti ho - kmotrovství
- jísti: zdraví a vysoké stáří.
- různobarevný - dítě
- viděti - slabost
- viděti: slabost.
- zabíti - ztráta, ošizení
- zabíti: podveden býti.
Královna
- viděti ji - vznešená žena zavítá do země, kraje

Začínající písmenem K /2/

Krám
- do něj vejíti - obchod započíti
- okolo něj jíti - pokušení vzdorovati
Krasavec
-  věští nehezkého muže do manželství
Kráska
-  věští nehezkou ženu do manželství
Kráva
- černá kráva - ztráta
- dojiti - štěstí
- dojiti ji - nedoukové a protekční lidé v úřadě
- dojiti ji a mléko píti - příživnictví, též lehká a dobrá práce
- dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství
- hubená - zlé časy
- hubenou viděti - starosti
- kůži z ní nalézti - čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo
- pást viděti - dobromyslnost
- tučná - hojný výnos z podniku
- tučnou viděti - mnoho štěstí míti
Kravata
- si sundavati: před nachlazením se chrániti.
- si vázati: bolení v krku.
Krb
- příjemný domácí život.
Krejčí
- do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení
- krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci
- pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada
Kresba (y)
- pěkné - mnohého příjemného se dožiješ
Kresliti
-  vážený býti
Krev
-  je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
-  máš příčinu, abys byl veselý (16)
-  velmi různé, často možno chápat i sexuálně
- a v ní had - mezi služebnictvem vrah
- být zkrvavený - znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
- co potok - veliká škoda
- černá krev - znamená těžkou nemoc
- červená krev - znamená radost
- čistou plivati - bohatství
- do jídla dáti - černé umění magické bude působiti
- do nádoby točená - výhra, dědictví
- hustou plivati - trápení
- chrlit - nemoc, zlo
- když ji sbíráš od zvířete - obchod se bude dařit
- když jsi od krve - přijdeš k úrazu
- když kape na zem - můžeš býti spokojen
- když teče mnoho - bohatství
- když teče od někoho - sváry
- když teče od spícího - dojdeš ke škodě
- když vidíš hezky barevnou - veselost
- koupati se v ní - Utrpíš velkou ztrátu. (41)
- močiti - bude zavolána rychlá pomoc
- močiti - velké neštěstí (90)
- na šatech zmazaná, ale cizí - podvodný zisk
- na rukou - vyšetřování, zatčení
- na těle míti - nějaký úřad obdržíš (13)
- na zem padající - chudoba
- na zemi - zločin
- na zemi téci viděti - dobré znamení (9)
- nabírati - značí k štěstí (34,72)
- nečistá - chybný podnik
- nésti viděti: zlé.
- oblečení potřísněné krví - symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře - po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí
- pít krev - splní se tvá přání týkající se financí
- píti - Toužíš po milé osobě.(37)
- píti - zisk v každém ohledu (59)
- píti - zlo souvisící s vraždou
- píti: dobré.
- plije-li čistou krev - bohatství
- plije-li nečistou, hustou krev - čelí k velkým bolestem a nemoci (9,18)
- plivat krev - věští velké starosti
- plivati - Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno. (14) 
- plivati nebo vrhnouti - těžká plicní nemoc
- prolévati - Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí. (29)
- s ní umývati - vítězství
- sám krvácet - dobré znamení
- sbírati: dobré.
- sražená - Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním.    (36)
- sražená krev - je symbolem nemoci
- sražená, shnilá: těžká nemoc.
- tekoucí z nosu - nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině;
- umývati - v místě je tajený zločin
- vařiti - úmrtí (9,76)
- vidět - být v úzkostech o blízkého člověka
- viděti - vydání peněz na akci, podnik
- viděti pěkně barevně: veselost.
- viděti sraženou: nemoc.
- vidíš-li jiného krváceti - váda, hádka (1,31)
- vysávati - lichvář bude mít práci
- vytékající z rány - zdravotní potíže a starosti
- z nosu téci - čistota (61)
- z těla tekoucí - zdar podnikání
- Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče - škoda
- ze sebe na zem kanouti viděti: dobré.
- zkrvavené ruce - varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí
- zvířecí krev - dobrý obchod
- zvířete zachytávat: znamená velké obchody.
Kristus
- hovořiti slyšeti: radost.
- jemu se klaněti - radostí se dožiješ
- mluvit slyšeti - veselost
- ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza
- ukřižovaného viděti: zkáza.
- vzývati: radost.
Krk
- když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc
- křivý - posměch, hanba, potupa
- malý a tenký míti: neštěstí.
- oteklý: štěstí.
- oteklý viděti: dobré znamení.
- velký a silný míti: štěstí.
- velký a tlustý míti - štěstí
- viděti - dobré znamení
Krmit
- zvěř: úspěch v obchodech.
Krokodýl
-  jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře (47)
-  nebezpečí
-  sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede - po takovém snu čekej nové nepřátele
- být jím pokousán - hrozí vám nějaké nebezpečí
- chodit po hřbetě krokodýla - věští problémy; mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům
- vidět krokodýla - někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit
- vidět mnoho krokodýlů - dočkáte se překvapení
- viděti krokodýla - loupežnický úklad o život (23,75)
- zabít krokodýla - porazíte silného nepřítele
- zabíti krokodýla - přemožení zlých nepřátel (11,17,35)
Kropenka
- nádobka se svěcenou vodou - pláč
Kroupy
-  nepokoje a střelba
-  smutek, starosti
- mlynářské - dobrá služba
Krtek
-  mravně jsi zaslepen
Kruh
-  chudým dobře, bohatým ztráta
Krupobití
- neštěstí a nemoc.
Krváceti
- v truchlivost upadnout.
Krysa (Krysy)
-  lidé tě klamou falešným přátelstvím (5)
-  zničení životní síly nebo ještě horší působení
- chytati - měj se na pozoru! (39)
- chytit krysu - soupeření v lásce
- chytit nebo zabít - spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli
- jísti - budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch (33)
- mnoho viděti - nepříjemnost (6)
- vidět chycenou - ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni
- vidět ji pobíhat - jste vřele a bouřlivě milováni
- zabíjeti - zvítězíš nad svými odpůrci (6)
- zabít ji - překonání všech překážek
- zabíti krysu - nevole v domě (81)
Křen
- viděti - zbytečný pláč.
Křepelka
- jísti - hodování milovati
- slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš
- viděti - špatnou novinu slyšeti
- viděti ji - menší peníze
Křeslo
- viděti: příjemný, veselý život.
Křídla
-  zisk v obchodě
- míti a létati: pro všechny dobré.
Křik (Pokřik, Křičeti)
-  je znamením zrádných úmyslů
-  naznačuje neštěstí
-  pomoc ti přijde
- dělati - trápí tě bezdůvodný strach (10)
- divokých zvířat - vážná nehoda
- nemocného člověka - varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví
- slyšet křik jiného - neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou
- slyšet křik volající o pomoc - nemoc nebo smutná událost související s přítelem
- slyšeti - lidé se na tebe zlobí (19)
- zoufalí - vážné problémy
Kříž
- hořící - zlé soudy
- jím se žehnati - dobrá obrana
- klaněti se mu - prosba, která bude vyslyšena
- květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba
- na horách - úraz
- na hrobě - konec starostí
- na prsou - vyznamenání
- na stěně - bohabojný život
- nést viděti - smutek a nesnáze
- převalený - zmaření nadějí
- stát viděti - štěstí a radost
- v lese - neštěstí
- viděti - spravedlnost se dostaví
- zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů - dar
Křoví
- v něm se ukrývati: velké nebezpečí.
Křtiny
-  manželské požehnání
Kufr
- naplněný - bohatství
- prázdný - nedostatek
Kuchař
-  zbytečné vydání
- viděti ho - přijde host, kterého rádi pohostíme
Kuchařka
-  hospodářství
Kuchyň
-  klevety
- obecní viděti - neobávej se, že ztloustneš
Kukačka
-  se samolibými lidmi se setkati
- viděti ji - dítě není tvé
Kukátko
- jím se dívati: změnit se.
Kukuřice
-  výhra
Kůl
- do země zarážet - těžká práce
- špičaté kůly dělati - připravovat užitečný obchod
Kulečník
- viděti nebo hráti: pochybné podnikání, nestálost.
Kulhat (ti)
-  pomalu dosáhneš žádaného
- sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár
- sám: vaše dobrá pověst je ohrožena.
- viděti: opovržení zakusiti.
Kůlna
- viděti ji - vyslov se rychle
Kůň
-  nutno vzít na vědomí: u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují; u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy
-  řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě
- bílý - smrt, ale též čistá pravda
- bílý kůň - dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi
- bílý kůň špinavý a vyhublý - tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou
- bílý, neosedlaný - radost a mnoho dobrého (34,45,83,88)
- být jím shozen - předzvěst nebezpečí
- cesta k hoře během které kůň klopýtá - věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí
- černý kůň - je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti
- černý kůň - lživá zpráva, lež
- dát koni uzdu a postroj - započnete něco nového
- divokým koněm býti pronásledován - neštěstí
- hnát se na koni - tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele
- hřebelcovat koně - znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě
- chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout se nahoru - jste smolaři
- jet na bílém koni - znamená rozkoš nebo vlastní svatbu
- jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vidět) - věští, že se bude kochat hmotnými věcmi
- jet na hnědém koni (sebe vidět) - znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní
- jet na hopsajícím koni - problémy v realizaci tvých tužeb
- jet na koni - je znamením klidu a blahobytu
- jet na neosedlaném koni - věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji
- jízda na koni přes brod řeky - je znamením brzkých šťastných událostí a radostí; je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame
- jízda na neosedlaném koni ve společnosti žen - tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké
- jízda na neosedlaném koni ve společnosti mužů - pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu
- jízda na pěkném a dobrém koni - je dobrou věštbou
- když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě
- klusati na kulhavém - namáhavé povolání
- klusati na lekavém - povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě
- klusati na něm - důstojenství
- klusati na neosedlaném - čekej zlé věci
- koňský handlíř, koňský trh - je zapotřebí opatrnosti
- kopnutí od koně - opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání
- kovati koně - spěšná zpráva
- kůň, který kouše - zažijete radost
- kůň, který se vyvlékl z ohlávky - přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu
- kůň táhnoucí vůz - blahobyt s menšími problémy; v lásce můžeš očekávat určité překážky
- kůň vzpínající se ohlávce - značí velmi pracný úspěch
- mladé dívce sen, že za ní jede její přítel na koni, věští radost z obdivu slavných a známých mužů
- mrtvý - různá zklamání
- na bujném ve zbroji - zbohatnutí
- na něm jezditi - brzké dokončení podnikání
- nasazovat koni uzdu - velké polepšení v podnikání; je to dobré znamení pro lidi všech povolání
- nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnami -  počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno
- nepodařílo se udržet koně při nasazování uzdy - štěstí tě zklame
- neporadit si s neklidným koněm - svého cíle nedosáhnete
- okovávat koně - přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře
- padat z hopsajícího koně - budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci
- pěkný šlechtěný hřebec - je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života; po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášně
- přeplavat řeku na koni - brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí
- přikázat někomu okovat koně - je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení; ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela
- přítulný, chňapající po cukru nebo chlebu - slibuje věrného přítele a kamaráda
- raněný kůň - znamená problémy přítele
- řehtati koně slyšeti - radostná zpráva
- s křídly a letěti na něm - básnický talent
- sám se nacházet v překoceném voze taženém původně koněm - značí bezútěšný konec
- sedět na koni na závodech - spokojenost a radost v blahobytu
- sedět na splašeném koni, ale nespadnout - nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte
- sedlaný, klesne-li - nemoc
- sedlaný, klesne-li a nevstane - tvá smrt
- sen o kobyle - znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci
- sjíždět z hory na koni - tvé podnikání tě zklame
- skákat s ním přes příkop nebo přes překážku - rázně odklidíte z cesty všechny překážky
- splašený - budeš jednati s potrhlým člověkem
- strakatý kůň - různá rozhodnutí ti přinesou zisk
- stříhat hřívu nebo ohon - dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem
- vést ho za ohlávku - do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli
- vidět cvičeného koně v cirkuse - budete mít mocného příznivce
- vidět je kolem procházet - nezávislost a štěstí
- vidět jiného člověka hnát se na koni - věští zprávy o nemoci přítele
- vidět koně padnout a vůz překotit se - ztráta existence a domácího štěstí
- vidět koně s obyčejným postrojem zapraženého do obyčejného vozu - příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného
- vidět koně ve slavnostním postroji zapraženého do elegantního vozu - příslib velké vážnosti a cti
- vidět kráčejícího koně - neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci
- vidět mladého koně, hříbě - příslib radostné události
- vidět mrtvého koně - znamená těžkou práci
- vidět někoho, jak jede na vašem vlastním koni nebo ho vede - znamená porušení věrnosti v rodině
- vidět osedlaného bez jezdce - příslib vysokého vzestupu v životě
- vidět padnout - hrozí vážné neštěstí
- vidět splašeného - existence nebo blahobyt jsou ohroženy
- vidět splašeného s vozem - existence a domácnost jsou vážně ohroženy
- vidět ve stáji - značí blahobyt
- vidět volně venku v ohradě nebo na pastvě - příslib nezávislosti
- vidět vzpínajícího se a kopajícího - značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat
- vidět zdechlého koně - značí ztráty
- vsednout na mírného a jet na něm - znamená dobrý a hladký postup
- vsednout na neklidného, nezkrotného a vzpínajícího se a jet na něm - až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy
- zabít koně - svým egoismem ublížíš svým známým
- závodní kůň - věští vysílení rychlým tempem života
Kuna
- viděti - před zloději se chraň
- zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi
Kupec
-  zisk
Kuře
- jísti - zádumčivost
- viděti: urážku očekávejte.
Kuš
- napínati: strach, nesnáze.
- polámati: dobrá budoucnost.
- rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost
Kůže
-  dobrý trh
- černou nebo tmavou viděti, míti: přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti.
- kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti
- nabízeti někomu kůže - cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat
- Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost. Dejte jim tedys úsměvem najevo, že o
- vydělávati - velmi zle
- vydělávati: všichni jsou zlí.
Kuželka (y)
- hráti kuželky - odvážný obchod započneš
- padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti
Kvákati
- slyšeti - dobrá zpráva
Kvasnice
- jísti - dlouhotrvající nemoc
Květák
-  čest a užitek
- viděti: sláva a prospěch.
Květináč
- darem obdržeti - oblíben býti
- rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti
- s krásnými květinami - rozmnožení bohatství
Květiny
- hezké viděti: mnoho radosti zažíti.
- když je dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna
- když jsi jimi okrášlen - radost
- máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek
- na klobouku míti, nebo v ruce nésti: smutná zpráva.
- rozhazovati: bezstarostným býti.
- sázeti: dobré dílo vykonati.
- sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek
- sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává
- sbírati a vázati: brzké spojení očekávati.
- trhati - zisk
- utrhnouti: své štěstí si pokaziti.
- vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti
Kvočna
-  dobrý zdar
- viděti: štěstí a požehnání.
Kvokání
- slyšeti - oznámení sousedek
Kyčle
- hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti
- když jsou ošklivé - nezdar
Kýchati
-  dlouhé zdraví
Kyrys
- viděti - důstojnost nabýti
Kyrysník
-  křik, nepokoj
Kytara
- na ní hráti nebo slyšeti: veselá společnost.
- viděti - veselost
Kytice
- viděti ji - přátelství, láska
- viděti: radost, spokojenost.
- z květin vázanou dostati - vyznání lásky

Začínající písmenem L

Labuť
- bílá - dobrá budoucnost
- černá - dobrá nebude budoucnost
- černá zpívající - smrt
- černou - domácí neštěstí
- líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti
- na lukách běhat viděti - nemotornost
- plavat viděti - nad utrhači zvítěziti
- viděti - pyšný býti
- zpívat slyšeti - blízká smrt
Láhev
- je-li roztlučená - smutek
- rozbitou viděti nebo míti: smutek.
- viděti - domácí pitka
- viděti - veselost
- viděti nebo míti: radost, zábava.
- vypláchnouti: do špatné společnosti se dostati.
Lak
- spatřiti - neupřímná slova slyšeti
Lák
- okurkový píti - statečnost a odolnost vůči infekci
Lakomec
- býti jím - veliké dědictví
- viděti ho - budeš obdarován
Lalok
- míti - tloustnutí
Lámati
- něco - jednej zkrátka a s odvahou
Lampa (Lampička)
- čistiti ji - domácí spěšná práce
- hořící - zaměstnání
- hořící ji jinému do ruky vtiskneš - udělíš dobrou radu
- hořící lampa - vysoký úřad
- hořící lampu nese-li ji žena - provdá se za vysokého úředníka
- hořící lampu něsti - dosáhneš vysoký úřad
- lampička noční hořící - nemoc v domácnosti
- rozsvěcovati ji - pronikne světlo do určitých tajností
- upustíš ji - neblahá událost
- viděti ji - budeš pracovati do noci
- vybuchlá - odsouzení
- zhaslá - dosáhneš stálosti v zaměstnání
Lampář
-  budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným
Laň
- viděti - tichá a rozšafná manželka
- viděti: štěstí a bohatství.
Lano
-  vzniknou zmatky
Láska
- viděti ji - rozkošné dny
- vyznati ji - odmítnutí
Látka
- Zamotáváte se ve snu do kusu látky, která vás dusí a tíží a nemůžete se z ní vymotat: Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám "berou dech". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Anebo jste snad sami provedli něco, co se nemá? Pak bude nejlepší se přiznat.
Lavice
- seděti na drnové lavici - slušné a milostné zacházení milované osoby
- viděti ji - výprask
Lavina
- spatřiti ji - veliké nebezpečí v dosahu
Lávka
- viděti ji - přemožení menší nejistoty
Lázeň
- s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce.
- s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě.
- s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce.
- v ní býti a nemoci se potiti: přerušení obchodů.
- v pokoji: zármutek.
Lázně
- mýt se v nich ledovou vodou - hanebná pověst tvé osoby
- mýt se v nich vlažnou vodou - budeš propuštěn
- mýt se vlažnou neb chladnější vodou - vše dobré
- svléci se v nich a nemýt se - zbavíš se smutku
- svléci se v nich, mýt a holit se - bohatému ztrátu majetku
- veřejné viděti: znamená hněv.
Lebka
- rozbitou míti - zbytečné starosti
- viděti ji - smrt
- zvířecí viděti - těžká práce
Léčiti
- někoho - prokážeš někomu milosrdenství
- sebe - zbavíš se dluhů a jiných těžkostí
Léčka
- klásti ji - lest
- viděti blízko - zrada
Led
- na řece na pokraji - chudoba v kraji
- po něm choditi - styky s nevěstkou
- viděti, po něm klouzati: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje.
- viděti v létě: marné počínání.
Lejno
Lék
- bráti: nepříjemnosti.
- hořký: útlak od nepřátel.
- jinému podávati: výhoda, prospěch.
- projímací použíti - bohatému škodu, chudému mnoho zboží
- projímací použíti a ulehčí - zbavení starostí, které trápily
- projímací použíti, po něm břicho bolí - zármutek v domě
- předepisování viděti: pokračování nemoci.
- užívati: ztráta majetku.
- viděti ho - přijdeš opět do dobrých poměrů
- zvrátiti: neštěstí, porušení obchodů.
Lékárna
- spatřiti ji - nemoc
- viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem.
Lékárník
- viděti ho - pomoc
Lékař
- který příbuzného obvazuje viděti: brzký sňatek v rodině.
- s nemocným vlídně hovořiti viděti: brzká churavost.
- viděti ho - nenadálá návštěva
Leknín
- viděti - nebezpečí, utonutí
Lem
- roucha líbati - otroctví
Len
- hezký viděti: spořivost v domácnosti.
- přísti jej - daleká cesta s nebezpečnými příhodami
- půjčiti ho - půjčiti peníze
- spřádati na nit: najít dobré zaměsnání nebo ubytování.
- viděti - daleká cesta za nevěstou
- zelený na poli - chvála lidí pro majetek
Lenivý
- býti - práce na práci
Lep
- na ptáky - někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů
Lepiti
- něco - dávati dva lidi dohromady
Lepra
- míti: věští bohatství, úspěch v obchodech.
Les
- porážeti sekerami - infekční smrtelná nemoc v kraji
- suchý - samotářství
- zachvácený požárem - politická revoluce, válka
- zachvácený požárem bez dýmu - politické boje s dlouhým trváním
- zelený - velmi milá schůzka
Lesník
- potkati: hrozí pohroma, nepříjemnosti.
Lešení
- viděti: mějte se na pozoru.
Leštiti
- něco - nehezké jednání
Léta
- na dřevě - tvé stáří je na tobě vidět
Letadlo
Létání (Létati)
- až do oblak a zůstati tam - smrt
- daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála.
- do nebe: znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc.
- létati a spadnouti: nepříjemnosti.
- od shora dolů - velmi vysoké stáří
- přímo vzhůru - úraz nebo smrt
- z místa na místo - cena za prací
- Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.
Létavice
- viděti ji - tvá přání pohasla
Lev
- býti jím ohrožován - tvůj představený podal o tobě zlé informace
- dvojocasý - silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání
- hladiti ho - tvůj představený ti bude nakloněn
- jak se sápe - zbavíte se starostí
- jeho maso jísti - zbohatnutí na práci pro stát
- krmiti ho - vedoucí dostane přidáno
- míti ho v moci - budeš mít styk s vysokým úřadem
- mrskati ho - představený dostane důtku od vedoucího
- na něm seděti - čeká tě vyšší postavení
- na něm spáti - představený je příliš měkký a poddajný
- píti mléko lvice - obdržíš milost, budeš mít velkou protekci
- pronásledující - vyšetřování
- řvoucí - křik podřízených
- stříhati ho - moc vedoucího bude omezena
- umírající - tvůj vedoucí půjde do důchodu
- viděti ho - setkáš se s vůdčí osobou země
Levandule
- zdáti se o ní - prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich
Ležní (Ležeti)
- s osobou druhého pohlaví - manželství nebo volná láska
- vojenské ležení - matky, chraňte své dcery
Licousy
- míti: silné zdraví.
Liják
- zažíti - mnoho pláče
Lilie
- líbati ji - láska platonická, ne tělesná
- trhati ji - ztracené panenství
- viděti bílou - nevinné děvče bude nařčeno
Lipový květ
-  nemoc z nastuzení
List (Listí)
- fíkový list - překážka v milování, zmařené dostaveníčko
- jediný, jak padá ze stromu - smrt v příbuzenstvu
- jich více a zelené - menší zlo
- jich více nositi domů - bohatství
- jich více suchých - velké zlo
- listí padati viděti: nebezpečné onemocnění.
- vystlán tvůj dům - obohacení za pomoci vlivných lidí
Listiny
- úřední čísti - daně, manželství, křtiny neb pohřeb
Lišej
- na kůži míti: pozor na nemoc.
Liška
- býti jí poškrábán - škoda dotyčného
- do domu - lstivá manželka, která nebude nikdy věrná
- její maso jísti - pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu
- kůži její nalézti - chytráka velmi napálíš
- ležeti vedle ní - tvá povaha je podobná
- loviti, nebo zabíjeti: falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti.
- plížiti se viděti: tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu.
- viděti ji - prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy
- zápasiti s ní - pozor na chytrost a podvody
- zdaleka přišla - nemoc
Lívance
- dělati - milá práce
- jísti - dobrá nálada
- na hlavu klásti - kuchařské nadání
Loď
- čistou vodou plouti viděti: radost a úspěch ve všech záležitostech.
- kalnou vodou plouti viděti: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost.
- potápěti se viděti: ztráta milostného poměru.
- Zdá se vám o lodi nebo člunu? Znamená to odvahu vyplout na rozbouřené moře citů. Jste kapitán nebo cestující? Sen vám napoví, jak na tom jste v lásce. Moře je klidné nebo bouřlivé, pohyby lodi jsou smyslné? Jde snad o erotický sen? Přemýšlejte, nezanedbáv
Lodník
-  život s mnohou bouří
Loket
- viděti: dárek dostati.
Lopatky
- silné - vítězství
- slabé - prohra věci
- zlámané - rozvod
Los
- viděti - koupená naděje
- vyhráti - šalba
Loučení
- věrnost, přátelství, ustanovení v závěti.
Loutna
- spatřiti ji - dostaveníčko v noci
Louže
- viděti ji - budeš muset obírati páchnoucí věci
Lov (Loviti)
- loviti malou zvěř: zhoubný úmysl.
- loviti ryby - dovolená
- loviti vysokou: znamená úspěch v obchodech.
- loviti zvěř - výlet s pitkou
- trpělivostí ke šťastné budoucnosti.
Lovec
- mnoho zbytečné práce.
Lože
- cizí - cizoložství
- krásné - krásnou manželku či manžela míti
- ošklivé - nehezkou manželku nebo manžela míti
- s rancem - stěhování
- spálené - smrt manželky nebo manžela
- v jiné zemi viděti - cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti
- viděti - značí manželku nebo manžela
Lucerna
-  zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod
- býti jí uhozen - náhlé osvícení mysli
- na sloupu - flámování, ponocování v restauraci
- náhle svítící, náhle zhasínající - pozor před lupiči
Luk
-  značí manželku
- dobře jím stříleti - zdar ve všem
- jím vystřelený šíp ale neletí - líná dcera doma
- jím vystřelený šíp, který letí daleko - tvá dcera se provdá daleko
- jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak viděti - dcera zemře
- k nenatažení - tvrdohlavá žena
- který má v ruce andílek - veliká láska
- napínati, jím stříleti: útěcha v utrpení.
- slabý - líná manželka
Luňák
- do domu vlétl - návštěva zloděje
- drží v drápech užitečného ptáka - škoda od zloděje
- nad domem - zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti
- nositi ho na ruce - ten přechovává zloděje
- v domě létá - zaměstnanec je stále zlodějem
- viděti ho - zloděj
- zabíti ho - zloděj bude chycen
Lupa
-  klepny
Lusk (y)
-  ztráta
Lýtka
- uťatá - nejschopnější odejde z pracoviště
- uťatá vidí žena - pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře
- uťatá vidí chudý - potká ho velká bída a smrt
- viděti svá pevná - dlouhověkost v dobrých poměrech

Začínající písmenem M


Macecha
- viděti ji - ubohý úděl lásky
- viděti mrtvou - zlepšení poměrů
- viděti s milým - nedobré manželství
Macešky
- trhati - zklamání v lásce
- viděti - málo lásky
Magdalena
- viděti ji na obraze lkající - budeš se káti
Magnet
-  muž a žena se sblíží
- pohrávati si s ním - dobrá zvěst od druhého pohlaví
- věšeti na něj železo - poloviční starost
Maják
- jasně svítící - neměj obav, pomoc bude
- spatřiti - záchrana v starostech
Majka
- brouk - máš dobrou krev
Majoránka
-  dobrá kuchařka
Mák
- viděti - menší radost
- vlčí - pro nehodu tě čeká smutek
- vlčí, jak roste doma - různice a hádky
- vlčí vařený jísti - neduhy a zármutek
Makovice
- jísti - pevné spaní
Malíček
- spatřiti - do společnosti přibude pátý
Maliny
- šťávu z nich píti - sladké zdraví
- jísti - nakažlivá nemoc
Malíř
- obrazů, moderního stylu, viděti ho - blázinec
- obrazů, viděti ho - radost z umělecké práce
- pokojů, viděti ho - nepořádek a velké uklízení
Malomocní
- s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti.
- viděti: starosti, úsilí.
Malovat
- sám sebe: dlouhý život.
Malta
- dělati ji - počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii
Malý
- viděti se malým - kdo se ponižuje, bude povýšen
Mandle
- viděti - hojná úroda
Mansarda
- pod ní státi: nepříjemnosti.
Manžel
- manželem se vidí - rozvod
Manželka
- manželkou se vidí - rozvod
- stlouci ji - provádět právo silnějšího
Manželství
- šťastné viděti - půjdete do divadla
- manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost.
- nešťastné viděti - běžná příhoda vás potká
- sjednati: výhra, štěstí.
Mapa
- studovati - čeká tě výlet, cesta
Marcipán
- viděti - sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti
Máry
- viděti: úmrtí.
Mařinka vonná
-  láska, která vede do dobrého manželství
Masařka
- moucha - nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě
Máselnice
- viděti - nevrlá, hádavá žena
Maska
- plesová - je dobré jednou v roce se vybouřiti
- proti plynu - číhá na tebe úraz shora
Máslo
- dělati: vnitřní klid.
- jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými.
- kupovati - příští obchody budou dobré
- viděti - vyplněné přání
Maso
-  měli byste být skromnější
- celkem - choroba
- hovězí maso jísti - spořivost
- k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti.
- koňské maso jísti - plicní neduh
- kupovati - výhra
- maso koňské jísti - drahota (9,33)
- péci u ohně - potká tě škoda
- pečené jísti - obávej se hanby
- syrové, jiného kupovati viděti: hádka.
- syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti.
Mast
- dělati sám - musíš také někdy podmáznout
- jiný dělá - potkáš prohnaného šibala
Mateřídouška
- viděti ji - dobrá naděje
Matka
- bíti ji - veliký čin
- líbati - milá návštěva
- modlící se - tvá prosba k lidem bude vyslyšena
- mrtvou viděti - trvalý smutek pro rodinnou věc
- plakati viděti - máš nějaký vroubek, hřích
- přísně hledící - jdeš špatnou cestou
- s děckem v náručí - rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci
- státi se jí - zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce
- týrati - ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo
- viděti ji - mírné doby
- vysvlečenou viděti - hanba pro celou rodinu
- zabíti - zatčení a žalář
- zešílenou - smrt
- zpívající, radostnou viděti - vše dobré
Matrika
- viděti ji - narození, svatba nebo smrt
Mazadlo
- na boty - cesta
Meč
- brousiti - půjdeš do války
- do pochvy zastrčený - konec sporů
- drží-li v rukou žena - porodí syna
- nalézti a zvednouti - radost z něčeho v rodině
- někomu dáti - budeš vystřídán v povolání
- plamenný na obloze - přijdou vbrzku zlé doby
- popravní viděti - odsouzení známého
- rezavý - válka nebude
- tasiti - rvačka
- z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená - zemře manželka
- z pochvy vytáhnouti zlomený - zemře syn
- zabíti jím někoho - je potřebné prokázat milosrdenství
- zabodnutý - vražda
Med
- jí podřízená osoba - příslibem je tvá samostatnost
- jísti - dosáhneš, po čem toužíš
- jísti: nevolnost, blížící se zármutek.
Medvěd
-  bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel
- jak bručí - pomluva hloupého člověka
- jde proti někomu - sám si učiníš nepřítele
- jde proti tobě - starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem
- viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár.
- zdechlý - smrt neznámého chudáka
Mech
- na střeše - chudoba, která zatíží váš rod
Měch
- jím v oheň dýmat - chystej se na cestu, též do války
Měkkota
- v hrsti ji držeti - budeš jednati s tvrdým člověkem
Meloun
- bílý a velmi sladký - radost a veselé časy s penězi
- hořký - smrt
- jeho listí jísti - pomíjivý zármutek a dlouhý život
- žlutý - krátká nemoc
- vařený jísti - jak nabyl, tak pozbyl
- zelený - radost a veselé časy
Meluzína
- slyšeti ji - těžkomyslnost
Meruňky
-  choroba
- viděti nebo jísti: pozdní sňatek.
Měsíc
- jak se rozpadl - hněv a pronásledování od vlivné osoby
- jasně v domě svítící - bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst
- jasný - přibude štěstí
- jeho zatmění - zlé nepřátelství
- v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete - velké obohacení
- zatměný, ale světla nabývající - oblíbenost u nadřízeného
Město
- viděti - nákupy
Měšec
- plný viděti: úspěšné obchody.
- prázdný viděti: ztrátu utrpěti.
Mezek
- viděti ho - jdi pomalu a s rozvahou
Míč
- nakopnout: stálé neshody.
Mikroskop
- viděti - všímej si svých a ne cizích nedostatků
Mikuláš
- s andělem - velká nadílka
- s čertem - budeš pokárán, ale dar dostaneš
- viděti ho - dar
Milého(milou)
- viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení.
Milenec
- být milencem - opatrnost ve tvém jednání
- nebo milenka dostaveníčko míti - příjemné 13 37
- vidět milence ženy - věští dobré přátele
Milíř uhlířský
-  pomluvy
Ministrant
- jím býti - svatba
- viděti ho - pohřeb
Mířiti
- na někoho - soudní rozepře
Mísa
- plná - hubené časy
- prázdná - dobré časy
- stříbrná - v domácnosti převládá poctivost
- zlatá - v domácnosti převládá láska
Mládě
- vyhlížeti tak - brzo zestárneš
Mlátiti (Mlácení)
- obilí - kolik zrn, takový užitek z příštích věcí
- obilí viděti: marná námaha.
Mléko
- opičí mléko píti - nezhojitelná rána 25
- ovčí píti - větší příjem peněz
- viděti - nepokoje
Mlha
-  nejisté majetkové poměry
Mluviti
- chtít a nemoci - čekají tě vzrušující okamžiky (42)
- k někomu ve spaní - šťastné manželství 31
- s bábou - vynadání
- s cukrářem - svatba
- s čertem - peníze
- s dítětem - starost
- s ženou - domácnost
- s hadem - zrada
- s hovadem - ponížení 1,36,50
- s knězem - mrzutost
- s kominíkem - štěstí
- s lesníkem - lež
- s mluvkou - chtějí tě získati slovy
- s řidičem - cesta
- s tetou - klepy
- se stromem - bohatství 2,64,70
Mlýn
- na prudké vodě - do domácnosti peníze
- spálený a zpustlý - smrt
- v něm mlíti - radostné zisky
- větrný mlýn - plány a záměry tvé se mohou uskutečnit
Moč
- čurati do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost
- čurati proti větru - nebezpečí pohlavní choroby
- čurati v místnosti - nesnáze
- močit: nesvornost.
- píti: výdaje míti.
Modlitba
- modliti se: radost a spokojenost.
Mohamedán
- viděti ho - fanatická zbožnost
Moře
- chytati v něm ryby - dary, nejspíše knižní
- na něm loď - smrt
- na něm lodi dlouze plují - daleká cesta
- rozbouřené - hněv
- tiché - klid doma i v zaměstnání
Most
- dřevěný - pevné spojení a vzájemnost
- železný - pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu
- pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti.
- přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání.
- stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí.
- v povodni zbořený - rozvod pro cizí řeči
- viděti - spojení, svatba
- viděti: jistota v podnikání.
- zbořený - rozvod
- zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech.
Mošna
- žebrácká - nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření
Mošt
- jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost.
- sladký píti - získáš peníze prostřednictvím ženy
Motýl(i)
- Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé.
- viděti ho - přelétavost v lásce
Moucha
- jich celé roje - nepokoje, a to i krvavé
- mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
- ohání se před nimi někdo - mnoho nepřátel
- v nose nebo v ústech - těžká nemoc
- více jich pohromadě - různé zármutky
- zabíti: nepřátelství.
Mozek
- jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání.
Mozoly
- viděti a míti - údělem ti je těžká práce
Mrak
- černý - státní nepořádky, otřesená měna
- červený - vzbouření, revoluce
Mramor
-  mrtvým čest
Mravenec
-  někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci
- jich houf lezoucí do domu - nemoc a smrt
- jich houf lezoucí z domu - pozdravení se z nemoci
- jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou - hromadná výpověď
- štípající se - mezi lidmi zlé spory
- v mraveništi - dobří spolupracovníci
- v mraveništi mrtví či nečinní - špatná pracovní organizace
- viděti: hodně práce, velká pocta.
Mraveniště
- do něj šlápnout: zlá společnost.
Mráz
- cítiti v létě - ztráta
- cítiti v zimě - bolesti
- zmražené jísti - nachlazení, též schůzka
Mrkání
- viděti: velký zisk.
Mrkev
- rýti - opilství
- syrovou jísti - nemoc
- vařenou jísti - smrt
Mrtvola (Mrtvý)
- bíti ho - šílenství
- býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání.
- dáti mu jíst a pít - nemoc, chudoba
- dáti mu oděv - těžká nemoc
- dáti mu svůj klobouk - tvá smrt
- kosti mu vzíti - získáš peníze se strachem
- líbati ho - těžká choroba
- obléci si jeho šaty - tvá smrt
- od něho dar vzít - zámožnost
- plačící - veselost
- pomoci mu vstát - ostudné peníze
- s ním zápasiti a býti přemožen - žalář
- s ním zápasiti a přemoci ho - svoboda a zdraví
- sám sobě hrob kopá - veliká víra
- smějící se - zármutek
- umříti - dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči
- viděti ho umírati - ženitba
- vidí sebe na márách vynášeti - povýšení
- vidí svůj pohřeb - zbohatnutí
- vítati ho - dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati
- vlasy mu stříhati - zbohatnutí
- volá-li na tebe - tvá smrt
- vstalý z hrobu - velké zadostiučinění za křivdu
- za ním jíti - tvá smrt
- zdvíhá se do výše - pěkné zaměstnání či nález cennější
- zpívající - podivné zprávy
- zvířete: dobré časy, dlouhý život.
Mrzutost
- míti - radost
- míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde.
Mříže
- pilovati - osvoboditi se od vnitřního zla
- viděti - jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek
- viděti, před nimi státi: osvobození, klid.
Mše
- svatá - radost, potěšení, i dary
Mšice
- viděti - drobné boly a hlouposti tě obtěžující
Mučedník
-  varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě
- být mučedníkem - je znamením rozchodu s přáteli
- býti - spokojenost 13
- sám jím být - své starosti jste si sám zavinil
- skupina - věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci
- vidět - varování před nepromyšleným jednáním
- vidět někoho z rodiny - tvé výtězství nad vlastním pokušením
Mučení
-  symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění
- být na mučení - přináší velkou tíseň
- být přítomen - máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci
- mučiti jiné - nepohodnutí 7
- nekoho mučiti - nedělejte jiným lidem zbytečných starostí! (23)
- sám někoho mučit - na někom se dopustíte bezpráví
- vidět - budeš mít velký zármutek (43)
Mučidla
-  čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé
- na nich trpěti: velké nesnáze.
Mučírna
-  nešťastná láska nebo manželství
-  nešťastná láska 53,87
- vidět - strach z následků nejakého jednání
Můra(y)
- děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!
- viděti ji - noční úraz
Mušky
- svatojánské lapati je - moudrost nabudeš učením
- svatojánské létající v domě - návštěva moudrých lidí
- svatojánské viděti - setkání s učenými a moudrými lidmi
Muzeum
- státi u muzea - schůzka z lásky
Muž
- divokým mužem (zvíře) býti pronásledována - zajímavé seznámení, dívkám zásnuby
Myrta
-  brzká svatba
- dává-li do vlasů zemřelá paní - smrt jejího manžela
Myslivec
- viděti ho - nestálá láska
Myslivna
- viděti: dobré přijetí na cestát nalézti.
Myš (i)
-  varuj se pohlavně zkažených
- německá myš - nebezpečí nákazy
- pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti.
- viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt.
Mzda
- bráti - veselé časy
- platiti - nemilá povinnost
- ztratiti - ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně

Začínající písmenem N

Nabídka
- do novin, rubrika sňatky - přijde ženich či nevěsta z neznáma
- v novinách ji čísti - obchod
Nabízeti
- někomu věc - vetešník do domu
Nabodnouti
- se na ostrou věc - střelná rána a bolest z ní
Náboj
-  neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem
Nábřeží
- Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností (6).
- viděti - chystej svůj odjezd
Nábytek
- kupovati - založíš vlastní domov
- prodávati - rozvod nebo osamocení
Náčelník
- viděti ho - dej se vésti cizí radou
Nadaci
- dostati - hledej protekci
Nádavek
- ke koupenému obdržeti - dar mnoho neprohlížej
Nadávky
- posměch, ubližování zažíti: nepříjemnost, spory s členy rodiny.
Nádeník
- býti jím - jistý zisk
- viděti ho - výdělek těžce vydělaný
Nádivka
- jísti ji - nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy
Nádoba
- alabastrová nádoba - štěstí
Nádobí
- čistiti je - pokojná domácnost
- dřevěné - nouze
- kovové míti: dobrý sňatek, spokojenost.
- rozbíti: hádka.
- viděti: domácí rozepře.
- z výbavy rozbité - sváry manželské
Nádor
- viděti v sobě - majetek
Ňadra
- hubená - skromné příjmy
- hubená, žena sní-li o tom - neplodnost
- hubená, panna sní-li - nehodný život povede
- churavá, osypaná - bídný a krátký život
- masitá - mnoho synů
- masitá, sní-li o tom muž - dlouhá léta a bohatství
Nádraží
- : Nepříjemná návštěva nadřízené osoby (11)
- : nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí.
- být na něm: předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční
- čekat na někoho na nádraží: znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat
- nádražní restaurace: Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.(6)
- procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství
- vidět: ohlašuje nečekanou návštěvu
- vidět: v životě nastupuje změna.
- viděti - odcestuješ nebo kdosi náhle přijede
- viděti: neočekávaná návštěva.
- vyjít z nádraží: naléhavé záležitosti čekají na vyřízení
Nahé
- býti sám jím - nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš
- býti v trní - zlé pomluvy, osočení, trestní udání
- viděti v houfech - úpadek víry
- z rodiny viděti - bída
Náhrdelník
- drahocenný, z něhož by pouze perly vypadly - veřejná hanba
- drahocenný ztratiti - přijdeš o zaměstnání
- na sobě míti, zvláště perlový - důstojenství
- viděti nebo míti: sláva nebo štěstí.
Náhubek
- nositi - pozor na vlastní jazyk
Nájemné
- bráti - nezávislost peněžní
- platiti - starosti
Nájemník
- býti jím - poddanství
Nakupovati
- úspěch, výhra.
Nákyp
- míti nebo viděti - někdo se pozdraví z nemoci
Nalezenec
- viděti ho - vezmeš na sebe cizí starost
Námořník
- viděti ho - v koho doufáš, ten má mnoho děvčat
Napínati
- něco - zvědavost
Náplast
-  zatím doufej jen a pouze ve výpomoc
Naplavenina
- viděti ji - pravda vyplavuje neřesti
Nápoj
- jedovatý píti - ponížení v chudobě
- jedovatý píti, až vlasy vypadávají - zchudnutí a těžká nemoc
- léčivý píti - vrátí se ztracený majetek i přátelé
- léčivý píti a průjem dostati - ztráta jmění následkem chybných rad
- léčivý píti jako zdravý člověk - potřeba náboženské obrody, i lakomost
- na vyhnání jedů z těla píti - pozbudeš strasti
- pozor na nepřátele.
Náprstek
- na prstu míti: marná námaha.
Náramek
- dostati: opětování lásky.
- na levé ruce míti - konej, co ti bylo svěřeno
- navléci: klidná láska.
- viděti nebo míti: úcty a vážnosti dosáhnouti.
Národy
- různé viděti - daleké cesty
Nároží
- u něho státi - býti bez práce
Náruč
- do ní padnouti - láska nebo shledání
Nářadí
- domácí nářadí - svatba
- ruční viděti: vyhlídka na výnosnou práci.
Nářek
-  je to dobré
- mrtvého - veselost
Natírati
- něco na bílo: pronásledování.
- něco na černo: nemoc.
- něco na červeno: radost.
Náušnice
- míti - dobrý známý zbohatne
Náves
- viděti - přijedou komedianti
Návrat
-  překvapení
Návštěva
- dostati ji - nemoc
- návštěvu dostati: nepříjemná situace nastane.
- návštěvu lékaře míti: výhoda a štěstí.
- navštívit někoho: nepříjemnost zažíti.
Nebe
- červené - válka nebo nepokoje
- do něho vstoupiti - smrt
- žebřík k němu - povýšení
- šedé - starosti
- jasné, čisté, modré viděti: mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti.
- mnoha mraky pokryté viděti: vrtkavost, nestálost.
- modré - pravda neznámého původu
- na něm slunce viděti: znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti.
- otevřené - budeš vítán
- zamračené, rudé nebo temné viděti: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným.
Necky
-  nemilá práce
- obrácené - jiné místo
Nečas
-  zármutek
Nehoda
- automobilová nehoda - V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat. (11)
- Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, která slaví velké úspěchy a najednou, uprostřed přijímání gratulací se vám stane nehoda, při níž se fyzicky zraníte. Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa!
Nehty
- delší než prsty - veliké peníze i moc
- ostré - vzorní podřízení
- s prstů spadly - zranění nebo smrt ve rvačce
- tuze krátké - všeho pozbudeš
- tuze krátké má žena - pozbudeš i cti
- zdobené - radost z prospěchu
Němec (Němci)
- viděti je - hádky
Nemoc (Nemocný, Nemocen)
- být - dostane se vám útěchy
- být nemocen - předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými
- býti - Vzchop se a nepovol! (2)
- děti - nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny (21)
- navštěvovat nemocné - znamená radost a štěstí
- nemocné navštíviti - velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení (34)
- pro mladé lidi - znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek
- pro mladou dívku - dlouhý život v pannenství
- pro vdanou ženu - varování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory
Nemohoucnost
- sebe vidět - štěstí a radost v životě
- vidět někoho - rychlá pomoc v těžkých chvílích
Němý
- mluviti s ním - nedohodneš se ve své záležitosti
- viděti ho - sděl, co skrýváš
Nepřítel
- potkati: mnohé nepříjemnosti šťastně překonati.
Neptun
- viděti ho - povodeň
Neštovice
- býti bílými osypán - nález zlatých mincí
- býti černými osypán - smrt ohněm
- býti jimi osypán - nález peněz nebo drahocenností
- viděti nebo míti: peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti.
Netopýr
- chytiti: brzké uzdravení.
- viděti: znamená pochybný úspěch v obchodech.
Nevěsta
- nebo ženicha k oltáři vésti: znamená radost v duši.
- nebo ženicha viděti: věrnost i na dálku.
- utíkati viděti: znamená úmrtí.
Nevěstinec
- viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.
Neviditelnost
- Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.
Nit
- přestřižená cizí rukou - smrt
- rozmotati: tajemství bude odhaleno.
- silná - pevné zdraví
- zamotati: tajemství dobře uchovati.
Noc
-  symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování
-  velké nebezpečí (30,88)
- bouřlivá - bouře odnese střechu tvého štěstí (49)
- být za temné noci na cestě - značí hrozící zlo
- jasná - budeš dlouho žít (14)
- jasná, hvězdná noc - noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí
- náhle končící - je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání
- pro zamilované sen o noci znamená - neporozumění a spory
- pro zemědělce - je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát
- procházet se v noci - je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině
- temná - vyhlídky na chmurné a těžké časy
- tmavá - nepříjemné hádky s příbuznými (17)
- ustupující - zlepšení životních podmínek
- v noci choditi - klam (67,76,88)
Noclehárna
- v ní bydleti: zchudnouti.
Noha (y)
- dřevěnou míti: změna ke zlému.
- jinému líbati: změna v milostném vztahu.
- křivé míti: pohrdání, opovržení.
- mdlá, že nemožno jíti - překážky
- muří noha, viděti ji - uhrančivý člověk
- mýti si: nestřídmostí onemocněti a pak litovati.
- nemocné míti: podporu v obchodech získati.
- o dřevěné noze choditi - penze
- oteklou míti: štěstí, radost.
- špinavé míti: ošklivá nemoc hrozí.
- ploché míti - odlož cestu
- podraziti někomu nohy - budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ
- si zlomiti: pro neštěstí býti litován.
- silnou míti: štěstí, radost.
- viděti bez těla: do nebezpečí se dostati.
- zraněnou míti: neštěstí.
Nos
- dlouhý míti - všetečnost, vyzvědačství
- jako zobák - sobectví, vyděračství, chytré okrádání
- tlustý míti - budeš lidem nesympatický
- zacpaný míti - spory
Nosítka
-  opilství nebo úraz, též operace
Nůše
-  malý výnos tvé živnosti
Nůž
-  výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně
- bez špičky - marné úklady
- brousit: znamená hádky a spory
- brousiti - spor
- brousiti: zpytuj se a poznáš své chyby (19)
- dostati dárkem: nečekaně se smíří s tebou  nepřítel (47)
- kapesní nůž - chudoba
- kapesní otevřený - pozor na cestu sebekratší
- koupit nůž: je předzvěstí nenadálých návštěv
- koupiti: najdeš něco (39)
- krájeti s ním: budeš chválen pro svou opatrnost (26)
- nalézt nůž: věští dobrou práci
- nalézti a zvednouti - radost v rodině
- nalézti: klepy ti způsobí velkou škodu (36)
- neúspěšně se pokusit pořezat se tupým nožem: nezdařený záměr
- nůž a vidličku vidět: dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete
- ostrý: trápení a rozkolísanost
- poranit se nožem:je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména
- pořezat se jím: čeká vás klam nebo zklamání
- připravený ke krájení: znamená bídu
- rezavý: děl se s jinými o své radosti (26)
- sám se říznout: není dobré být člověku samotnému (24)
- uhodit jím někoho: je znamením tvého neslušného chování
- vidět ho: znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek
- vidět velký zabijačkový nůž: varování před nebezpečím
- viděti: značí rozchod
- zabodnutý - vražda
- zavřený - pokoj
- zlomený: věští nezdar všech předsevzetí
- zrezivělý nůž: znamená neuspokojeni v manželství
Nůžky
-  rozdvojení

Začínající písmenem O

Obálka
- roztrhati ji - důležitá zpráva
- viděti ji - tajemno
Občerstvení
- občerstviti se po chůzi - dovolená, též nenadálá
Oběd
- chystati - při vaření tě cosi zdrží
- jísti sám - staromládenectví, staropanenství
- jísti v družině - výlet nebo schůze
- jísti ve dvou - ženitba
Obehrávati
- někoho - lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží
Oběsiti
- se: nemoc.
Oběšenec
- býti: neštěstí.
- býti oběšen - čest, povýšení, majetek
- viděti ho - štěstí
- viděti: úctu získati.
Obchod
- vésti - namáhavý zisk
Obchodník
- býti jím - pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš
- jeho knihy vésti - pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost
- viděti ho - někdo tě ošidí
Obilí
- kupovati - nepokoj
- mlátiti - zbohatneš pouze usilovnou prací
- mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami - nikam se v tento čas nedopracuješ
- pršící místo deště - nesmírné zbohatnutí
- pršící na tebe nebo na dům - rovněž zbohatnutí
- prodávati - štěstí
- sekati - dobrá budoucnost
- sklízeti: hojný vádělek.
- vezené do domu ve snopech - v domě je ukryt velký poklad
- vezené do domu vymlácené - rovněž ukryt poklad
- zelené - radost a veselí
- zralé k sečení - prací k bohatství
Objímati
- někoho - zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení
Oblázek
- zdvihnout - bohatství
Obleva
- viděti ji - budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti
Obležení
- viděti - mnoho psů i lva smrt
Obličej
- bez nosu - smrt
- žlutý - závist
- příliš červený - nebezpečí mrtvice
- zakrvavený - hrozná zlost
Oblouk
-  překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním
Obluda
- viděti ji - střez se černých čar
Obnažit
- se: ostudu zakusit.
Obočí
- černé viděti: zdraví.
- holé - neoblíbenost
- husté a černé - sňatek s žádanou
- škaredé - neduh
- řídké - ztráta nejmilejšího
- řídké u panny - ztráta panenství
- řídké u vdané ženy - rozvod
- vypadávání: neštěstí.
Obohacený
- jím se viděti - chudoba
Obojek
- míti - připoutání k nemilovanému
Obr
- viděti - mocný nepřítel
Obrátiti
- se zády - konec přátelství či lásky
Obraz
- dostati darem: velká radost.
- hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu.
- hezký viděti nebo míti: podveden býti.
- malovati viděti: ve své lásce vytrvat.
- nésti a rozbíti: blížící se neštěstí.
- svatý - veselí a radost
- svatý zlatě rámovaný - budoucí zármutek
- velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí.
- viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti.
- vlastní dáti pryč, darovati: nesvornost, zrada.
Obrok
- koním dávati - cesta
Obruč
- bednářská - soudržnost
Obvaz
- dělati - úraz
- nositi - upevnění lásky
Obžínky
- slaviti - zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci
Ocas
- dlouhý viděti - vysoké stáří
- koňský - vyznamenání vysoké
- krátký viděti - krátké stáří
Ocel
-  budeš jednati s člověkem bezohledným
Ocet
-  zůstaneš na ocet
- červený viděti: týrání nebo posměch zakusiti.
- píti: ztráta, domácí rozepře, nesvornost.
- rozlíti: zle smýšlet.
- viděti: urazit se.
Ocílka
- viděti ji - nabrus si jazyk
Očarován
- býti - potká tě pěkné štěstí
- býti: ztráty v obchodech.
Očerněn
- býti - potká tě pěkné štěstí
Oči
- červené - oční neduh
- hezké míti: štěstí, bohatství.
- šilhavé míti: ponížení.
- jednooký býti - jednostranně, ne dobře posuzuješ
- mnoho jich míti - zjeví se ti skrytá pravda
- nudiživé léčiti lékem - pokání činiti
- oční víčko velké a hezké: sláva a pocta.
- špatné míti: ztráta druha, nedostatek peněz.
- překrásné míti - nabudeš pravdy a moudrosti
- přimhouřené viděti - nevěří se ti
- slepým se viděti - zmar víry a krátkost bytí
- slzející míti: zlá budoucnost, ztráta tváře.
- sobě vyloupnouti: znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel.
- ti někdo prohlíží - oční choroba
- vidět jen na jedno oko - někdy bezvěrec, někdy věřící
- vodu do nich pouštěti - pyšné srdce
- zakalené - pokušení nevěry, ale marné
Očichávati
-  dohadováním se dopátrati
Očistec
- viděti - přichází trápení
Očkování
- býti - nakažlivá choroba v zemi
Očumovati
-  něco koupíš
Oddavkám
- býti přítomen - škodolibost
Oděv
- aksamitový černý - s tou ženou přijde ale zármutek
- aksamitový, zvláště červený - krásná žena
- bláto z něho čistiti - odložení cesty
- bude ti ukraden - rozvod
- žena na sebe mnišský bráti - ztratí čest
- hoří-li - velmi dlouhá nemoc
- kordem nebo šavlí ho rozseká - úraz manželky
- koupiti: štěstí.
- krásný míti - čest, chvála a majetek
- krásný míti hedvábný - zármutek
- krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný - peníze, které nebudou míti dlouhého trvání
- mnišský si bráti - ztráta cti, chudoba ve stáří
- na sebe vzíti špinavý, umazaný - ze starosti do starosti
- nový po vyprání - práce a těžkosti
- ostrých barev - dostane se ti peněz skoupého člověka
- plavati v oděvu - utrpíš velkou škodu
- roztrhaný - velké starosti
- roztrhaný sešíti a upraviti - zbavíš se všeho trápení
- shoří-li - ztratíš ženu
- strhá z tebe jiný - ten je svůdcem tvé ženy
- strhneš ze sebe - žena se ti zpronevěří s jiným
- sušiti u ohně - konec tvým starostem
- v němž si libuješ, že je pohodlný - potkají tě radosti
- velmi drahý - svatba
- velmi drahý, bílý - zdravá a milá žena
- velmi drahý, černý - žena bude smutná a hysterická
- velmi drahý, červený - veselá žena
- velmi drahý, žlutý - žena bude bohatá, ale nehezká
- velmi drahý, nažloutlý - žena trochu nemocná
- velmi drahý, zelený - žena bude nábožná
- vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněný - pozbytí nevole, soudů, nová radost
Odjeti
- z domu - změna
Odkoupiti
- něco - mrzutosti
Odliv
- moře - úbytek ctnosti z pevných zásad
Odměna
- dáti - podpora příbuzných
- dostati ji - závist
Odměřovati
-  puntičkářství
Odpadky
- jísti - nouze následkem neuváženosti
- sbírati - ztracený syn
Odpírati
- si něco - spořivost
Odpočívat
-  čeká tě těžká práce tělesná i duševní
- do nebezpečí se dostati.
Odrhovačka
- zpívati slyšeti: známí přinesou nepříjemnosti.
Odsouzený
- k smrti býti - vysoké stáří
Odstrčiti
- někoho - vítězství dobra nad zlem
Odvázati
- něco - nebezpečí úrazu, krádež
Oháňka
-  pochlebováním dráti se vpřed
Oharek
-  dobro i zlo zatím v zárodku
Oheň
- břicho hořící - tyfus
- do něj padnouti: velká škoda, rozmrzelost.
- domu, města nebo pole - infekční nemoc v domě způsobí škody
- domu, města nebo pole bez plamene - dlouhotrvající infekce
- foukati oheň, do rukou - dary někomu posílati
- hasiti oheň - odměna
- hořící oděv - těžká nemoc
- hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene - zbohatnutí podle možnosti
- hořící uhlí najíti - najdeš zlato
- jasně plápolající viděti: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem.
- jeho plamenem se spáliti - křivé nařčení
- malý ve svém krbu hezky hořeti viděti: znamená bohatství.
- míti jej a u něho se ohřívati - prosba a dosažení místa
- mučení hořící pochodní od kata - zákeřná smrt
- na něm vařiti: založení vlastní domácnosti.
- na pastvině viděti: šťastná budoucnost.
- oheň, vyrazí-li a spálí - zlé zarmoucení od toho, kdo stůně
- ohnivé znamení na nebi viděti: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu.
- před ním utíkati: nepříjemnosti.
- úd hořící - ochuravění příbuzného
- uhasiti: znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí.
- ve vlastním krbu vyhasnouti viděti: znamená smrtelnou nemoc.
- zapáliti tak, že jasně hoří: zamilovati se tajně.
- ztratiti: je špatné znamení.
Ohlášky
- v kostele slyšeti - neoženíš se, nevdáš se
Ohlávka
- nositi ji - v manželství býti pod pantoflem
Ohňostroj
-  všechna sláva polní tráva
- viděti: štěstí.
Ohrožován
- býti - buď opatrný
Okap
- státi pod okapem v dešti - mnoho peněz
Okno
-  vrozená inteligence
- široké - dobře pořídíš
- jím vstupovati: znamená dobré, přátelské přijetí.
- jím vylézati: neštěstí v obchodech.
- lézti jím - krádež
- okenní tabulku viděti: do složité situace se dostati.
- otevřené viděti: štěstí v domácnosti.
- špinavé - nepořádky v domě
- v průčelí zářiti viděti: úmrtí příbuzného nebo známého.
- v zadní straně domu zářiti viděti: brzká ztráta příbuzného.
- vypadnouti z něho - budoucnost se nejeví příznivě
- z něj spadnouti: naznačuje soudní proces.
Oko
- jeho hnutím ženu nehezkou přivolati - zármutek toho roku
- jeho hnutím ženu přivolati - radost toho roku
- jeho hnutím někoho přivolati - odhalíš tajnost
- jeho hnutím nepřítele přivolati - ten přítelem se stane
- jeho hnutím přivolati starce - od toho dne štěstí míti budeš
- kuří oko míti - zahnání dlouhé chvíle
- kuří oko řezati - možná otrava
- na chytání zvěře - úklady
- slepotou být poražen - choroba a krátký věk
- slepotou poražen, žena vdaná - ovdoví a zakrátko zemře
- slepotou poražen, panna - nikdy se neprovdá
- v srdci míti - zboží , sláva a čest
- v srdci míti, sní-li se to panně - totéž
- v srdci míti, sní-li se to vdově - chotě vzácného a bohatého dostaneš
Okovy
- viděti, jimi býti spoután: velké nepříjemnosti.
Okurka (y)
- jísti nebo viděti: nemoc.
- viděti ji - horoucí láska
Olej
- jím se mazati - nemoc
Oloupen
- býti: ztráta příbuzného.
Olovo
- o něj se popáliti: v pokušení se ocitnouti.
- roztaviti: těžké dny přijdou.
- viděti nebo míti: falešná žaloba.
Olše
-  tichá budoucnost
Oltář
-  radost a potěšení
-  symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí
-  všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí
- pěkně okrášlený viděti - radost (12,15,68)
- pro zamilované - je sen o oltáři varováním před rozchodem
- přistoupit k němu - varuje před nepříjemnostmi
- vidět kněze u oltáře - je znamením hádek a rodinných rozporů
- vidět pro svobodné - brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod
- vidět svatbu před oltářem - věští smutek nebo smrt v rodině
- viděti: potěšení, radost.
- zbožně se u něho modlit - splnění dlouho chovaných přání
- zdobit - radost a štěstí
Omáčka
-  zbytečná obava o něco
Omráčen
- býti - zpráva tě pobouří
Omrzliny
- míti: je třeba opatrnosti ve všech obchodech.
Oněměti
-  zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova
Opakovati
- něco - krátký dech
Opařiti
- se - zisk a majetek s nebezpečím
Opasek
- najíti: důvěru si získati.
- nositi, nový míti: slávu získati, brzké spojení.
- ztratiti: nedbalost v podnikání.
Opat
- v taláru viděti: mrzutost.
Opice
-  varuje před nebezpečným nepřítelem
-  vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti
-  značí bezcharakterního člověka
- být od ní kousnut - tvé city budou raněny (11)
- hejno jich - o posměch se nestarej, dostaví se
- hovořící - založení nové společnosti
- škádliti - máš nepřítele (39)
- mluvit slyšeti - podvod 31
- mnoho viděti - nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi 13,61,73,90
- obdrdžet darem - varování před pomluvami přátel
- opice napodobující člověka - nemoc nebo starosti
- pro zamilované - varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš
- stádo opic - ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi
- tančit viděti - dobrý kup 64,90
- vidět - člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru
- vidět ji hráti - hloupost tě pronásleduje (22)
- vidět ji šplhat - dobré vyhlídky v lásce
- viděti - varuj se pochlebovačů (34)
- viděti - velká nemoc, ale též štěstí v lásce 27,42,90
- zabíti - přemůžeš nepřítele 48,90
- zabíti je - zvítězíš nad nepřítelem (8)
Opilý
- býti: vzrůst jmění.
- zdáti se jím - chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě
Opíti
- šampaňským - služba u vysoce postaveného muže
- se vínem - dosažení majetku a samostatnosti
- vodou - trápení a kontroly z nedůvěřivosti
Oplatky
-  menší užitek
Opona
- bílá, zelená, červená - opět klid a mír
- černá - zármutky
- malovaná - obava před vraždou v domě
- roztržená odshora dolů - veliká pravda
- stažená - před domácí bouří
- vytažená - svár
Orat (ti)
-  ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži
- za tvrdou práci hojná odměna
Orel
- držeti jej a do domu nésti - povýšení, dobrý skutek
- chytiti - výbuch zlosti
- míti ho: pevný úmysl.
- na své hlavě seděti viděti: úmrtí.
- sedící - smrt politického činitele
- střeliti - ztráta
- vysoko kroužiti viděti: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska.
Ornát
- oblékati - smrt
Ortel
- slyšeti - dostane se ti spravedlivého zadostiučinění
Ořech(y)
- je kamenem rozbíjeti - lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu
- jejich jádra jísti - lakomcovy peníze budou tvoje
- kokosový ořech - cizincův poklad
- louskati - totéž
- plody jeho viděti - bohaté, ale lakomé představenstvo
- seděti u stromu - neužitečná práce
Oříšky
- burské oříšky - laciné živobytí
- kupa jich - předstíraná láska
- lískové - tajná láska
- Lískové louskati: velký zisk.
Osel
- bílý - užitek
- černý - štěstí
- koupiti: spořivost, zisk.
- křičeti slyšeti: škody a potíže.
- na něm jeti: pomalu a jistě se k cíli přibližovati.
- naloženého viděti: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta.
- oslí uši míti: služebnost, poddanství.
- viděti ho - pomalu do práce, pomalu z práce
- viděti: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka.
Oslepnouti
- do nebezpečí přijíti.
Osoba
- padlá, viděti ji - veselé chvíle
Osobnost
- odstoupení vysoké osobnosti - nové aféry
Ostrov
-  osamění
- plný divoké zvěře - pozor na vlastní vášně
- v bouři - spoléhej sám na sebe
- v záři - zvítězíš sám nad sebou
- viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci spolehnouti.
Ostřiti
- něco - propukne hádka
Otčenáš
- se modliti - jistá ochrana
Otec
- otcem býti - rychlá veselka v budoucnosti
Otep
- sena - vše se zdaří
- slámy - nic z toho nepodnikej
Otloukati
-  dotěrná žádostivost
Otok (Oteklý)
- býti - nález nebo výhra větších peněz
- býti plný neštovic a vředů - jedině s obilím zbohatneš
- otok měkký mít na sobě - nález nebo výhra peněz, které se utratí
Otruba (y)
-  dlouhá práce, brzký konec
- jísti - hlad
Otvírati
- něco - vyzvídati
Ovád
- nebo sršně viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.
Ovce
- jich dojných mnoho míti - veliké hospodářství
- mnoho jich zahynouti - majetek do dražby
- najíti - získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou
- ostříhaná - nedostane se ti více podpory
- prodati za zlato - rozvod soudní
- v krvi zabité najíti - smrt nevinně odsouzeného
- ztratiti - ztráta manželky
Ovoce
- česati - majetek se zvětší
- česati nažloutlé - nemoc
- česati nezralé - marná snaha, tu ženu nedostaneš
- česati sladké - radost a smích
- česati trpké - zármutek
- česati v čase zralosti - vážné onemocnění
- česati zralé a krásné - bohatá a krásná žena
- kyselé viděti, nebo jísti: neštěstí, nemoc.
- olivové ovoce jísti - usmíření
- padavky sbírati - peníze získané bez práce a námahy
- sladké viděti, nebo jísti: štěstí, bohatství.
- trhati z nachýleného stromu - nenadálé, jisté bohatství
- viděti: nastávají nepříjemnosti,

Začínající písmenem P

Padati
- nebo klopýtnouti, ale zachytiti se: před neštěstím zachráněn býti.
- přes něco: vysvětlení dostati.
Páka
-  pomoc včas
Paklíč
- viděti: být vykraden.
Palác
- bydleti v něm - povýšení
- viděti veliký - zármutek
Palaš
-  moc nad mnohými
Palma
-  čest a důstojenství
- bodlavá palma - bezpečné štěstí
- kokosová palma - šťastné doby
Paluba
- lodní - těžká práce, též vycházky
Pampeliška
-  tvé plány a naděje nejsou k ničemu
Panna
- mořská, jak se objímá s kapitánem - cesta za moře
- mořská, viděti ji - rybářský výlet
- viděti: štěstí a brzké spojení.
Panoš
- viděti ho - skrytá láska mladého muže
Pantofel
- vidí-li žena - budeš vládnouti
- vidí-li muž - žena ti povládne
Papež
- viděti ho žena - nezaváděj přílišné novoty
- viděti ho muž - při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost
Papír
- barevný - menší dárek
- bílý - lačnost
- hořící - protivný a nemilý dopis
- popsaný - obdržíš dopis
- velké jeho hromady - získáš dobré postavení
- žvýkati - policie do domu
- zmačkaný - velmi nemilá zpráva
Papoušek
-  mile upovídaná žena
- slyšeti ho mluviti - pomluvy a klevety
Paprika
-  mrzutost
Paprsek
- sluneční - konečně vše se obrací k lepšímu
Pára
- nad hrncem - nemáš mnoho zdraví
- vystupující ze země nebo z vody - změna postavení
Párati
- cokoli - konec nesváru, též naznačuje starosti
Párek
- uzenka - dostaveníčko
Park
- blouditi v něm pěšinami - různé pletichy
- jeho kvetoucími alejemi se procházeti - štěstí a spokojenost
Parní stroj
- viděti: bohatství.
Parník
- na něm plouti: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit.
Parno
-  pouze s potem dosáhneš žádaného
Parohy
- viděti: proradnost.
Paruka
-  úzkostlivost
Pařez
-  neohrabanost
- veliký - nepokoje v domě
Pás (Pásek)
- být opásán pěkným - čest a zdar
- drahokamy posázený - radost z dětí, též moc a bohatství
- korkový pás - mocná ochrana nebeská
- stříbrný - skutečné přátelství
- zlatý - duchaplná láska
Pasák
- u ohníčku viděti: vzrůst majetku.
- viděti: své přátele si udržeti.
Past
- strojiti na myši - zrada a škoda
- viděti ji, když je v ní chycená myš - nepřítele učiníš neškodným
- viděti: špatnost bude odhalena.
- vůbec - nástrahy na ctnost a majetek
Pata
- na ní zraněn býti: neštěstí rozličného druhu.
Páv (Pávice)
-  bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou
- ho nalézti - nalezneš paní svého srdce
- jeho peří sbírati - dopustíš se pošetilosti
- jeho ztráta - ztráta zaměstnání, majetku
- viděti ho s ocasem roztaženým - výhodné znamení, též někdy nepokoje
Pavián
- viděti ho - nestydatost v lásce
Pavlač
- choditi po dřevěné - štěstí v umění
- je-li chatrná a hrozí spadnutím - nezapleť se do nemilých věcí
- zřítí-li se - neštěstí
Pavouk
- jejich množství - předzvěst nemilých věcí
- viděti ho v síti - soudní spory a zrada
Pavučina
-  též úklady
- smetati ji - zármutek se ti v radost změní
- viděti mnoho velikých, zaprášených - velké nesnáze a starosti
Pec
- pekařskou viděti: dobré obchody dělati.
Pečeň
- cítiti: zbytečnou cestu dělati.
- viděti nebo jísti: výhra, dobré vyhlídky v obchodech.
Pečivo
- dělati: prospěch od druhé osoby.
- jísti: znamená, že dobré časy přicházejí.
Pěchota
- drahota, bída.
Pekáč
- nebo pánev viděti: škoda, újma.
Pekaře
- nebo pekařství viděti: požehnaný rok.
Peklo
- hořící - předzvěst neštěstí
- viděti, v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech.
Penězokazectví
- ostuda a bída.
Peníze
-  u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci
-  u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě
- dát žebrákovi - příslib velkého zisku
- dostat od někoho - věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny
- dostati falešné - nepoctivá láska
- dostati: nepokoj, neklid.
- dostati-utrpíš  ztrátu (27)
- šetřit - dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli
- falešné - Tvé srdce touží po nicotných věcech (20)
- falešné - věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem
- falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají
- krást - varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním
- ležeti na penězích - obdržíš výměr daní
- málo jich míti - bohatství
- měděné peníze - malé příjmy
- měnit - nestálost v obchodování
- měniti - špatné finance
- měniti - změna financí
- mít - je symbolem bohatství
- mít jich mnoho a mezi nimi zlaté - bída
- míti, jimi platiti: osvobození od tíživého břemena.
- mnoho - Znenadání dosáhneš něčeho dobrého (32)
- najít - budete ochráněn před citelnou ztrátou
- najít svazek bankovek - ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
- najíti drobné - různice
- najíti: zisk a dobré vyhlídky do budoucna.
- nalézti - pokušení s penězi
- nalézti - smutek
- nalézti - zkus své štěstí a zvítězíš (24)
- nebo jinou cennost najíti: povznesení se nad starosti.
- počítat - budete mít dobrý výdělek
- počítat - obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji
- počítati - v povolání máš úspěch (21)
- počítati - značný zisk
- počítati: štěstí, bohatství.
- polykat - ztratíš svoji popularitu
- půjčit jiným - věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci
- půjčit si - znamená problémy
- raziti - zlá hračka
- rozdávati drobné - hádky s přáteli i s cizími
- řinčení peněz - nepříjemné zprávy
- sbírati na cestě peníze - zisk nebo nález
- sbírati rozházené - prospěch
- ukryté nalézti - zarmoucení
- ukrývat - varuje před zloději, ztrátou
- v nádobě - nález a veselost
- vidět - náhlé výdaje
- vidět cizí (cizí země) - pouštíte se do riskantního podniku
- vidět velkou sumu - bohatství a dostatek je ve tvém dosahu
- viděti: do pokušení se dostati.
- vydati - znamení dobrých příjmů (5)
- vydělávat - nosí štěstí v lásce
- vyhrát - nevěští nic dobrého
- vyplácet - sklidit odměnu
- vyplácet jiným - věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma
- vzíti od někoho - svár s touto osobou
- zlaté - věští blahobyt či milou zábavu
- ztratit - znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci
- ztratiti - Nehoda se obrací v zisk (47)
- ztratiti - ztracená pře
- ztratiti: do nesnází se dostati.
Pěnkava
-  klepy, též milostný poměr
- slyšeti ji - vyhubování
- slyšeti ji v domě - pohanění od přátel neb příbuzných
- slyšeti ji v lese - pohanění od nepřítele
Pepř
- jísti - soudy
- na váhu kupovati - svár
- rozmělněný - zármutek
- tlouci - hádky a nepříjemnosti
- v zrnech - boje a nepokoje
Perla (y)
-  nabudeš moudrosti od jiného
- na hrdle - radost z bohatství
- padající - slzy
Perleť
-  falešné slzy a nepravé bohatství
Perník
-  sladkost prosté lásky
Perořízek
- viděti nebo míti: nestálost, nevěra.
Peří
- bílé viděti: blahobyt a veselost.
- černé viděti: pokles obchodů, ztráta.
- dráti - chystejte výbavu
- hromady ho viděti - starosti
- jím býti pokryt: váznutí obchodů.
- mnoho létati viděti: marné čekání na štěstí.
- od někoho ho kupovati - svatba
- sbírati nebo dráti ho - zisk
- viděti ho lítati - velká žalost
Peřiny
- dolů na zem spadlé - opuštění
- krásné a čisté - věrnost
- nehezké a nečisté - pohlavní nemoc
- spálené a shnilé - nemoc, též smrt milenčina
- z nich polštáře, podušky - milenka
Pes
- bílý - radost
- bílý: příjemnou známost si udělati.
- boudu viděti: zhoršení postavení.
- černý - změna
- černý pes - veliké neštěstí
- drážditi: nepříjemnost, nepřátelství.
- šedý - předzvěst neštěstí
- honící (hon) pes - tvé kroky někdo sleduje
- chrt a stopař - domácí zlý přítel
- jím býti napaden: nebezpečí.
- kousne-li - střetnutí se sousedem
- Lovecký:špatné obchody dělati.
- loviti viděti: neklidný býti, hýřiti.
- míti: bohatství.
- ostříhaný - oklamaná bdělost
- ovčácký - spolehlivost proti nebezpečí
- rezavý - sváry v domě
- rváti se viděti: rodinné rozepře kvůli dědictví.
- s ním si hráti: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství.
- štěká-li - hádka se sousedem
- vytí psa - smrt
- vzteklého viděti a býti jím pokousán - hrozí ti nebezpečí
- zabíti ho - soused zmlkne
Pěst
-  pomsta
- dvě pěsti viděti zaťaté - nevolnost po zlé novině
Pěšina
-  život na zapadlé štaci
Petržel
-  symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví
-  vydáváte se všanc nekalým spekulacím
- jíst vařenou - věští zisk či úspěch
- jíst zelenou - znamená nepřípustné styky
- sít - znamená povinnost starat se o početnou rodinu
- síti - žebrota (12,42,60)
- syrová - znamená nemoc
- zelená - budeš nemocen ale brzo se uzdravíš (5,60)
Pevnost
- viděti: nepřátelství a nemoc.
Píce
- dávati ji dobytku - zisk, též nepříjemnosti
Pijavice
-  žaloby a soudy
- viděti: lichva a zištnost.
Piliny
Pilník
- dostati: výstraha od nepřátel.
Písař
- od něho popsaný list přijmouti - opletačky se soudy
- viděti sebe jím nebo jiného - nouze
Písek
- přesívati - těžkosti a trápení
- sypati někomu do očí - velký lhář a podvodník
Pískati
- sám - zármutek
- slyšíš-li - nebezpečí
Pistole
Píti
- až se břicho zvětší - vzrůst majetku
- nechtěný nápoj - ztráta zaměstnání
- opíti se - povýšení
- po vůli - povedou se ti žádané věci
Pivo
- kalné viděti nebo píti: nemoc, nepříjemnost.
- píti - nerozhodnost v jednání
- píti kalné - nemoc
- rozlité viděti: znamená zmenšení blahobytu.
- světlé nebo čiré viděti nebo píti: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání.
Pižmo
- cítiti: pokrytci se vyhnouti.
Plachta
- napínati nad boudou na trhu či nad vozem - nepředvídaní hosté
- pod ní se ukrýti - vyhneš se něčemu nemilému
- viděti ji - hostina
Plakati
-  příslib smíchu za bdění
-  sen o pláči je zlou věštbou; většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel
-  tvůj osud se splní (2)
- nad něčím - radost k očekávání (7)
- nad něčím - radostná událost
- pro mladou dívku - věští spory s milým
- pro obchodníka - znamená drobné potíže a neúspěchy
- pro zamilované - symbolizuje rozchod a zradu
- vidět jiné plakat - znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých
Plameny
- viděti: peníze nebo šperk darem dostati.
Plášť
- býti jím zahalen - trampoty a úzkosti
Plátno
- bílé - láska
- bílit na bělidle - nemoc
- tkáti - užitek, zisk
- tkáti ale nedotkáti - smrt
Plavba
- přes moře nebo velkou vodu: neštěstí.
Plece
- od ramenou jakoby odstupující - rozvod
- od těla oddělené - smrt dcery
- pěkné a tlusté - řádná žena
- porušené míti - ženě se ohlašuje nemoc
- zdravé a silné - vzroste v příbuzenstvu zámožnost
Plech
- viděti - malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci
Plenky
- leží-li v nich někdo - nevinně nařčen
- práti - nedej na sobě znát starosti
Plésti
- cop z vlasů: brzké spojení.
Plevel
- pleti - bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý
Plíce
- na plíce churavíš - předzvěst něčeho zlého
- ústy je vyplivovati - těžká nemoc
- vypadnou ti z těla - tvá smrt
Plivati
- krev: bohatství.
Plot
- živý a jím se prodírati - zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty
- ležeti u něho - trampské toulání
- přelézti jej - nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš
- viděti - nepleť si své s cizím
- viděti jej z latí - nebezpečí
- viděti zelený, živý - velké zmatky
Plotna
- viděti ji - hody
Plovárna
- býti na ní - pozor na okradení
Pluh
- k orání viděti - brzká svatba
Plukovník
- viděti ho - úspěch ve sporu
Pobuda
- viděti ho - nestálost, toulky
Pocestný
- v dešti - peníze
Počítati
-  dobrý obchod
Podbírati
- se, v palci - naděje na peníze
Podešev
- nalézti - hádka
- ztratiti - dlouhá cesta
Podkova
-  štěstí
- koně kovati viděti: těžká, namáhavá práce.
- viděti: brzká cesta.
Podlaha
- s parketami viděti, po ní choditi: slzy a radost zažíti.
- taneční podlaha, nebezpečí 26 62
Podmáslí
- píti - nepříjemnosti budou probírány
Podobizna
- viděti jakoukoli - podvod a zklamání
- viděti vlastní - úraz
Podolek
- jím se utírati - někdo tě uhrane
- líbati - pokoření
Podomek
- viděti ho - hrubé jednání
Podpalky
- viděti - úkladný požár
Podpláceti
- někoho - voliti nutné zlo
Podporu
- bráti - přijde pomoc
Podsvinče
- jísti - déletrvající štěstí
Podvazek
- viděti - budeš míti štěstí v lásce
Podzemí
- procházeti se jím - tíseň
- spouštěti se tam otvorem - hrozí určité nebezpečí
- viděti - pozor na plyn
Pohanka
- síti ji - vypleniti hřích na dlouhý čas
Pohár
- malovaný rozbíti: blízké neštěstí.
- plný - blahobyt
- prázdný - nedostatek
- rozbíti: úmrtí nepřítele.
- stříbrný míti: výhra, zisk.
- upustit: úzkostlivost.
- z něho píti: dobré časy přicházejí.
Pohlavek
- dáti či dostati - různice
Pohovka
- ležeti na ní - oddech nebo rekonvalescence
Pohřeb (Pohřbívání)
- býti: Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti.
- býti zaživa: velké nebezpečí hrozí.
- býti: zdraví a dlouhý život.
- chystat se na něj, ale pohřeb neviděti - radost nad něčím
- míti: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba.
- průvod na něm - smrt
- přítele - sňatek podle vlastního rozhodnutí
- velmi chudý - nedostatek
- viděti: smutek, nemoc, úmrtí.
- zůčastnit se: pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel.
Pochodeň
- hořeti viděti: skrze temné věci k světlu přijíti.
- hořící - nedobré zprávy
- nésti: zamilovat se.
- pochod s ní - pohřeb váženého člověka
- sám ji rozsvítiti - odhalíš jakési tajemství
- uhasiti: zničení dobrých vztahů.
- z nebe spadnouti viděti: bolení hlavy.
Poklad
- Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví
- najíti - zklamané naděje, též starost s bohatstvím
- vykopati - neštěstí
Pokladna
- otevřenou ji viděti - dluhy a nesnáze
- správcem pokladny býti - pocta
- stojí-li v prázdné místnosti - starosti
- viděti toho, který ji spravuje - výpověď
Poklop
- na střeše - propouštění
Pokoj
-  tiché chvilky
- krásný - rodinný život, též návštěva
- špinavý - hádky
- prázdný - dluhy a chudoba
- tmavý - hrob
Pokrývač
- padající dolů - vedoucí půjde do důchodu
- viděti ho - budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou
Pokrývka
-  skryté nedostatky
- roztrhaná - nedostatky budou známy
Pokus
Pokušení
-  nechť rozum zvítězí nad city
Pokuta
- platiti: výhoda.
Pole
- hezké zelené viděti: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství.
- jetelové pole - nadějná budoucnost
- jetelové pole kvetoucí - jiným budeš užitečný
- kroupami rozbité: špatné spekulace.
- obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit.
- po sečení - přišel jsi pozdě
- přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání.
- s koukolem - někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje
- suché - smutek
- úrodné - majetek
- v plném květu: zdar ve statku.
- ve žních - mnoho práce s dobrým výdělkem
- zelené - radost
- zorané - budoucí majetek
- zpustošené viděti: zarmoucenost.
Poleno
- štípati - ztloustneš
Polévka
- jísti ji - zkažený žaludek
- ze slepice jísti ji - šestinedělí
Police
- viděti ji - známá se bude vdávati, též podezření
Pomazání
- poslední pomazání - pozdavení a veselost
Pometlo
- viděti - utrhání na cti
Pomlázka
- dostati ji nebo dávati - veselost z mrzutosti
Pomněnka
-  stálé a užitečné přátelství
Ponocný
- viděti ho - pozdní návrat
- viděti píti - zaspání
Popel
- hlavu jím si sypati - lítost nad sebou
- viděti: hořké zklamání, urážka.
Popem
- ševcovským lepiti - rozchod
Poprava
- viděti ji - rozchod s dobrým přítelem
- viděti: pochybný výsledek v podnikání.
Popraviště
- býti na něm - veřejná hanba
- viděti - chystá se něco nedobrého
- viděti: čest, pocta a zásluhy.
Pór
- viděti - oční choroba
Porce
- rozdělovati - smrt blízkého příbuzného
Porcelán
- kupovati - lepší časy
Porod
- šťastný, při něm býti: radost a štěstí.
- nešťastný, při něm býti: ztráta, bolestné zneuctění.
- porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí.
- porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech.
- porodní asistentku viděti, s ní mluviti: blížící se štěstí, odhalení tajemství.
- porodní babku viděti - pro svobodné není dobře
- viděti: do nesnází se dostati.
Portrét
- viděti: dlouhý život zobrazené osoby.
Posada
- slepičí - veselé klepy
Posádka
- vojenská - pozor na čápa
Posluha
-  spolehnutí
Posluhovačka
-  nepovíš, co nevíš
Postel
- do které prší: prostopášnost.
- hezkou viděti: štěstí, soulad v manželství.
- hořeti viděti: neštěstí, nemoc, smrt.
- ležeti v ní - nemoc
- špinavou nebo nuznou viděti: nesnášenlivost.
- státi u postele - nemocný v domě
Postelový ohřívač
- brzký sňatek.
Postup
- v úřadě - disciplinární vyšetřování
Posvícení
-  veselost se rvačkou
Pot
- studený si utírati - veliký strach
- vypotiti se - uzdravení známého
- z čela si utírati - námaha nad sílu
Potah
- koňský - manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání
Potápěč
-  věřitel ti pošle účet
Potěr
- rybí - budeš míti mnoho dětí
Potkan
- viděti potkany - hanba (67,81,89,90)
Potok
- čistý ve svém domě téci viděti: znamená přírůstek majetku, bohatství.
- kalný ve svém domě téci viděti: nemoc, zármutek.
- krve viděti: nemoc s chrlením krve.
- rozvodněný viděti: růst majetku, ale také rychlý úbytek.
- s mnoha rybami: dobré dědictví.
- vyschlý: chudoba a churavění.
Potopit
- se - exekuce
Potrat
-  neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ
-  pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku
-  pro málo peněz zničená spekulace
- dítěte - nové podnikaní, nový čin, skutek
- prodělat - obávané zklamání se nedostaví
- vidět - předzvěst zklamání
Potýkati
- se - nebezpečí života
Poupě
-  láska přespříliš mladých
Poustevna
- v ní býti: nemoc, nebezpečí.
Poustevník
- viděti ho - z dobrých časů se tloustne
- viděti: zármutek, starosti.
Poušť
- žíti na ní - rozvod, ztráta dětí
Pouta
- nositi: nabídku úřadu dostati.
Poutník (Poutníci)
- poutnické místo viděti - blaženost
Pouzdro
- viděti, nebo míti: ukradené se opět vrátí.
Povidla
- jísti - dobré pořízení
Povodeň
-  budeš obklopen bezcennými lidmi
- velkou viděti: se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti.
Povříslo
-  sňatek starého muže s mladičkou
Pozdrav
-  budeš pozván na hostinu a dobře přijat (39)
Pozdraven (í)
- býti - smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem (41)
- býti: je zlé.
- osoby kterou nemáme rádi - znamená nepříjemnou návštěvu
- sám být pozdraven dětmi - šťastná událost v rodinném životě
- vysoké osobnosti - předznamenává se příjemná návštěva
Pozdraviti
- někoho - mír 25,49,56
Pozor
- dávati - možné vloupání
Pozouny
- slyšeti - slavnost, divadlo
Požár
- jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti: ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti.
- který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti: neštěstí všeho druhu.
- viděti nebo cítiti: nastávající neštěstí.
Požehnání
-  vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů
Pracovat
- úspěch v obchodech.
Prádelník
-  domácí drby
Prádlo
- mydliti - pomluvy špinavé
Práh
-  někam vstoupíš
- přestoupit - pozvání nebo host
- z kamene - tvé příští bude pevné
- ze dřeva - příští dobro
Prach
-  spor a menší ztráta peněz
Prapor
- viděti - slavnost, též přísahati na něco
Prarodiče
- viděti, s nimi mluviti: dobrou myšlenku uskutečniti.
Princ
- či princezna z pohádky, je viděti - dobrá budoucnost
Prkno
- hoblovati - pro někoho připravena rakev
- ležeti na něm - smrt
- viděti: dobré obchody.
Proboden
- býti: strach a nebezpečí.
Proměniti
- se v něco - smrt
Propast
- viděti, do ní padati: rychlá záchrana z nebezpečí.
Prosba
- zamítnutá - bude vyslyšena žádost
Prostěradlo
-  smrtelná nemoc
Prostitutku
- viděti, nebo s ní mluviti: radostný den prožíti, štěstí.
Proutek
-  zakopaný poklad
Prs (Prsa)
- ženy viděti: pokračování lásky.
- masitý - hodně synů
- na kterých kojenec leží, viděti: radost v manželství.
- obnažiti: stydlivost.
- poraněná míti: pro staré zlé, pro mladé dobré.
- raněný, churavý - krátký život
- silná, zdravá viděti: stálému zdraví se těšiti.
- suchý, úzký - neplodnost
- zarostlá viděti: hodně štěstí v lásce.
Prskati
- viděti někoho - trefíš se do živého
Prst
- do něj se říznouti a krev viděti: štěstí v lásce.
- hezký míti: vážený, ctěný býti.
- míti je v páře - spiknutí
- palec mezi ukazováčkem a prostředníkem - prokletí
- palec zasunutý do ostatních sevřených prstů - nic nečekej
- pět jich - krádež
- pět jich černých - vloupání
- si spáliti: do pokušení se dostati.
- ukazováček - varování
- ukazováček na oku - výsměch
- ukazováček na rtech - nevyzrazuj
- useknutý - ztráta jmění, práce
- v ústech - stydlivost
- zavázaný - úraz v domácnosti
- ztratiti: znamená škodu.
Prsten
-  dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte
-  hádky se svým okolím tě vyčerpávají. (11)
- darovati dívce - láska
- darovati: Úspěšná cesta leží jasně před tebou. (28)
- dáti manželce, ona jej nechce - jeho smrt
- dostat darem: najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
- dostati darem: Někdo tě chce ošidit a využitkovat. (15)
- dostati: úctu získati.
- drahocenný: Učiníš výhodné spojení. (16)
- železný: Starost ti tíží srdce. (13)
- železný viděti - mnoho práce (22,74)
- kupovati: Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu. (21)
- najít: zamilujete se
- najíti s drahokamem žlutým - nemocná bohatá žena
- najíti s drahokamem modrým - v domě radostné veselí
- najíti s rubínem - dobře placené místo
- najíti se smaragdem - čest
- navléci na prst: varuje před zamýšlenou nevěrou
- někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
- obdržeti - bída
- prsten - svatba
- sejmouti a dáti ho neznámému - odstoupení místa jinému pod nátlakem
- sejmouti a dáti někomu jinému - odstoupení místa jinému
- stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky
- stříbrný viděti - zisk (11,90)
- tlačiti jej do vosku - smlouva
- vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
- z něhož nebyl drahý kámen nalezen - ztráta existence
- z něhož vypadl drahý kámen - rodinné sváry nebo těžká nemoc
- z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen - mír a pozdravení
- zlámaný: Loučení s milými lidmi tě zarmoutí. (43)
- zlatý na váhu kupovati - svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
- zlatý najíti a na prst dáti - veliký úřad, v rodině syn
- zlatý najíti neb viděti - štěstí (34)
- zlatý přelomený - těžká nemoc ženy
- zlatý přelomený u svobodného - podřízené místo či ztráta majetku
- zlomený míti - neštěstí (2,23)
- zlomený: značí porušení věrnosti
- ztratí-li ho manželka - ztratí důvěru k manželovi
- ztratí-li ho muž - smrt manželky nebo syna
- ztratí-li ho svobodný - zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
- ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem
- ztratiti - manžel k manželce ztratí důvěru
- ztratiti - milovnice tvá půjde za jiným (28,90)
- ztratiti nebo darovati: utrpení, churavění.
- ztratiti: Neočekávaně najdeš nové přátele. (12)
Prstýnek
- dostat (pro ženatého či vdanou) - věští věrnost a loajalitu
- dostat (pro svobodné) - sdílenou lásku
- kupovat - věští brzkou opětovanou lásku
- mosazný - symbolizuje nejistotu v zájmech
- odebrat někomu svůj prstýnek - symbolizuje spory a sváry
- prasklý - věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek
- prohlížet si zlatý - symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu
- snubní - znamená výdaje
- ztratit - znamená ztrátu známostí
- ztratit (pro  vdanou ženu) - znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit.
Průjem
- mít - je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství
- mít - přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu
- míti - Tvé štěstí je na nejlepší cestě. (28)
- míti: dobré zdraví.
Prut
- na ryby - touha po poznání
Pryčna
-  šetření úřední, protokol i zatčení
Přátelé
-  dbej na své zdraví (14)
- býti s nimi vesele - blíží se loučení (5)
- zemřelí - příjemná zpráva z ciziny (15)
- ztracení - vzdálený přítel myslí na tebe (29)
Přehrada
- symbolizuje vaše potlačené emoce.
Přeplaviti
- se - přeložení, též změna
Přeskočiti
- něco - nemilou věc obejíti
Přetrhnouti
- něco - konec lásky, přátelství
Převrhnouti
- něco - mrzutost
Příboj
- vln viděti - zdánlivé nebezpečí
Přijímání
- požehnání a štěstí v rodině.
Příkop
- do něj spadnouti: pozor na lest.
- před hlubokým státi: nebezpečí.
- přejíti po dřevěné lávce - vysměješ se tomu, kdo ti překáží
- přes něj skákati: zrada, nevěra.
Příkrov
- černý - konec života
Přípřež
-  výpomoc v práci i v starostech
Přísahati
- nebo přísahu viděti: složitý proces podstoupiti.
Příštipek
-  okamžitá pomoc
Přítel
-  pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek
-  přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd.
-  přátelství, smutek 11,12
- být pohromadě s více přáteli - předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme
- hádat se sním - značí nevěrnost přítele
- loučit se s přítelem - je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát
- mít přítele - vydáte svá tajemství
- mít starosti o něj - nemoci nebo neúspěch
- mrtví přítel - předpovědí brzkého sňatku
- navštívit ho nebo ho potkat - značí srdečnost
- oblečený ve světlých barvách - odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy
- plačící - starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání
- pomoci mu - člověk sám obdrží pomoc
- potkat - věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek
- potkat ho: dobré.
- přátelé ve zvířecí podobě - znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších
- s ním žertovati: roztržka.
- s ovázanou tváří - navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy
- smát se sním - značí brzký rozchod s ním
- stojící na hoře - nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu
- umrlého viděti - radost 76
- uraziti: pohrdání zakusiti.
- vidět ustaraného přítele - čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc
- vidět zesnulého - přináší nečekané novinky
- viděti - dlouhý život 12,18,60
- viděti přítele kterému se dobře daří - radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími
- viděti, vítati: k slávě a poctám přijíti.
- zesnulého viděti: neočekávaná novina, odložená svatba.
Příze
- navíjeti: lakomý býti.
- odvíjeti: k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti.
- rozmotati: pochybnosti ztratiti.
- viděti nebo míti: tajné pletichy.
- zamotati: milého(ou) rozzlobiti.
Pstruh
- chytati je - vychytralost
- nebo ryby ve vodě viděti: radost a láska Váš život ozdobí.
Pšenice
- prší-li na někoho nebo na jeho dům - nadmíru velké bohatství
- prší-li z oblak - veliké bohatství
- v snopech anebo vymlácená vezená domů - naděje na nalezení pokladu
Pštros
- míti, ale zmizel - penze nebo ztráta zaměstnání
- strká-li hlavu do písku - zlé státní finance
- viděti žena - její syn bude na ministerstvu
- z něhož spadlo peří - aféra na vyšších místech
Pták (ptáci)
- černý, letící - smuteční oznámení
- dravý - škoda
- jeho hnízdo - manželství
- jeho lep (ptačí lep) - něco se na tebe líčí
- jeho nohy - akt, který bude vyřízen za dlouho
- jeho peří najíti - menší peníze
- jeho vejce jísti - zhubnutí
- jeho zob - dobré srdce
- jísti ho - peníze
- lapati ho ve spaní - dostane se ti potřebné věci
- mláďata vybírati - zloději
- Oškubané viděti - velký podvod v místě
- více jich do domu přiletělo a odletělo - někdo v domě zemře
- více jich do domu přiletí - větší návštěva hostů
Puls
- hmatati - horečka
Pumpa
- čistiti ji - větší půjčka
- rezavá - odepřená pomoc
Punčocha
- na okně - dary
- plésti ji - pletky
- svlékati - dobrý spánek
Pupek
- bolí-li - zlé noviny
Puška
- hezkou viděti: zamilovat se.
- s ní na lov jíti: nevěra.
- z ní stříleti: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk.
Puškvorec
-  zdravý žaludek
Putna
- plná housek - budeš oběšen
Pyramida
- viděti ji - náboženské taje a mystérie
Pytel
- děravý - prodělek
- peněz viděti: šťastná budoucnost
- plný - zlé časy
- plný kostí - špatné obchody
- prázdný - dobré časy
- s prázdým viděti muže - zloděj přijde
Pytlák
-  nevěrnost

Začínající písmenem R

Rabín
-  tvá moudrost přinese mrzutost
Rada
- správní - sobě smetanu, ostatním sbírané mléko
Radost
- pociťovati: pozor na pošetilost.
Rak
-  zpátečnický člověk, nenapravitelný
- vařený - obecní zisky
Raketa
- ohňostroje - lidská sláva, polní tráva
Rakev
- viděti - smrt lásky
Ramena
- pokrčit: nejistota v úmyslech.
- ramenatý býti - přízeň žen
Rampouch
- na střeše viseti viděti: oboustranné zvětšení lásky.
Rána
- nevyléčená - nepřízeň
- slyšeti ji - nový dům se zřítí
- v levé dlani - ochromené myšlení, mrtvice
- v pravé dlani - ochromené jednání
Rašple
-  zasnoubení
Ratolest
-  mír, přátelství
Regál
- viděti: oklamán býti.
Revolver
-  nebezpečí v domě
Rez
- viděti - slabé zdraví, nesprávné představy
Rodiče
- nebo sourozence mrtvé viděti: pomatení, neštěstí.
- s nimi se hádati: zlé znamení.
- viděti, nebo s nimi mluviti: štěstí v podnikání, veselá mysl.
Rodiště
- navštíviti - návrat dobrých časů
Roháč
- houfně-li letí ve váš dům - co host, to nepřítel
- štípající - újma na majetku
Rohy
- míti: přelstěn býti.
- na hlavě - důstojenství
- na hlavě, ale spadly - žalost a hanba veřejná
- na hlavě má vojín - šťastně skončí válka
- na hlavě násilím sražené - chudoba a smrt
- na hlavě násilím sražené nepřítelem - vyvedení z pýchy
Roj
- včel - chudému věští výnosný majetek
Ropucha
-  věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka
- býti jí poslintán - hanlivá pomluva
Rosa
- jí se mýti - zevnější i vnitřní krása
- v ní choditi - zdraví a svěžest ducha
Rosnička
-  jednoduchý a dobrý člověk
Rostliny
- Léčivé viděti nebo jísti: ukončení nepříjemných obchodů.
Roura
-  spojení s hloupým člověkem
Rovinu
- viděti: stěstí a zábava.
Rozmarýn (a)
-  svatba
Rozplynouti
- se v nic - smrt
Rozsekati
- něco - jednej rázně, rychle a neotálej
Roztáhnouti
- něco - vyzývavost
Rozvaliny
-  bohatému ke stáří chudoba
Rožeň
- otáčeti: neštěstí a pronásledování.
Rtuť
-  obchodování a okrádání ve zboží
Rty
- krásné míti - silné rozmnožování majetku
- ošklivých barev míti - křivopřísežné nařčení
- strupaté míti - zlá příhoda v domě plném hádek
Ruce
- černé - lichvářství
- krvavé - zločin
- křížem přes prsa - smrt
- na rukou chovati - starost
- obě zdvižené - velké nebezpečí
- oteklé míti: nesnášenlivost.
- špinavé - těžká práce
- podávati - velké přátelství
- s prsteny - zámožnost
- s uťatým prstem - nemoc
- s více než pěti prsty - náboženské hloubání
- si mýti - budeš očištěn z nařknutí
- si mýti: slávu získati.
- silné - zbožnost
- spojené s jinými - společná práce
- v ohni - válka
- v rukavičkách - zámožnost
- Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.
- vložiti na hlavu - svatba nebo pohřeb
- založené vzadu - budeš bez práce
- zraněné nebo špinavé míti: v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti.
Ručitel
- býti: nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení.
Ručník
- viděti: vysvobození z nepříjemností.
Ruka
- ženy spálená - smrt manžela
- chlupatou míti: velká zábava.
- líbati ji - úcta, láska nebo vděčnost
- malou míti: v chudobě se octnouti.
- mohutná - válka
- s peněženkou - pokuta, nákup či daně
- s velmi krátkými prsty - lstivé spiknutí
- spálená - nejvěrnější odejde
- uťatá - smrtelný hřích
- velkou míti: těžká práce.
- zlomiti: neštěstí, smrt.
- zraněnou míti: truchlivost.
Rukáv
- dlouhý viděti: velká pocta.
- široký míti: rozšíření známostí.
- párati viděti: rozkol, rozdělení.
Rukavice
- bez prstů - jemnější práce
- bílé - veselka
- černé - pohřeb
- šedé - vycházka nebo obchod
- míti: od podezření býti očistěn.
- rukavice z gumy - kasaři jsou v okolí
- s palcem - nádeničina
- viděti, oblékati si: sláva a štěstí.
Rulík
-  svůdná povětrná žena
Růst
- sebe viděti, větší býti: bohatý sňatek.
Růže
- dáti darem - obdržíš dar
- plno jich v domě - velmi dobré obchody
- suchá - minulá láska už jen ve vzpomínkách
- trhati - přibude majetku obchodem
- viděti: Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání.
Ryba (y)
- darem dostati: falešnou úctou zahrnován býti.
- chytati: nedbalost.
- chytati rukou - prozrazené tajemství
- jísti - uzdravení, tlustému zhubnutí
- kluzkou viděti: nesplněné přání nebo nevěra.
- leklé - nepij vodu
- loviti sítěmi - zlost v radost se obrátí
- malou koupiti nebo jísti: ztráty všeho druhu.
- na dně - někdo je v nebezpečí utonutí
- pečenou jísti: k blahobytu přijíti.
- prodávati, nebo prodávati viděti: nekalá zábava.
- velkou koupiti nebo míti: štěstí a úspěch.
- viděti - mlč a nemluv
- viděti: znamená potíže, nemoc, ztrátu.
- vidíěti: je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus.
- zlatá rybka - domácí radost
Rybář
-  hojně času
Rybářka
-  pletichy lásky
Rybíz
- bílý viděti nebo jísti: satisfakce.
- černý viděti nebo jísti: nevěra.
- červený viděti nebo jísti: odolnost, vytrvalost.
Rýč
-  hřbitov

Začínající písmenem Ř


Řád
- býti do něho přijat - bezúhonnost
Ředina
- píti ji - zlá budoucnost
Ředkev
- jísti - velká škoda
- koupená - škoda
Řeholník
- viděti ho - staromládenectví
Řeka
- do domu se valící - velké dědictví nebo výhra
- do ní spadnouti: neštěstí.
- píti z ní kalnou vodu - zármutky
- plavati a zůstati v ní - vazba nebo vězení
- přeplavati ji - těžká práce se starostmi
- silně hučeti slyšeti: urážky zakusiti.
- topiti se v ní - zármutky
- v ní plavati: nad nebezpečným protivníkem zvítěziti.
- viděti, nebo v ní se nacházeti, nebo dokonce proudem býti unášen: mrzutost, nebezpečí, pronásledování.
- z ní píti a žízeň uhasiti - pomoc jistá
- ze skály padati viděti: zkáza člena rodiny.
Řetěz
- železný - odsouzení
- přetrhnouti - odehnati zlé lidi
- zlatý - čest
Řetízek
- nositi: poctěn býti.
Řev
- dobyteku slyšeti: zlá budoucnost.
- slyšeti: obvykle pomluvy.
Řezník
- viděti nebo s ním mluviti: uraziti se, milého ztratiti, košem dostati.

Začínající písmenem S


Sad
- viděti: bohatství.
Sádlo
- kupovati - dobré časy
- převařovati - nemoc
Salát
- jísti - nemoc ledvin
Salón
- masérský navštíviti - po radosti přijde nemoc
Saranče
- viděti: krátké trváníšťastného stavu.
Saze
-  budeš očerněn k tvému štěstí
Sbor
- hudební sbor - dobré zdraví
Seděti
- na ostrém seděti - nepříjemný dopis
Sedlák
-  přičinlivost, která tvrdí srdce i ruce
- nebo oráče viděti: znamenáštěstí.
Sekáč
- viděti ho - rebélie
Sekat
- pěkné obilí: dobré obchody.
- trávu: dobréčasy, hojnost.
Sekera
- dřívíštípati: roztržka.
- viděti: vzpoura, neštěstí.
Sele
- míti nebo dostati: pozor na podvodníky.
Seno
- kupa sena aneb slámy - bohatství
- páchnoucí: potíže v obchodech.
Sex
- provozovati: Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko. Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více své animě nebo animu.
Seznamovati se
- ztráta, bída.
Schody
- jit po nich nahoru - získáte si špatnou pověst
- jít po nich - je znamením nenadálé změny v obchodě
- jít po nich dolů - jste srdečně vítanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat
- jiti nahoru - svou činností se dostaneš kupředu (16)
- jíti dolů - štěstí tě na krátký čas opustí (19)
- sedět na schodech - naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování finanční situace
- scházet po nich - znamená smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce
- spadnout z nich - dožiješ se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zase zapomeneš (33)
- spadnout z nich dolů - svou pošramocenou pověst si dokážete napravit
- spadnout ze schodů - varuje před závistivci
- vidět - máš vyhlídku, že brzy dosáhneš svého cíle (49)
- vidět - připomíná, abyste dbali na svou ohroženou pověst
- vidět široké, hezké schody - je předzvěstí bohatství a blahobytu
- vidět někoho scházet po schodech - špatné zprávy, které ti pokazí zábavu
Schovati
- něco - nečisté svědomí
Síra
-  zlobení s dětmi, s tchyní
Skála
- na ní vylézti: překonání se.
- na skálu stoupati - dobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí
- nemoci na ní vylézti: váznutí, pokles obchodů.
- snadno jí zdolati: vysokých cílů dosáhnouti.
- snadno s ní sestoupiti: přítele nebo příbuzného ztratiti.
- stoupati a opět sestupovati - zbohatnutí z války
- viděti: práce a únava.
- vysokou viděti: velkolepým předsevzetím se zabývati.
Skláněti se
- ponížení, ztráta.
Sklenice
- brousiti viděti: něco vypátrati.
- prasklou viděti: roztržka.
- rozbíti: neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti.
- viděti nebo míti: vrtkavost v obchodech, nejistota.
Skleník
- viděti: vytrvalostí k cíli dojíti.
Skořice
-  jmění
Skot
- je zpravidla špatné znamení.
Skříň(ka, ně)
- kupovati - dělej zásoby
- Viděti: V mytologii Pandořina skříňka obsahovala všechna trápení světa, ale i naději. Obsahuje vaše skříňka vzpomínky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní uzavřeli. Skříňka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí.
Skřivánek
-  dobré pořízení
Skvrny
- našatech: zarmoucenost.
Sláma
-  nezdar v podnikání
Slaneček
- jísti: pozor na opilství.
Slavík
-  dobrý posel, zpívající noviny, které potěší
- na ruce - svatba, manželka vzorná a veselá
- přiletěl a posadil se - zvláštní posel a potěšení
- staví hnízdo - požehnání do domu
- tluče v houští - štěstí
- v kleci - budeš vzorný a bystrý zaměstnanec
Slavnost
- se zúčastniti: zpráva, která zármutek a starosti přinese.
Slepice
- jísti z ní polévku - narození dítěte
- kdákavé a nenosné - sváry
- krásná - štěstí u druhého pohlaví
- kvokati slyšeti: dobrý a bohatý sňatek.
- mnoho jich míti - zvětšení provozu
- nalézti od ní vejce - velký zisk
- pěknou, velkou viděti:štěstí v lásce.
- s kuřátky viděti: znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel.
Slepý
- být slepotou poražen - chudoba a krátký život
- býti: od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti.
- ne docela - časová ztráta víry a navrácení se k ní
- slepotou poražena panna - nikdy se neprovdá
- vésti ho: příležitost potřebným pomoci.
- viděti ho - jeden z manželů je klamán
- viděti ho: odklad, překážky v podnikání.
- viděti se jím - ztráta víry, krátkost života
Sliniti
- něco - nebozpečí nákazy
Sliny
- dávati jinému v oči - dotyčný prohlédne své chyby
- polykati - laskominy
Slivovice
- mazati se s ní - opilost
Slívy
- jísti - pád, zlé věci
- jísti vařené a horké - vznáší se nad tebou trest
Slon
- viděti:štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky.
- z jeho klů vyřezávané věci - umělecké bohatství
- zabíjeti viděti: zrušení předsevzetí.
- zabíti: znamená smrt.
Slonovina
- chudoba.
Sloup
- přeražený - nečekej opory ani podpory
- Viděti: Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilíře nebo sloupy však také znamenají sílu a podporu. Vzpomeňte si, co nebo koho podpírali? Vás samotné? .
- zlatý - nepříjemnosti s úřadem
Sluch
- ztratiti: nepozornost.
Slunce
- do domu na neslunné straně svítící - velké bohatství
- do něho se dívat - oční nemoc
- nejasné - nemocný se pozdraví
- vešlo do domu a tam svítilo - v budoucnu velká čest
- vychází - velká protekce nebo velká láska
- z tebe vycházeti - budeš míti moc nad jinými
Slunečnice
-  prudká láska
- její zrna jísti - zdráv a silen v lásce
Služebná
Služebnictvo
- viděti: mnoho námahy a práce.
Slzičky
- trhati - pouťová radost
Slzy
-  hledání vnitřního vykoupení a uklidnění
-  radost po delším čase
-  velká radost (27)
- ronit slzy mezi ostatními - znamená touhu po větší společnosti a po větším porozumění ze strany blízkých
- roniti - nepříjemnosti (58)
- stát mezi plačícími - varování před neštěstím, které tě může brzy potkat
- u jiných - věští smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele
- utírati - vše dobré
- vidět - značí radost
- vlastní - znamenají vlastní radost a projev přízně
Smaragd
-  dobré jméno a pověst
Smazati
- něco - odpuštění v rodině, též dluhů
Smetí
-  peníze
Smola
-  smůla ve všem
- hořící - bolesti
Smrk
- viděti, nebo pod ním státi: oklamán, ošálen býti.
Smrt
-  jasný závěr jednoho životního úseku
-  obvykle je sen o smrti varováním před vším nebezpečím a hrozbami; po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější než obvykle
- býti mrtev - Smutné zážitky.    (13)
- mluví-li na tebe - nemilé věci k očekávání (33)
- přivolavší znamená - že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv
- Smrt ve snu bývá spíše znamením odcházejících starých věcí. Neloučíte se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl.
- vidět jako kostlivce s kosou - předzvěst osvobození od nějakého břemene
- vidět smrt - věští bídu a nouzi nebo bankrot ; pro nemocného je to znamení rychlého konce
- viděti - zármutek bližního (70)
Smrtihlav (můra)
-  nedobrý dopis
Sněhulák
- stavět - přechodně byste měli být necitelní
- vidět - najdete chladného milence či milenku
Sněženka (y)
- trhati - blahá stará léta
Sníh
-  odvaha vítězí, vykonej nové úkoly celou svou osobností a lehce překonáš překážky (39)
-  otázka potence; příroda spí nebo odumřela; zima chlad. toto roční období znázorňuje stáří
- a jinovatka - různice a spory
- do sněhu pršet viděti - domácí mrzutost 18
- házet sněhem - varování před zradou společníků
- hustý a těžký - změna prostředí
- jíst - nesplněné touhy
- na cestě navátý, po něm jeti a do něho se nezabořiti - velký zármutek 89
- na horách viděti - budoucí užitek 6,15
- padat viděti - obchodníkům překážka 60
- špinavý - předzvěst ponížení a ztráty důvěry ve společnosti nejbližších přátel
- prší v teplé krajině - hojnost úrody
- sněhová koule nebo koulovačka - neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům
- sněhová vánice - předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojíte
- ve sněhu se váleti - svoboda a lehkovážnost 4,55,80
- ve tvář vanoucí - smutek
- vidět ho : nepříliš šťastný život
- vidět ho v létě - nepříjemné překvapení nebo špatná zpráva
- vidět ho v zimě - podaří se uzavřít dobrý obchod
- vidět krajinu pod sněhem - příslib pěkného domova
- vidět padat - ohlašuje zprávy, které slibují do budoucnosti lepší úděl
- zasypat se sněhem - předpovědí dlouhého neúspěšného období
- ze silnice vyhazovati - nemoc 66
Snop (y)
- nakládati a domů vézti: za námahu odměnu dostati.
- prázdné - hloupost
- s mnoha klasy viděti: Bohatství a spokojenost.
- vázati: novou známost ukončiti.
- viděti: nepřátele pokořiti.
Sobol
-  bohatství
Socha
-  sobec bez srdce
- povaliti: odjezd.
- viděti: do nesmnází přijíti.
Sojka
-  klepavá kuchařka
- na hlavě ženy - porodí dceru
- na ruce - i manželka bude klevetiti
- skřehotající - váda v domě
- v kleci - svárlivá žena do domu
Sokol
- jeho ztráta - ztráta zaměstnání
- létati viděti: podveden, ošizen býti.
- na ruce ženy - porodí syna
- nésti: pocta.
- pomocí jeho honiti zvěř - oblíbenost u nadřízených
Sopka
- viděti ji - katastrofa
Sosna
-  budoucí dárek z lásky
Souboj
- k němu býti vyzván: v nebezpečíživota přijíti.
Soud
- odsouzen býti: zmatek.
- před ním státi: pravdu hledati.
- soudní síň viděti: neštěstí, potíže.
- soudního sluhu viděti, s ním mluviti: varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží.
Soudce
- býti jím - velký postup v zaměstnání
- býti obžalován - zármutek
Souchotinář
- viděti ho - vysoké stáří
Soumrak
-  není to dobré v tvé záležitosti
Sourozenec
- umírati viděti: nepřítele ztratiti.
- viděti, nebo s ním mluviti: nepříjemnosti.
- zemřelého viděti: dlouhýživot.
Sova
-  zloděj a špatná novina
- houkati slyšeti: mrzutosti.
- na dům sedající - za čas někdo z domu zemře
- při úplňku - krátký, ale velký nedostatek
- viděti: nemoc, chudoba.
Spadnout
- a škodu utrpěti: mnoho protivenství zažíti.
- s domu: opatrnost při všech jednáních.
- z výšky nebo do studny: neštěstí, ztráta úcty, majetku .
Spáti
- na podlaze - nedostatek
- na seně - štěstí
- na stromě - dostane se ti rozumu
- nad snářem - hádky pro peníze
- při otevřeném okně - vždy zdravé plíce
- s mnohými - válka
- sám - staromládenectví, staropanenství
- u čápa - budeš míti dítě z budoucí lásky
- u šibenice - dej na sebe pozor
- u soudu - budeš porotcem
- v autu - mnoho cest
- v kostele - smrt známého
- v trní - klepy, které štvou
Spodek
- viděti ho - bolení břicha
Společník
- Druh, společník - lenost a chudoba
Společnost
- hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí a radost
Srdce
- šípem probodené - nezměrná láska
- jísti: o vzájemné lásce se ujistiti.
- krváceti viděti: urážky zakusiti.
- mečem probodené - konec lásky
- perníkové - sladká láska
- přijdeš o ně - sám zemřeš
- rozříznouti: rozchod zamilovaného páru.
- viděti: vroucně se zamilovati.
- ztratiti - smrt nejmilejšího z rodiny
Srkati
- při jídle - budeš na obědě s nevzdělancem
Sršeň
- nebo ováda viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.
- v příbytku - vyloupení
Stárnout
- zlost.
Staří lidé (stařec/stařena)
-  moudrost
- Objevil se ve vašem snu moudrý stařec nebo stařena? Jde o archetypální postavy, které mají představovat určitou autoritu. Například otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně.
- starý býti: svoboda.
- uctívati: požehnání.
- viděti: stěstí.
Statek
- míti: bohaté dědictví získati.
- pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získati:šťastný nebo výhodný sňatek.
Stavba
- viděti nebo stavěti: změna bydliště, vzdálení milé, milého.
Stavidla
-  povídavá žena
Stavitelé
- na lešení viděti: v nebezpečí se ocitnouti.
Stéblo
-  žízeň na někoho
Stehna
- mající rány - brzká smrt, též ztráta poctivosti
- shnilá - truchlivý život
- silná - dobré zprávy
Stěhovat (Stěhování)
- do horšího - zármutek
- do lepšího - vězni svobodu, zdraví nemocnému
- do sklepního přízemku - pozor na vězení
- k nebi - smrt
Sťětí
- býti: strach a zármutek, ztráta mecenáše.
- viděti: nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele.
Stín
- viděti - špatné svědomí
Stolice
- býti na ní posazen - budeš vládnouti nad ostatními
- žena býti na ni posazena - posměch
- zlámaná neb spálená - zlá příhoda v povolání
Stonožka
- viděti ji - otrava krve na noze
Stopa
- krvavá - v blízkosti zločin
- viděti ji - slídičství
Stoupati
- viděti sebe: velká pocta.
Strach
- míti: zármutek, starosti s obživou.
Straka
- viděti: podvod.
Strakaté
- viděti - veselé bláznovství
Strašidlo (strašidla)
-  nemoc ve tvém okolí (16)
-  porušení přirozeného vnitřního řádu, přičemž vnitřní hlas se snaží zasáhnout
- mluvit s ním: získáte dobré dojmy
- nebo ducha viděti: pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého,čí přítele ztratiti.
- utíkat před strašidlem: je předzvěstí jistého, klidného zaměstnání
- vidět: dozvíte se něco nepříjemného
- vidět: znamená neštěstí a neúspěch v podnikání
Stráž
- státi - pozor na zloděje
Strniště
- viděti - přírodní katastrofa
Strom
- jak vyrostl v domě - velmi vzácná návštěva
- na skále - do kraje přijdou lidé bez užitku
- od blesku rotříštěný viděti: rozchod milenců.
- opatrovati, zalévati - dobré opatrování majetku
- padající - ohlásí se katastrofa
- pod ním seděti: dobré zprávy.
- rezavý viděti: blízké nebezpečí.
- rozkvetlý - pěkné manželství
- s krásným ovocem - noviny
- s něj spadnouti: ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti.
- starý, ovocný, z něj ovoce dostati: dědictví.
- suchý viděti: znamená úmrtí.
- více jich káceti - výpůjčky
- viděti - svobodnému manželství
- vysoký, na něj se dívati: moc a sláva, dobré zprávy.
- vyvrácený - nemoci
Stromy
- bez listů viděti: dokončení obchodů.
- hořeti viděti: rodinné rozepře.
- kvetoucí viděti: znamená radost, neočekávaný požitek,šťastné manželství.
- ovocnéčesati: moc a sláva, dobré zprávy.
- plné ovoce viděti: ztráta, nemoc.
- poražené, od blesku spálené, nebo roztříštěné viděti: nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství.
Struny
- viděti - souzvuk, docílíš harmonii
Strup
- na hlavě míti: získání bohatství.
Střecha
- domu viděti: smysl pro domácnost.
- choditi po ní - kroť svou fantazii, obírej se věcmi domácími
- střechy s vlaštovkami viděti: vydat se na cestu.
- z ní spadnouti: nepříjemné zprávy.
Střela
- daleko střelená - dcera se provdá daleko
- která neletí - neposlušná dcera
- vystřelená do oblak - smrt dcery
Střepy
- viděti před veselkou - štěstí těch dvou lidí
Střeva
- závadná, poraněná: nemoc, dieta.
Stříkati
-  brzký oheň v okolí
Studánka
- a v ní kalná voda - smutek
- kopati ji a mnoho vody - vbrzku zdroj peněz
- někdo brání z ní vodu bráti - spory
- v domě - veselý život
- váží-li z ní čistou vodu - bohatá svatba
- viděti ji kopati, ale voda v ní není - nepovedený podvod
- vyschlá v domě - přihlásí se chudoba
Studna
- sčistou vodou viděti: otevřené doznání.
- se silným obložením viděti: nebezpečí požáru.
Sud
- ležeti v sudě - filozofuješ příliš, jako bys měl v hlavě
- pivní viděti: obchody jsou na dobré cestě.
- více jich plných - zámožnost
- viděti: pozor na obžerství.
- z něhož teče - ztráta
Sukně
- drahou ji koupiti - choroba podle délky sukně
- na černou koupiti - zármutky a starosti
- přes hlavu dáti - koketování
Sůl
-  mrzutost a slovní potýčka
-  nemoc (9,19,54)
-  pratéma soli coby látky důležité pro zdraví a životní sílu
-  sen o ní symbolizuje neshody a hádky mezi tvými nejbližšími
- jíst ji - věští těžkou dobu, pro ženu je symbolem milencova odchodu kvůli atraktivnější a krásnější dívce
- jísti - zlé časy se blíží a ohrožují tvůj klid (28)
- používat - něco dávno vžitého získá díky nějaké události nový půvab
- rozdávat ji - nečekaná návštěva
- rozsypat - dá se očekávat přechodný hněv nebo smůla
- rozsypat sůl po stole - získáš důvěru svých známých a přátel
- solit maso - znamená tvé velké zadlužení a splácení hypotéky
- vidět - je žádoucí pro každé počínání a záměr
- vysypati - nepohodneš-li se s manželem, opusť dům (40)
Sup
- viděti: zhoubná nemoc.
Svatba
-  je obvykle předpovědí smrti v rodině nebo v okruhu nejbližších známých
-  sen vyjadřuje přání (při sexuálních komplexech u žen a obzvlášť u mladých lidí)
-  Splnění tvého přání. (15)
- a hody velké se známými - budeš potřebovati pomoc
- a zpěv zpěváků - brzy velká radost a potěšení
- bohatá a kapela - nedaleko smutek
- bohatá a mnoho hostí - přátelé, kteří stojí mnoho peněz
- být jako host na svatbě - znamená, že zanedlouho budeš velmi zklamán
- dívat se na něčí svatbu - je symbolem neúspěchu v zaměstnání a nedorozumění v rodině
- jet na svatební cestu: přináší velké překvapení
- jí se zúčastniti: přátele míti, dobré zprávy obdržeti.
- mít: máte náklonnost ke kratochvílím
- mít svatební hosty: přijdete o mnoho peněz
- míti ji - radost veliká
- míti: ztráta.
- mladým lidem - symbolizuje brzké vdavky a ženitbu
- na ní se chystati: pocta.
- na ní tancovati:žal.
- oblékat si svatební šaty: nedorozumění v manželství
- pozorovat hosty na svatbě - předvídá radost, štěstí a zdraví
- pro nemocného člověka - věští brzké uzdravení
- při ní tančiti -  Neztrácej důvěru a vyhýbej se nebezpečí. (43)
- při svatbě tančiti - nemoc (22,89)
- s hudbou zvonkovou - chudobu zapříčiní příbuzní
- sen o vlastní svatbě - věští brzké rozrůstání rodiny
- slaviti ji s cizí osobou - Dej pozor, ať tě někdo nepřipraví o štěstí. (6)
- stříbrná - Zažil jsi mnoho těžkostí, ale dočkáš se požehnání. (25)
- tančit na svatbě - znamená nepatrné neúspěchy v realizaci svých předsevzetí
- vidět - přináší žárlivost
- vidět svatební průvod - je předzvěstí nečekaného milostného vzplanutí
- viděti:žárlivost.
- Vidíte ve snu svatbu, nebo jste přímo účastníkem či novomanželem? Pokud vám i v reálném životě nebloudí hlavou myšlenka na svatbu, která by se ve snu odrážela, patrně jde o symbol možnosti spojení dvou myšlenek v jeden celek.
- zamilovaným - ohlašuje nepříliš trvalý vztah a nevěru
- započatá - ztráta majetku
- zlatá -  Vzácná příležitost, abys upevnil své štěstí. (7)
Svatební
- šaty - Budeš mít výhodné obchody. (47)
- hostina - budeš slavit příjemné shledáni. (22)
- průvod - jsi milován a nevíš o tom, ale najdeš srdce, které ti přinese štěstí. (9)
- tabule - mnoho přátel tebe obklopí 46
- tanec u sedláka - hádka 47
- závoj - Tvá přáni se splní. (1)
Svatého (Svaté, Světice)
- viděti - dobré do budoucna, ale i smrt
- vzývati: požehnání při práci.
Svázaný
- býti - dluhy nebudeš moci platiti
- býti: na rande pozvaný býti.
- svazovati něco: soudní pře.
Svědění
- kůže chyby se dopustiti.
Světlo
- blikající - někdo ze známých je nemocen
- měsíční - máš se bráti cestou pravdy
- na bahnisku - nedej se svésti bludnými lidmi
- sluneční - máš se bráti cestou lásky
Světlušky
- létající v domě - osvícení moudrým člověkem
- z domu ulétající - zármutek a škoda z nemoudrosti
Svíce
- dohořívající - někdo z rodiny má namále života
- dvě hořící a kříž - vydáš svědectví
- hořící v domě - upadneš do moci člověka
- zhaslá, vyhořelá - smrt
Svině
- do jejich stáda hoditi kámen - dlouhá nenávist
- domácí kvičící - tajné pikle proti manželovi
- její maso jísti - nabudeš peněz prostřednictvím ženy
Svlačec
-  studentská láska s hubičkami
Sýr
- neuleželý jísti - budeš spořiti
- ovčí jísti - bude spořiti manželka
- ovčí tvrdý - peníze ti roznese manželka

Začínající písmenem Š

Šachy
- hráti - máš nadání
Šalvěj
-  bolení zubů
Šátek
- namáčeti - horká nemoc
- namáčeti a dávati na prsa - pozor na zápal plic
Šaty
- andělské šaty oblékati - bohatství
- bavlněné šaty míti - zisk
- ženské nositi: starosti, neštěstí.
- hedvábné šaty míti - dostaneš zámožnosti
- roztrhati - štěstí nepoznáš
- Zdá se vám o šatech? Znamenají sebereprezentaci. Líbí se vám nebo byste je nejraději svlékli? Pak se pravděpodobně cítíte stejně na veřejnosti. Jestliže na sobě máte šaty někoho jiného, možná že i v životě přebíráte něčí roli. Svlékání symbolizuje odhalování skutečné osobnosti a má i sexuální význam.
Šermovati
- o cenu: znamenášťastný výsledek obchodů.
- zmaření přání a nadějí, roztržka, nebo ztráta milého.
Šeříkový keř
- viděti: nemoc a starosti.
Šibenice
- viděti: falešné přátele míti, neštěstí a neklid.
- viděti, na ní věšen býti: ke slávě přijíti, ale také s hádkou počítati.
Šindel
-  budeš živ jen taktak
Šíp
- šíp bez luku - dcera
Šípky
- jísti - pozor na žaludeční vředy
- viděti: chudoba.
Šiška (y)
- sbírati jedlové šišky - blahé časy
Škola
- Obchodní škola - nemysli vysoko, čeká tě skromný život
- viděti: Patrně se navracíte k dávným úspěchům nebo trápením, možná, že si jen potřebujete lépe zorganizovat život. Kdo vás ve snu učí a co? Anebo máte pocit, že vás v reálném životě někdo příliš poučuje? rozhlédněte se kolem sebe, třeba objevíte důvod.
Škrob
-  bázlivému dodej nápad
Šlehačka
-  Nemusíš se rmoutit; máš v sobě síly, které můžeš správně rozvinout. (44)
Šňupati
-  dostati rychlý nápad
Šotek
- viděti ho - velké štěstí
Špaček
- houf jich - vojenské manévry za městem
- štěbetající - dobré zprávy
- více jich z domu letí - pozor na oheň
Špejle
-  konec lásky
Špenát
-  naděje na dobrou hostinu
Šperky
- nositi: proženy zámožnost, pro muže pronásledování.
Špína
- špinavý býti: nemoc.
- špiniti se:štěstí.
Štětina
- viděti: překážky v podnikání.
Štika
-  prohnaný člověk
Štípati
- někoho - rozpustilost
Štír
-  lstivý protivník
- štípne-li ve snu - protivník zle tebe pohaní
Štít
- bílý - budeš prchlivým vedoucím
- černý nebo šedý - budeš energickým vedoucím
- červený - nikdo ti neublíží
- domu zřícený viděti: nešťasné úmrtí.
- míti - budeš spravovati mnoho lidí
- modrý - budeš nemocný
- Viděti:Štít je nezbytnou součástí zbroje - před čím se chráníte? Co k ochraně používáte? Skrýváte se? Je tím štítem nějaký člověk, za kterého se schováváte nebo vy bráníte někoho jiného?
Šťovík
- jísti - staropanenství
Šumění
- vody: neštěstí na cestách.

Začínající písmenem T


Tabák
- šňupati - zostření vtipu
Tabatěrka
-  sousedské povídání
Tabule
- na ni křídou psáti - bude málo potravin
- viděti ji - mobilizace
Tabulka
- Břidlicová tabulka - nevěř paměti, poznávej vše
- nalézti břidlicovou tabulka - necudné myšlenky
Taktovka
- mávati s ní - budeš mnohým vládnout
Talíř
- viděti - je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba
Tančírna
- v ní se nacházeti - potupa 3
Tančiti
-  máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života. (48)
-  tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče; tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně
- doma - vážná známost
- lehko a hezky - dobrý zdar 22.
- neobratně - zdar po namáhané práci
- sám tančit - při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně
- vidět - budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi
Tanec
- na provaze - zvěstuje riskantní předsevzetí
- s pohledným partnerem - značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera
- sám tančit - předpovídá radost a Štěstí
- učit jiné tančit - věští brzkou romanci
- upadnout během něj - zvěstuje nemoc či zranění
- vidět tančící - značí tvou potřebu odpočinku a klidu
Taneční mistr
-  zábavy 6 59.
- nebo placený tanečník - máte dobré manýry
Tanečník (tanečnice)
-  příjemná známost 3 59
- z povolání - pro ženu ztráta peněz
Tango
- tančit nebo vidět druhé tančit - uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat
Těhotenství
- vidět sebe těhotnou pro pannu - jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly
- vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu - znamená možnost porodit dvojčata
- vidět těhotnou - je signálem budoucího štěstí
- vysmívat se těhotné - zvěstuje velký smutek a starosti v rodině
Těhotná
-  žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt
- být - přání se splní
- žena - uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk (34)
- vidět druhé - příslib hmotného štěstí
- viděti ji - změna povolání
Tekutina
- cmrndati tekutinu - budeš mít močové těžkosti
Tele
- viděti: nerozumné kousky vyváděti.
- zápasiti viděti: z nemoci se uzdraviti.
- zlaté tele, klaněti se mu - chamtivost
Tělo
- černé míti - veřejná neúcta
- Čistiti si - zdraví a spokojenost
- churavé - ztráta majetku
- slabě tlustý člověk - větší schopnost do podnikání
- úplně nahé - buď nevinnost nebo také hanba
- vlastní viděti tlusté - zvětšení majetku
- zbodané nebo pihovaté - zbohatneš ve zlatě podle počtu pih
Temno (Temnota)
-  brzy zjistíš kde je východisko (20)
- v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti.
- z ní na světlo vyjíti: vysvobození z velkého nebezpečí.
Těsnost
- cítiti - chvíle úzkosti
Tetřev
-  slepota v lásce
Tchoř
- viděti: ošklivá nemoc.
Tchyně
-  pošmourné počasí
Ticho
-  hádka
Tlumok
- zavazovat: nastávající cesta.
Tlustý
- býti: nečekané bohatství.
- tlusté děti míti: znamená dobrý rok.
Tma
-  duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou; člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc
-  nejistota, zrada a úklady
- být v temnotě - nutně potřebujete radu jiných
- být ve tmě a nemoci najít cestu - je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek
- být ve tmě s mnoha lidmi - ohlašuje protistátní spiknutí
- být ve tmě v podzemní kobce, sklepení - můžete očekávat útok na vaši osobu
- ustupující tma a objevující se světlo - předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace
- zdlouhavá nemoc (30,67,83)
- ztratit se v ní - je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou
Topas
-  podzim života
Topiti
- někoho viděti: vítězství nad nepřítelem.
- se: blahobyt,štěstí.
Topol
-  cesta bez přítěže
Továrna
- míti nebo viděti: dobré obchody.
Trám
-  záchrana v nouzi
Tráva
- ležeti na ní - výlet
- seděti na ní - láska
- sekati ji - budoucí štěstí
- viděti: mějte se na pozoru před lichvářem.
Trh
-  zisk
Trn
-  člověk mizerné povahy
- být jím opleten - dostati se do rukou zlých lidí
- choditi trním a bodnouti se do nohy - náhlá smrt
- jím býti píchnut: ukončení známosti.
- ovocný trh - vyhubování
- počervenalý - zlé ženy
Trosky
- hradu, na něšplhati: nebojácnost v každém nebezpečí.
- hradu viděti: zarmoucenost, truchlivost.
- hradu, z nich spadnouti:škodu utrpět.
Trpaslík
- sádrového viděti: nešťastný úmysl.
Třapec
-  nebezpečí z lásky
Třešně
- černé - nevítaná návštěva
- kyselé - lehká nemoc
- sladké - dobrá budoucnost
Třináctka
-  pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí
Třtina
-  velký majetek
- jež se rozhojnila na louce - rozhojní se i majetek
- míti jí mnoho - radost a majetek
Tučněti
- sám: bohatství.
Tuk
- jísti: nemoc.
- vařiti: ztráta, prohra.
Tužka
- viděti: dobré zprávy.
Tvář
- bez nosu: smrt.
- bledá: nemoc nebo úmrtí.
- hezkou v zrcadle viděti: splněné přání.
- mýti:žal.
- ošklivou míti: hodně starostí.
- ošklivou ve vodě viděti: nepřátelství.
- pěknou míti: dobrý průběh předsevzetí.
- pěknou potkati: hodně radosti.
- pěknou ve vodě viděti: dlouhýživot.
- tváře hubené: truchlivost, lítost.
- tváře tlusté,červené: dobré vyhlídky.
- zakrývat:špatné zprávy.
Tygr
- krmiti - budeš podporovati zlé vášně
- viděti - zlé vášně
Tykve
- jádra dávati jiným jísti - budeš podváděn
- jádra z ní jísti - budeš podvádět
- míti ve svém domě - připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš
- zelí z nich jísti - je-li někdo nemocen, bude zdráv
- zralé nebo nezralé viděti - práce bez výdělku

Začínající písmenem U


Tabák
- šňupati - zostření vtipu
Tabatěrka
-  sousedské povídání
Tabule
- na ni křídou psáti - bude málo potravin
- viděti ji - mobilizace
Tabulka
- Břidlicová tabulka - nevěř paměti, poznávej vše
- nalézti břidlicovou tabulka - necudné myšlenky
Taktovka
- mávati s ní - budeš mnohým vládnout
Talíř
- viděti - je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba
Tančírna
- v ní se nacházeti - potupa 3
Tančiti
-  máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života. (48)
-  tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče; tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně
- doma - vážná známost
- lehko a hezky - dobrý zdar 22.
- neobratně - zdar po namáhané práci
- sám tančit - při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně
- vidět - budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi
Tanec
- na provaze - zvěstuje riskantní předsevzetí
- s pohledným partnerem - značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera
- sám tančit - předpovídá radost a Štěstí
- učit jiné tančit - věští brzkou romanci
- upadnout během něj - zvěstuje nemoc či zranění
- vidět tančící - značí tvou potřebu odpočinku a klidu
Taneční mistr
-  zábavy 6 59.
- nebo placený tanečník - máte dobré manýry
Tanečník (tanečnice)
-  příjemná známost 3 59
- z povolání - pro ženu ztráta peněz
Tango
- tančit nebo vidět druhé tančit - uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat
Těhotenství
- vidět sebe těhotnou pro pannu - jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly
- vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu - znamená možnost porodit dvojčata
- vidět těhotnou - je signálem budoucího štěstí
- vysmívat se těhotné - zvěstuje velký smutek a starosti v rodině
Těhotná
-  žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt
- být - přání se splní
- žena - uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk (34)
- vidět druhé - příslib hmotného štěstí
- viděti ji - změna povolání
Tekutina
- cmrndati tekutinu - budeš mít močové těžkosti
Tele
- viděti: nerozumné kousky vyváděti.
- zápasiti viděti: z nemoci se uzdraviti.
- zlaté tele, klaněti se mu - chamtivost
Tělo
- černé míti - veřejná neúcta
- Čistiti si - zdraví a spokojenost
- churavé - ztráta majetku
- slabě tlustý člověk - větší schopnost do podnikání
- úplně nahé - buď nevinnost nebo také hanba
- vlastní viděti tlusté - zvětšení majetku
- zbodané nebo pihovaté - zbohatneš ve zlatě podle počtu pih
Temno (Temnota)
-  brzy zjistíš kde je východisko (20)
- v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti.
- z ní na světlo vyjíti: vysvobození z velkého nebezpečí.
Těsnost
- cítiti - chvíle úzkosti
Tetřev
-  slepota v lásce
Tchoř
- viděti: ošklivá nemoc.
Tchyně
-  pošmourné počasí
Ticho
-  hádka
Tlumok
- zavazovat: nastávající cesta.
Tlustý
- býti: nečekané bohatství.
- tlusté děti míti: znamená dobrý rok.
Tma
-  duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou; člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc
-  nejistota, zrada a úklady
- být v temnotě - nutně potřebujete radu jiných
- být ve tmě a nemoci najít cestu - je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek
- být ve tmě s mnoha lidmi - ohlašuje protistátní spiknutí
- být ve tmě v podzemní kobce, sklepení - můžete očekávat útok na vaši osobu
- ustupující tma a objevující se světlo - předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace
- zdlouhavá nemoc (30,67,83)
- ztratit se v ní - je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou
Topas
-  podzim života
Topiti
- někoho viděti: vítězství nad nepřítelem.
- se: blahobyt,štěstí.
Topol
-  cesta bez přítěže
Továrna
- míti nebo viděti: dobré obchody.
Trám
-  záchrana v nouzi
Tráva
- ležeti na ní - výlet
- seděti na ní - láska
- sekati ji - budoucí štěstí
- viděti: mějte se na pozoru před lichvářem.
Trh
-  zisk
Trn
-  člověk mizerné povahy
- být jím opleten - dostati se do rukou zlých lidí
- choditi trním a bodnouti se do nohy - náhlá smrt
- jím býti píchnut: ukončení známosti.
- ovocný trh - vyhubování
- počervenalý - zlé ženy
Trosky
- hradu, na něšplhati: nebojácnost v každém nebezpečí.
- hradu viděti: zarmoucenost, truchlivost.
- hradu, z nich spadnouti:škodu utrpět.
Trpaslík
- sádrového viděti: nešťastný úmysl.
Třapec
-  nebezpečí z lásky
Třešně
- černé - nevítaná návštěva
- kyselé - lehká nemoc
- sladké - dobrá budoucnost
Třináctka
-  pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí
Třtina
-  velký majetek
- jež se rozhojnila na louce - rozhojní se i majetek
- míti jí mnoho - radost a majetek
Tučněti
- sám: bohatství.
Tuk
- jísti: nemoc.
- vařiti: ztráta, prohra.
Tužka
- viděti: dobré zprávy.
Tvář
- bez nosu: smrt.
- bledá: nemoc nebo úmrtí.
- hezkou v zrcadle viděti: splněné přání.
- mýti:žal.
- ošklivou míti: hodně starostí.
- ošklivou ve vodě viděti: nepřátelství.
- pěknou míti: dobrý průběh předsevzetí.
- pěknou potkati: hodně radosti.
- pěknou ve vodě viděti: dlouhýživot.
- tváře hubené: truchlivost, lítost.
- tváře tlusté,červené: dobré vyhlídky.
- zakrývat:špatné zprávy.
Tygr
- krmiti - budeš podporovati zlé vášně
- viděti - zlé vášně
Tykve
- jádra dávati jiným jísti - budeš podváděn
- jádra z ní jísti - budeš podvádět
- míti ve svém domě - připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš
- zelí z nich jísti - je-li někdo nemocen, bude zdráv
- zralé nebo nezralé viděti - práce bez výdělku

Začínající písmenem V

Váček
- prázdný najíti: nevděk.
- s penězi najíti:žádný zisk.
Vada
- v těle, v obličeji - dobrota srdce
Váhy
- nerovné - prohraješ při soudní
- pěkné a lesklé - spravedlivý soudce
- vyrovnané viděti - vyhraješ při soudní
- zlomené - smrt
Válka
- Ocitli jste se ve snu ve válce nebo ji pozorujete? Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí a vědomí nebo mezi vaším intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.
Valy
- zdá-li se o nich ženě - dobré postavení muže
Vápno
- vyhlídka na vysoké výdaje.
Vavřín
-  umělecká sláva
Váza
-  ucházení se o přízeň
Vázati
-  rozejití, rozloučení, rozvod
Včela (y)
- jejich bzukot a rojení - svatba
- jejich roj - stálé bohatnutí
- med sbírati viděti: dostati dobrou radu.
- od nich bodaný býti: brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli.
- pracovati viděti: dobře se míti.
- rojící se na stromě viděti: posílení lásky a věrnosti.
- rojící se viděti: popletené záležitosti.
- úl viděti: blaženost, prospěch.
- viděti: dobré znamení.
- ztratiti se i úl - zchudnutí
Vdávati
- se: potíže, neštěstí, chudoba.
Večer
- štědrý večer - obdarování a rodinné štěstí
Vědec
- viděti nebo s ním mluviti: podvedený býti.
Vejce
- červené viděti: hněv, požár, úmrtí přítele.
- jísti: otcem se státi a tímšťastný býti.
- žluté viděti: vážná nemoc.
- míchaná vejce - klepy o tajené nemoci
- míti: výhra, domácí pohoda.
- najíti:ženichem nebo nevěstou se státi.
- nakládati vejce, okurky, ovoce atd. - bude v zemi drahota
- rozbité viděti: ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem).
- shnilé rozbíti: do zlýchřečí se dostati.
- spadnout nechati: nesvornost.
- viděti nebo koupiti: úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhýživot.
Velbloud
- seděti na něm a rychle jeti - rychlá smrt
- sestoupiti z jeho sedla - nemoc i uzdravení
- viděti: neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti.
Vemeno
- krávy viděti: požehnání, dárek.
Věnec
- žlutý - nemoc smrtelná
- z červených růží - zlá nehoda
- z dubového listí dostati: vyznamenání.
- z hlavy někomu vzíti - přebereš jeho zaměstnání, majetek
- z klasů na hlavě: vyznamenání.
- ze zlata na hlavě - důstojenství
- ze zlata na hlavě míti a nechat spadnouti - hanba
- ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen - vše se zakryje
Vepř
- bíle oblečený - tajné nectnosti
- bíti ho - pokárání za neslušnost
- hladiti ho - tajná láska
- chytiti ho - někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře
- pařiti vepře - pozemské radosti
- viděti ho - dobře pochodíš
Verpánek
-  podnikání s málo penězi
Věřitel
- viděti nebo jeho návštěvu očekávati: dobré, ale obtížné obchody sjednati.
Veselost
- ve spánku: neklid, nepokoj.
Vesničan
- chudého navštíviti: o úctu přijíti, pohrdání zakusiti.
- mluviti viděti: veselé dny přijdou.
- zámožného viděti: znamenáštěstí.
Veš
-  bohatství z nečistých zisků
Veverka
- od ní býti pokousán: znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti.
- viděti: znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě.
Vězeň
- býti - oženit se
- býti a hlídán zlým strážcem - nastěhuje se k vám tchyně
- býti propuštěn do civilu - sejde ze svatby
Vězení
- do něj býti veden:štěstí, zdraví.
- v něm býti: útěcha od přátel.
- viděti: klid získati.
- z něj propuštěn býti: nemoc, smrt.
Věž
- hořící - starý a ctěný muž zemře
- jí nahoru stoupati - tvůj život myšlenkově bude naplněn
- jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní otvory - budeš mít dar ducha
- Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mít štěstí při řešení svých starostí. Stoupat na věž znamená, že jste čestní a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabídka. Pokud ve snu věž boříte, nejspíš budete
- vysoká - vysoké stáří a dosažené cti
Vidlička
- míti, nebo viděti: oklamán(a) býti.
Vikev
- rostoucí v domě - různice, hádky, pláč
- vařenou jísti - nemoc a zármutek
Víko
- odklopiti - narození dítěte
- zavříti - smrt
Víla
- viděti nebo s ní mluviti: velkéštěstí ve všem.
Vinice
- bílé hrozny sbírati mimo vinobraní - velký zisk
- černé hrozny sbírati mimo vinobraní - zisk
- sbírati bílé hrozny - vyšetřování na svobodě
- sbírati černé hrozny - hrozí ti vězení
- sbírati v ní hrozny - tesknost a zármutek
- viděti v čas zrání bez hroznů - bezdětné manželství
Víno
- bílé - zdraví až na některé menší nemoci
- červené popíjeti: Vězte, že při přijímání jsou víno a krev zaměnitelné symboly.
- Červené víno je duchovní symbol pro život
- čisté píti - peníze a majetek bez práce
- mošt píti - k penězům přijíti prostřednictvím ženy
- muškátové víno - myšina v domě
- opíti se jím a hádati - soud
- rozlijete víno někoho jiného: mohli jste prolít jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyňské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.
- rozlité víno vlastní: může znamenat sebeobětování.
- s vodou píti - stálé peníze
- silné a opíti se - budeš podplácen
- ze sudu crčící - hádka v domě
Vítr
- horký - nemoc a zármutek
- jak se opírá do zad na tvé cestě - bude ti dána pomoc
- jak strom láme - snížení platu
- když fouká vítr - svár
- náhlý a silný, uragán, smršť - katastrofa
- severák - přijdeš o majetek
- tě nese na jiné místo - v cizině zbohatneš
Vlajka
- nésti: úctu získati.
- vlající viděti: nebezpečí, blížící se neštěstí.
Vlak
- být přítomen železničnímu neštěstí: od vzdáleného přítele dostanete špatné zprávy
- být v uhánějícím vlaku: symbolizuje obavy a potíže, které které se na konec ukáží být důvodem tvých zisků
- jet s ním: značí dobrý a rychlý postup
- lokálka - mnoho času přejde, než dostaneš dopis
- nákladní vlak: znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení majetku
- ocitnout se v lůžkovém vagónu varuje před nemilou společností, která může způsobit tvé finanční stráty.
- osobní - obdržíš dopis
- prázdný vlak: znamená brzké nezdary a problémy doma
- rychlík - dostaneš dopis expres nebo telegram
- spěchat na vlak: ukazuje na mnoho novinek
- stojící vlak: věští nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní překážky
- uhánějící: znamená životní změny
- vidět ho vyjíždět z tunelu: dozvíte se tajemství o sobě samém
- vidět: předzvěst rozloučení
- vystoupit z vlaku: dosáhnete svého cíle
- zmeškat vlak: chcete dosáhnout něčeho nemožného
Vlas (y)
- barviti šedý na černo - veřejná hanba
- barviti na rusý - úbytek majetku
- cizí nositi: nemoc na blízku.
- cuchati dívce - naděje na potěšení
- cuchati stařeně vlasy - dlouhé vyjednávání
- červené míti: nepřátelé na blízku.
- Česati si je - péče o něco, dobrý pořádek
- česati:štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti.
- dlouhé míti: vážený a oblíbený býti.
- šedé míti: starostmi obtížen býti.
- hezkéčerné míti: zdraví.
- jež padá - starosti
- kadeřiti - návštěva spolku nebo divadla
- na jinou barvu barviti - lež
- Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem "plavete". Možná jste jen příliš uvolnění a flegmatičtí k dění okolo sebe. Pokud se vám vlasy omotávají kolem těla a dusí vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.
- rozcuchané míti: rodinné rozepře.
- stříhaný z tvé hlavy - oloupení, škoda
- stříhaný, zdá-li se ženě - rozvod
- stříhaný, zdá-li se panně - pozbytí panenství
- stříhati si nechati: nepříjemnostem se vyhnouti.
- ustřihnouti: ulehčení od starostí.
- více jich rozpuštěných - choroba
- ztratiti: zléčasy zažíti.
Vlaštovka
-  štěstí, obrana
- její mlčení - nedobré zprávy
- její štěbetání - dobré zprávy
- jejich houf, jak odlétají - nebezpečí
Vlk
- bojovati s ním - soud nebo věřitelé
- býti jimi obklopen - pozor na lichváře
- býti jimi pronásledován - tvá spása je v rychlém jednání
- je honiti pomocí psů - zbavíš se nadobro zlého člověka
- ovci v tlamě nesoucí - sňatek z rozumu
- viděti ho - budeš poškozen od lakomce
Vlna (látka)
- ovčí bílou najíti - hotovost ve zlatě
- ovčí do bytu přinesou - ztracené peníze se ti navrátí
- ovčí vyrvati z ruky - ztráta majetku
- přísti ji - daleká cesta s mnoha příhodami
Vnitřnosti
- břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti
- viděti: radost a láska.
Vnuk
- získati: stálý blahobyt.
Voda
-  stav a kvalita odpovídá vašemu duševnímu stavu
-  znamená city.
- čistá - dobře
- čistá - pravda
- čistá voda - znamená mnoho potěšení a nečekané rozmnožení majetku
- chodit po ní - znamená úspěch a zdar v podnikání a štěstí v lásce
- choditi po ní: Navzdory všem zvítězíš. (49)
- jasná a tichá - znamení velkého štěstí (30,71)
- kalná - nepravdy
- kalná - zlo znamená
- kalná: Kdo nemá míru, znepříjemňuje si život. (16)
- kalná nebo bouřlivá - nemoc (86)
- kalná voda - varuje před nebezpečím a věští smutek a osamělostí
- klidná, nezčeřená hladina - reprezentuje hlubokou studnici vašich citů.
- kola na vodě - pravdivý dopis od člověka zapomenutého
- minerální voda - znamená nečekané štěstí při uskutečňování tvých plánů a záměrů
- nosit v nádobě vodu - znamená nečekané štěstí a zlepšení v podnikání
- opařiti se: I v malých věcech buď opatrný! (40)
- padnouti do vody - pronásledování a svízele
- pít ji - znamená významné ztráty v podnikání
- pít kalnou vodu - je předzvěstí těžké nemoci
- pít teplou vodu - je znamením menších zdravotních potíží nebo nevelkých rodinných problémů
- po vodě choditi - šlapeš po pravdě
- pobývat nad rozvířenou vodou - věští brzkou smrt v rodině
- ponořiti se do ní: Někdo tě chce podmanit, ale nedáš se. (42)
- proudící - poukazuje na temperament a silné emoce.
- přebroditi: Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno. (36)
- rozlíti ji: Klameš sebe. (10)
- rozvířená - znamená nebezpečí ve tvém okolí
- rozvodněnou viděti - neštěstí (88)
- se opařiti - hněv (14,24,85)
- sladkou píti - nedostatek (2,22,86)
- spadnout do kalné vody - upozorňuje, že v blízké budoucnosti uděláš mnoho chyb, které zapříčiní tvůj smutek a lítost
- spadnout do studené vody - je varováním před falešnými lidmi ve tvém okolí
- spadnouti do ní a topiti se - ztráta práce
- státi u vody - zoufání
- stojatá: váš citový život stagnuje nebo neexistuje.
- stoupající kolem domu - naznačuje vítězství nad konkurenty
- studená - velmi chladné přivítání
- studená: Úspěch je na dosah. (21)
- studenou píti - dobré (4)
- studenou píti: Tvé tělesné zdraví je dobré. (49)
- svěcenou se kropiti - žal (2)
- teplou píti - zlé (39)
- teplou píti: Chybí ti zdraví, jdi k lékaři. (6)
- v botách - nezoufej
- v čisté vodě se koupati - zdraví (54)
- v kalné neb bahnité chodit - nemoc
- v kotli vařit viděti - nebezpečí (49)
- v putně na zádech nésti - neštěstí (47)
- valicíse na Vás - pozor dost velké neštěstí
- vařící: Nebuď náruživý, kroť svůj temperament! (9)
- ve vodě státi a mýti se - velká práce (8)
- vedle vody jíti (ženatému a vdovci) -nepříjemnosti (2,38)
- vedle vody jíti (zamilovanému) - jest dobrým znamením (2,38)
- vidět čirou: příslib úspěchu a zisku
- vidět kalnou nebo špinavou: předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů
- vodnatelnost - velká nemoc tě očekává (69)
- vodou se břísti - potupu (4,29,69)
- Vodu nabírati - dopíditi se nějaké (6)
- vylévat ji - znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení nebo menší, ale nepříjemné zdravotní potíže
- vylévati - škoda (7,22)
- vyrazivší náhle ze stěny, sloupu - pláč celé rodiny
Vodní
- had - nemoc šťastně přetrpíš (45)
- kolo viděti - brzké převzetí nějakého obchodu (12)
- muž - vyhledáváš mnohé nepříjemné věci (75)
- pták - neštěstí (16,21)
- roura - nepříjemné setkáni (22,51)
Vodní hladina
- vidět klidnou hladkou: příslib bezstarostných dnů
- vidět neklidnou zčeřenou: přináší dny plné starostí
- vidět se v ní jako v zrcadle: sám sebe v nějaké věci oklamete
- vidět zrcadlit se v ní jiné předměty: přináší klam nebo zklamání
Vodomet
- viděti - naděje (25)
Voj
-  chop se první věci, která se ti namane
Volat (volání)
- slyšet - ohlašují se nějaké novinky
- slyšet - smutek v tvém domě (13)
- slyšet volání - je znamením, že máš očekávat těžkou nemoc nebo smrt
- slyšet volání nežijícího člověka - brzy tě potkají mnohá neštěstí, kterým nebudeš schopen čelit
- slyšet volat své jméno - vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem
- volání druhých - čeká tě dobrá zpráva (36)
- volat někoho - upozorňuje na nepřátele, kteří se snaží za každou cenu překazit tvé plány a záměry
Volavka
-  nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas
- její maso jísti - zdraví
- v domě chodící - radost a veselí
- v domě spící - nemocný se určitě uzdraví
- viděti ji - dobře vědí o tvé práci i úmyslech
Voňavka
- cítiti ji - dobré jméno a čest mezi lidmi
Vosa (y)
- v příbytku - návštěva cizího člověka za loupeží
Vous (y)
- černý a pěkný míti: dobré zdraví.
- červený míti - faleš a nenávist
- červený míti: falešní přátelé.
- dlouhé na bradě - zvýšení majetku
- dlouhé na bradě u ženy - zármutek té ženy
- dlouhý míti: výhra, stěstí.
- šedivé na bradě - hanba veřejná
- hrozně dlouhé na bradě - pronásledování věřitelů
- husté na bradě - čest i majetek
- na bradě holiti - zahanbení
- vousy na bradě chudého - dluhů ti přibude
Vozka
- viděti: zlost, roztržka.
Vrabec
- vrabčí čimčarání - dobrý přítel ti domluví
- vrabčí čimčarání v domě - klepy od vlastních lidí
Vrána
- jako člověk hovořící - rvačka i vražda
- její maso jísti syrové - těžká nemoc
Vrata
- otevřená - proveď cestu
- zavřená - odlož cestu
Vřesoviště
- suché viděti: zmařeny všechny naděje.
- zelené viděti: znamená poslední paprsek naděje.
Vůl
- černého viděti - velké štěstí
- jeho kůži najíti - moho peněz za pomoci vlivného člověka
- mnoho jich do domu - zbohatnutí
- prodati - ztráta místa
- trknouti - pokuta
Vůz
- i s koňmi spadne do jámy - smrt
- krásný viděti a sednouti si do něho - zbavíš se starostí
- nákladní viděti - dobré a trvalé zaměstnání
- nákladní viděti: čilý pohyb v obchodech.
- rychle letí s tebou vpřed - těžká nemoc
Vydra
- chytiti: dobré obchody.
Výhra
- získati: příjezd přítele očekávati.
Výskati
- si : neštěstí a truchlení.
Vznášení
- Vznášejí se kolem vás ve snu věci a těžké předměty, které ve skutečnosti létat nemohou, zatímco vy stojíte jako přikovaní na zemi? Zeptejte se sami sebe, co vás tíží. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku.

Začínající písmenem Z


Zabíti
-  spácháš křivdu
- přítele - přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš
Záclona (y)
- krásné v domě - radost, majetek i uznání
- rozprostřené po domě - povýšení
- spálené, potrhané - smrt úrazem
- viděti: úspěšné obchody.
- za ní se ukrývati: pozor na podvod.
Zadek (Zadnice)
- ženský viděti: malichernostmi se zabývati.
- svůj viděti: zmatek v obchodech.
Zahrada
- hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody.
- Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že je to váš vnitřní život. Všímejte si, jak je upravená. Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného. Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí. Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany.
- s vysokým plotem viděti: zamítnutížádosti.
- zanedbanou viděti: falešnými rádci obklopen býti.
Záchod
- rozmrzelost, nuda.
Zajetí
- do něj se dostati: podvod.
Zajíc
- chytiti ho - za manželku chtít lehké děvče
- jísti: spokojenost.
- pečeného ho jísti - zlá pohlavní nemoc
- po něm něčím hoditi - žena se ti časem zprotiví
- stříleti:šťastný býti.
- viděti: strach.
Zakopati
- něco - ztráta štěstí
Záloha
- žádati ji - budeš jednati se sprostým mužem
Zámek (zabezpečovací zařízení)
- mazati - sledování, překvapení
- otvírati - krádež
- rezatý - domácnost, kde nestojí o návštěvy
- visací na dveřích viděti - nejsi vítán tam, kam chceš jíti
- zavírati - dovolená
Zametat
- světnici: nemoc.
Zápach
- silný: nevěrnost, proradnost, faleš.
Zarmoucen
- býti: přátelé přijdou.
Zásuvka (y)
- vytažené - svatba nebo dědictví
Zátka
-  to, co důležitého víš, dále nepovídej
Zatmění
- slunce viděti: válka, těžká doba.
Závin
- jablkový závin - brzké nabytí ztracených sil
Závoj
-  kupuješ zajíce v pytli
Zázvor
- v pytlíku - najdeš peníze
Zbraň
- nabíjeti střelnou zbraň - k rozhodnému slovu se připrav, přichystej
Zbrojnice
- viděti: válka a nepokoje.
Zeď
- hřbitovní - blízký pohřeb
- Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti.
- vysoká - vyšetřovací vazba, vězení
- zbořená - osvobození
Zelenina
- syrovou viděti nebo jísti: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.
Zelí
- jísti kyselé s octem - žalost
- nedobře vařené - zármutek
- vytrhávati a vyhazovati - zbavíš se zármutku
Zem
- černou viděti: nepříjemnost, neštěstí, zármutek.
- kopati zemi - stavba nebo pohřeb
- lutou, sluncem zalitou viděti:štěstí, úspěch, věrné přátelství.
- obdělávati: přírůstek do rodiny.
- padnouti na zem - můžeš dosáhnouti výhry
- padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest - pohroma a zmatek
- s ní mluviti: velké bohatství.
Zeměkoule
- viděti: velká cesta, brzká ašťastná svatba.
Zemětřesení
- cítiti: znamená změnu, slušnost.
- pouze v domě - velké daně
- v domě a cosi se zlámalo - skrytá krádež
Zimostráz
-  předpovídá se ti vysoký věk
- zelený viděti: pevné naděje.
Zlatiti
- něco - příliš vábné líčení na úkor pravdy
Zlato
- na sobě nositi: těkavost, nestálost.
- platiti zlatem: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.
- rozdávati: svatbu chystati.
- rozpouštěti - nebezpečí popálení
- rýžovati - nebezpečí od zlých lidí
- v zemi nalézti, odnésti a schovati - křivé nařčení
- viděti nebo míti: znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.
- Zlaté a stříbrné zboží vlastniti: lichotníky okolo sebe míti.
- Zlaté mince viděti, přijímati: věrná láska a brzká svatba.
- Zlato ukrásti: úctu nebo milého(ou) ztratiti.
- Zlato v prutech dostati: nepříjemnosti, ztráta.
- Zlatou rybu viděti: překážky v obchodech.
- Zlatý důl objevit: jistá výhra.
- ztratiti: okraden nebo v obchodech podveden býti.
Zloděj
- vstoupiti viděti: stěstí a jistota v obchodech.
Zlomení
- něčeho - rozejíti se
Zmije
-  nemoc (15)
- být jí uštknut: zničené štěstí
- být uštknut zmijí: varuje před upadnutím do  vážných finančních problémů
- hladit ji: varuje před nebezpečím, které ti hrozí
- honit zmiji: staneš se závislí na jiných
- chytat zmiji: překonáš všechny potíže
- útočící zmije: naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel
- vidět ji:tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty (47)
- vidět: znamená nešťastnou lásku
- zabít ji: předzvěst usmíření
- zabít zmiji: brzy se zbavíš falešných známých a přátel
Zmrtvýchvstání
- viděti: vysvobození z bídy.
Znečištění
- Znečistiti se: nevěra.
- Znečištěn býti a očistiti se: z nebezpečí se dostati.
- Znečištěn býti: zlá pomluva.
Zneuctěn(a)
- býti: neštěstí ve všem.
- býti veřejně: neštěstí a pokles v obchodech.
Zpěv
- slyšeti: dobrá zpráva.
Zpívat
- krásně - radost, veselí, chvála
- krásně a náhle zmlknouti - teskný život
- krásně a změniti hlas - náhlé neštěstí, úraz
Zpovědník
- viděti ho, jemu se zpovídati: nejasné obchody napraviti.
Zrno
- ječné zrno - nevtírej se do cizích záležitostí
Zrzavý
- viděti ho - zdaví, štěstí
Zřícenina
- viděti ji - úpadek
Zub (y)
-  chápat jako sexuální symbol
- bezvadně čisté zuby - symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě
- bílé - starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře! (5)
- bolavé míti - starost 72
- bolesti zubů - jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání
- být na vyšetření zubů - znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů
- čistit si zuby - znamená těžko boj o udržení svého majetku
- dostati - Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí. (34)
- drkotající zuby - věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných
- falešné - Svědomí ti ukáže pravou cestu (6)
- hořejší stolička - značí děti, chlapce, dolejší dcery
- jinému trhati - krádež 12
- krásný a běloskvoucí - příbuzenstvo zbohatne
- mít špatné nebo uvolněné - ukazuje na hmotné ztráty
- mít pěkné - příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu
- mít umělé zuby - znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám
- mít vybité zuby - předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci
- nechat si plombovat zuby - znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů
- nechat si vytrhnout - budete vtaženi do trablů druhého
- nechat si zaplombovat - ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem
- někomu druhému vytrhnout - budete těžit z tísnivé situace druhého
- špatné - Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě. (26)
- špatné zuby - naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů
- pěkné bílé míti - stálé zdraví 6 19 37
- špičák zlomený - přítel onemocní
- plombovati - Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány. (17)
- pokryté zubním kamenem - zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici
- používat párátko - budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací
- přerostlé - Nedej se špatně ovlivňovat! (6)
- sám mít falešné zuby - dosáhnete zdánlivého zisku
- sám si vytrhnout - znamená falešnou spekulaci
- trhat zuby - znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží
- trpět bolestí zubů: nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu
- vidět falešné zuby u druhých - varování před nějakým podvodníkem
- vidět párátko - příslib finanční úlevy
- vidět pěkné zuby u druhých - příslib zámožných přátel nebo známých
- vidět u druhých špatné nebo uvolněné - přináší nevýhodnou známost nebo vztah
- vidět zubaře při práci - přítel vám pomůže z prekérní situace
- vylomený zub věští ztrátu zdraví
- vypadávající - přináší nemoc nebo zevní zábrany
- vypadlý - smrt
- vypadnouti - Dovíš se o úmrtí. (16)
- vyžraný viděti - nemoc 33 71
- vytrhnouti - Zlí lidé chtějí tě zničit. (31)
- z úst vypadnout viděti - smrt 66
- zlaté - Nechlub se svými úspěchy! (5)
- zlaté zuby - věští bohatství a dostatek
- ztratit je - upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí
- ztratiti - neštěstí 82.
Zvěř
- býti pronásledován divokou zvěří- máš hříchy
- divokou honiti - pochvala
- hubenou viděti - nemoc (32,58,88)
- jakákoliv - štěstí u velkých osobností (68)
- lovit ji - znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce
- lovná zvěř - znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí
- řvaní divé zvěře - vášně
- tučnou viděti - škoda (43,79)
- vidět lesní zvěř - znamená úspěch v plánovaných záležitostech
- zápasiti s divokou zvěří - přemožení vlastních chyb
Zvěřina
-  bohatým nepřízeň, chudým neštěstí (86)
-  můžete si zaznamenat pěkný majetek
Zvěřinec
-  nenadálý výjev (37)
-  uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný (2)
Zvířata
-  zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu
- divoká - čelí k budoucímu neštěstí (68)
- divoká - Hrubost a sprostota lidem neprospívají. (19)
- divoká zvířata - daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty
- domácí zvířata - klid a harmonie doma a spokojenost v lásce
- hladit je - varuje před účastí na nejistých projektech
- krmit zvířata - štěstí a život v dostatku
- krmiti - Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta. (37)
- krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu
- krotiti - Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit. (1)
- mluvicí - Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty! (33)
- mluvící zvířata - znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání
- mnoho divokých, ale ochočených - vydáte se v nebezpečí
- pasoucí se - Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze. (36)
- pasoucí se zvířata - jsou znamením věrných a poctivých přátel
- velké množství zvířat - problémy a obtíže v zaměstnání
- vycpaná - Chceš si získat úctu, která ti nepatří. (30)
- vycpaná zvířata - znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině
Zvon (Zvonek)
- jeho hlas silný - dlouhý život
- jestliže s ním zvonila žena - obávej se zlé pověsti
- malý - co víš, nepověz
- padající - oheň
- viděti: odvaha v podnikání.
- zvonek elektrický: vyrušení
- zvonící - poplach
- zvoniti slyšeti: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.
Zvonice
- viděti:štěstí, moc,čest.
Zvraceti
- dobrovolně a bez bolesti - obchod k zlosti
- žluč - uzdravíš se
- naschvál - spor o peníze v rodině
- násilím a vodu, na které budou kolečka - budou ti ukradeny peníze
- ve spaní - nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš

Začínající písmenem Ž


Žába
- Žáby kvákati slyšeti: chválu a slávu sklízeti.
- Žáby v rybníce viděti: mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska.
- chytati, nebo zabíjeti: sebe zabíjeti,škodu způsobiti.
Žalm (y)
- zpívati nebo se modliti - nemine tě mocná ochrana
Žaloba
- vésti: neklid, nespokojenost.
Žalud
- sbírati: zisk, výhra.
Žár
- u něj se ohřívati: hádka s přítelem.
Žebra
- dolejší na levé straně zlomená - škoda od matky
- hořejší jakoby zesílila - ženy v domácnosti rozmnoží majetek
- hořejší na pravé straně zlomená - škodu a posměch zaviní manželka
Žebrák
- do domu přicházeti viděti: mrzutosti.
- Žebráka o almužnu prosícího viděti: veselost.
- Žebráka odmítnouti: bída, nouze, ba dokonce ižalář.
- Žebráka viděti: budoucnost plná starostí.
- Žebrákovi něco dáti: úspěch v každém podnikání bez velké námahy.
Žebrat
- bída a nouze v rodině.
Žehlička
- viděti: mnoho namáhavé práce.
Železnice
- po ní jeti: rychlejší postup v nějaké záležitosti.
Železo
- žhavé viděti: vřelá láska, návaly krve, rozčilování.
- kouti: hádka, spor.
Žena
- hezkou viděti, zamilovati se:štěstí, zdraví, bohatství.
- líbaná - zisk od líbajícího
- míti, býtiženatý: znamená slabost, neduživost.
- několik viděti: trápení míti.
- neznámou viděti nebo s ní mluviti: známosti si dělati.
- porodila hocha - porodí dceru ( a opačně ),
- prostředního věku, ani krásná ani nehezká - hojnost obilí
- přistihnouti ji a milence přemoci - zisk
- přistihnouti ji s milencem - velká ztráta peněz
- přistihnouti ji ve snut - úbytek majetku
- s hezkými dlouhými vlasy viděti: sláva a bohatství,šťastné spojení.
- s hnědými vlasy viděti: nemoc.
- sčernými vlasy viděti: stísněnost na krátkýčas.
- sčervenými vlasy viděti: pronásledování.
- starou viděti s bílými vlasy: ztráta.
- svojí hádati se slyšeti: nepříjemnosti, utrpení.
- těhotnou viděti: dobré zprávy.
- viděti, v její přízni se nacházeti: do sporu se dostati.
- zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy - ztratí manžela
- zdá-li se jí, že si hlavu přikryla - brzy se provdá
Ženich
- býti nebo oženit se zamýšleti: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky.
Ženiti se
- potíže, neštěstí, chudoba.
Žid
- bíti ho - zlé soudy
- líbati ho - štěstí v lásce
- mrtvý - neštěstí
- od něho službu přijmouti: neočekávanéštěstí, úspěch ve všem.
- viděti, s ním se procházeti: podvedený, oklamaný býti.
Židovka
- líbati ji - štěstí v lásce
Žíla
- pouštěti žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí.
- viděti, velkou: veliká úzkost.
Žízeň (Žízniti)
- a píti čistou vodu - prospěch ve všem
- a píti vodu nečistou - úzkosti a hořkosti
- dosytosti utišiti:štěstí, sláva, bohatství.
- palčivou míti a nemoci jí utišiti: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj.
Žížala
- černá - škodlivá žena nebo muž
- do postele lezoucí - zlí lidé chtějí škoditi
Žloutenka
-  nenávist
- míti: bohatství, neočekávanéštěstí.
Žvýkačka
- Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček nebo jiné podivné hmoty, kterou nelze ani spolknout ani vyplivnout? Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání?