Chiromantie

Čtení z ruky neboli chiromantie je starobylé vykladačské umění,  díky kterému dokážeme odhadnout charakter, rozpoznat schopnosti a vlohy,  posoudit zdravotní stav, ověřit dispozice a stanovit potenciál.  Hádání z ruky se skládá ze tří oborů. Chiromantie se zabývá tvarem ruky,  studuje čáry a další rysy na dlani a dermatoglyfie je zaměřena na vzory na  kůži dlaně a prstů. Před formulováním závěru je třeba důkladně prohlédnout  obě ruce. Levá vypovídá o dědičných znacích, vlastnostech a sklonech,  pravá ukazuje, do jaké míry jsou rozvinuty. Je proto nezbytné obě ruce porovnat. 

Tvar ruky

Existují dva tvary ruky: čtvercový a kónický (okrouhlý).  Poté se posuzuje délka prstů ve vztahu k dlani. Soustředíme  se i na hřbet ruky, pěstěnost nehtů, šířku ruky, barvu...  Nelze se zabývat všemi znaky a každou čáru. Popíši vám jen základní věci.  Tvary dlaní

Čtvercová ruka

Tento typ naznačuje konvenčnost, sebedůvěru a praktičnost.  Takový člověk má úctu k zákonům a pořádku. Vyznačuje se materialismem.  Má vrozený smysl pro zodpovědnost, jen zřídka neví co má dělat,  je rozumný a schopný. Má vlohy pro organizaci.

Kónická ruka

Lidé s touto rukou se nejlépe cítí ve společnosti,  protože dokáží rychle vystihnout náladu. Jsou vtipní  a často stojí ve středu pozornosti. Dokáží oživit upadající zábavu.  Mají rádi luxus a někdy se odmítají pustit se do vážné práce na  něčem opravdu důležitém. Často nedokáží vytrvat a mají potíže se  soustředěním. V citové oblasti jsou nestálí a rozporuplní. 

Poměrná délka prstů

Je-li délka prstů a dlaně stejná, značí to po všech stránkách pevný postoj.  Takový člověk v životě pravděpodobně dosáhne velkého úspěchu. Prsty delší  než ruka ukazují neobyčejné zaměření na detail. Takový člověk dokáže  pobízet a ovlivňovat ostatní. Je-li delší dlaň, značí to impulzivní chování. Na dotek měkká ruka je známou celkové nestálosti, materialismu a nestřídmosti.  Pevná dokládá, že cit pro drobnosti je opravdu velký. 

Dlaň

Pod každým prstem by mělo být vystouplé místo - pahorek.  Pahorky jsou považovány za skladiště síly a prvotních zdrojů  energie a pocitů. Každý pahorek má svůj význam. Pahorky

 • Jupiterův - vůdcovství
 • Saturnův - stálost
 • Apollónův - tvořivost
 • Merkurův - komunikaci
 • Venušin - vitalitu
 • Hlavní čáry

  Čáry by měly mít stejnou barvu jako dlaň. Zarudlé a hluboké čáry značí  agresivní a silnou osobnost. Bledé naopak nedostatek vitality.  Někdy jedna či více čar chybí, to znamená, že příslušná oblast je v  životě nějak postižena. 

  Čára hlavy : Vypovídá o našich duševních schopnostech,  jejich praktickém uplatnění a také vnímavosti.  Rozvětvující se čára značí nejednotnosti zájmů. Krátká  čára reprezentuje problémy praktického rázu, se soustředěním nebo pamětí.  Silná čára naznačuje silnou vůli.  Porovnat a zjistit významy můžete ZDE.

  Čára života : Je považována za měřítko vitality a radosti ze života,  naznačuje tělesnou konstituci a fyzickou zdatnost.  Dlouhá čára neznamená dlouhý život ani krátká čára krátký život.  Přesto je nejvýznamnější, protože ukazuje postoj člověka k životu.  Porovnat a zjistit významy můžete ZDE.

  Čára srdce : Je spojena se všemi emocionálními stránkami osobnosti,  oběhovým systémem a zdravotními záležitostmi. Je se zdravím úzce spojena,  proto by měla být dokonalá. Sebemenší nedokonalost značí nemoc.  Porovnat a zjistit významy můžete ZDE.
  Základní čáry