Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka)

.

Jak na pozitivní myšlení

Pozitivně myslet neznamená předstírat, že je něco skvělé, když tomu tak zjevně není. Znamená vidět kolem sebe co nejvíce dobra.Neznamená popírat své pocity smutku, ztráty, hněvu a podobně. Naopak vyžaduje, abychom tyto pocity plně prožili, možná se i rozhodli podle nich jednat, ale pak je nechali...

Pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie je věda zabývající se studiem pozitivních emocí (radost, štěstí, láska, naděje) a kladných životních zážitků a zkušeností (optimální prožívání - flow). V centru její pozornosti je také výzkum pozitivních individuálních vlastností a rysů osobnosti (optimismus, zvídavost,...

Domácí násilí

Domácí násilíDomácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit...

Posilování žádoucího chování u dětí s ADHD

Dávejte najevo své požadavky, komunikujte s dítětem a hodnoťte jej - častá zpětná vazba vede k optimalizaci chování.  Pochvala a pozitivní hodnocení navíc posilují pocit dítěte, že jeho chování je žádoucí. Musejí však následovat ihned po splnění úkolu a je třeba je vztahovat i na úkoly, které...

ADHD- příznaky podle věku

ADHD patří k poruchám, u kterých se příznaky a jejich intenzita mění během vývoje jedince. Rozdíly jsou také mezi chlapci a dívkami. Vždy je potřeba přihlížet k tomu, kolik je dítěti let a zamyslet se i nad tím,  nemáme-li na něj například přehnané nároky.Kojenecký věkNěkteré z příznaků...

Děti s ADHD proč jsou "zlobivé"?

ADHD je anglickou zkratkou neurovývojové poruchy s název Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Přeloženo do češtiny jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti. V českém odborném tisku se setkáme s názvem  hyperkinetická porucha.ADHD je anglickou zkratkou neurovývojové poruchy s...
<< 1 | 2