Emocionální a duševní příčiny klaustrofobie

Klaustrofobie je forma neurózy, která se na rozdíl od agorafobie projevuje nepřekonatelným strachem z uzavřených prostor.

Klaustrofobici často trpí zároveň i agorafobií ( jde o úzkost, která člo­věka zachvátí, jakmile se vzdálí ze svého "chráněné­ho" prostředí a ocitne se na otevřeném prostranství).

emocionální blok

Klaustrofobie se projevuje u úzkostlivých je­dinců, kteří si dělají přílišné starosti kvůli práci, svým plánům a kvůli tomu, čemu by se měli obecně věnovat. Cítí se vězni svých činností. Takový člověk hodně po­tlačuje své podněty, ať už jsou to touhy či agresivita.

duševní blok

Je důležité si uvědomit, že problém s klaustro­fobií tě trápí proto, aby ti tělo ukázalo, co prožíváš ve svém nitru kvůli své chorobné touze dělat vše do­konale. Je načase, abys už otevřela dveře tohoto svého žaláře, neboť klíč od něho máš v rukou jedině ty sama. Tímto klíčem je rozhodnutí nechat věci plynout a do­přát si právo být jen "obyčejným" člověkem se všemi svými slabými stránkami, obavami a hranicemi.

Zdroj: Lise Bourbeau - Význam nemoci, nakladatelství Eugenika