Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka)

.

Psychologie úsměvu

Muži se usmívají výrazně méně než ženy. Tenhle rozdíl je patrný už u dvouměsíčních miminek. Když pozorujete porady na různých hierarchických úrovních ve firmě, zjistíte, že na patře, kde sídlí představenstvo, je úsměvů nejméně. Zatímco muži na vysokých pozicích se usmívají výrazně méně než...

Psychický mechanismus truchlení

První bezprostřední reakce nejbližších příbuzných na smrt jsou apatie, skleslost, pocit prázdnoty, automatické chování, plnění povinností a depersonalizace. Tyto první reakce jsou krátkodobou záležitostí a trvají obvykle několik hodin, maximálně dva dny.Další období truchlení je charakterizováno...

Narcistické vyjednávání

Narcistické vyjednávání je snaha dokázat svou hodnotu zničením oponenta. Hlavním cílem narcisticky založeného člověka není dosáhnout toho, co chce, ale ukázat druhým, "kdo je tu pánem". Narcisista ostatní shazuje, aby sám ve srovnání s nimi patřičně vynikl. Během vyjednává­ní se snaží nad...

Vnitřní svět anorektiků

Dívat se na nějakou událost z osobního, subjektivního hlediska znamená polidštit ji. Být osobně zaujatý znamená přetvářet všechno pod vlivem vlastních zkušeností. V případě jedince trpícího anorexií to však znamená přetvářet všechno pokřiveným zrcadlem, které nastavuje Negativní mysl a které obrací...

Přeučování leváků na praváky má negativní důsledky

Přeškolování leváků na praváky je jedním z nehorších zásahů do lidského mozku, tvrdí zakladatelé Prvního rakouského institutu pro leváky a přeškolené leváky ve Štýrském Hradci (Graz). Ústav chce napravovat omyly  rodičů, učitelů, vychovatelů, lékařů a psychologů na lidech, kteří v dětství...

Jak zvládat koktavost

Koktavost je jedna z nejtěžších poruch komunikace. Prokázané ovšem je, že včasná terapie v dětství může tuto vadu řeči zmírnit nebo úplně odstranit. Některé dítě může mluvit plynule, a začne zadrhávat nebo koktat ze dne na den, jinému se potíže s řečí postupně zhoršují.Co koktavost způsobuje:Co...

Umění říkat ne

Psychologie Připomeňte si, jak se chovají malé děti ve známém "období prvního vzdoru": radují se z každého ne, baví se odporováním a získávají tím sílu. Tady svým způsobem začíná jejich budoucí nezávislost, pokud ovšem pozdější výchova nezlomí toto zanícení pro svobodu a neudělá z nich poddajné,...

Spiritualita lékařství

Duchovno Souvislost mezi spiritualitou a uzdravováním je v rámci mnoha náboženství běžná a úzká. Ježíš uzdravoval stejně jako šamani, duchovní vůdci a Buddha.Náboženská ikonografii ukazuje "uzdravujícího Buddhu se září lazuritu" jako barevnou, mírumilovnou, utěšující a uzdravující bytost. V této...

Emocionální a duševní příčiny klaustrofobie

Klaustrofobie je forma neurózy, která se na rozdíl od agorafobie projevuje nepřekonatelným strachem z uzavřených prostor. Klaustrofobici často trpí zároveň i agorafobií ( jde o úzkost, která člo­věka zachvátí, jakmile se vzdálí ze svého "chráněné­ho" prostředí a ocitne se na otevřeném...

Jak cítit psychologickou auru

Každý máme svůj osobní prostor a většině z nás je nepříjemné, když do něj zasahuje někdo cizí. Lidé z venkova mají obvykle daleko větší potřebu osobního prostoru než lidé žijící ve městě.  Také v různých zemích mají lidé různou potřebu osobního prostoru. Napří­klad obyvatelé některých...
1 | 2 >>