Základní informace o datu narození

Základní informace o datu narození

Celý vesmír,univerzum a příroda jsou složeny z vibrací.Čísla se svým symbolickým významem představují součást těchto vibrací.A protože my lidé jsme součástí vesmíru,působí tyto vibrace (čísla) i v nás samých. Energie nás prostupuje a její víření ovlivňuje celý náš život i jeho kvalitu. Čísla v datu narození jsou určitými symboly,archetypy.Tak jako si dnes víme rady,když vidíme například určitou dopravní značku,tak je nejprve potřeba naučit se vycítit základní význam každého číselného symbolu.
Tomu byla věnovaná úvodní část Numerologie krok za krokem.Pojďme nyní dále...

Čísla v našem datu narození tvoří náš osobní číselný kód,který je klíčem ke všemu,co se nás týká.Lze v něm najít původ,kořen všech událostí,které nás potkali a potkají.
Každé datum narození představuje jakýsi kompaktní program,který se pak individuálně rozvíjí v souvislosti s našim jménem. Je nesmysl tvrdit,že někdo,kdo se narodil například 7.dne v kterémkoli měsíci je typ "sedmička". Právě tak nesmyslné je tvrdit,že náš osud je jednoznačně určen osudovým neboli životním číslem,které vznikne po sečtení našeho data narození. Kdybychom si například vzali datum narození 28.5.1983,jehož příčný součet je 36 a  osudové číslo 9,pak by člověk,u nějž z data narození vyplynulo toto číslo,sdílel svůj osud s milionem dalších lidí,jejichž osudové číslo je také 9/36. To by bylo dost jednoduchý a vlastně i nudný,nemyslíte? Ono je to naštěstí mnohem barevnější a zajímavější.
Naše data narození se skládají z nejméně 6 a nejvíce 8 čísel a je velmi důležité rozklíčovat je všechna - nejprve každé zvlášť a potom jejich propojení.Jedině tak správně uchopíme červenou nit,která se každým datem narození vine a která nás nakonec dovede k hlubšímu pochopení jeho tajemství.

Datum narození ukazuje,jak jsem formování kosmickými vibracemi a co je naším cílem v tomto životě.V našem osobním číselném kódu jsou ukryta i ponaučení,které máme za úkol si osvojit.
Datum našeho narození se skládá ze třech částí: ze dne, měsíce a roku. K jejich hlubšímu a duchovnějšímu pochopení si pojďme datum narození rozdělit na tři části bájného draka : hlavu,tělo a chvost. Vezmeme-li si jako příklad již výše zmíněné datum narození 28.5.1983,tak 28 je hlava,5 je tělo a 1983=1+9+8+3=21=3 je  chvost.
Každá část tvoří samostatný díl naší  bytosti.
Hlava draka (číslo dne) tvoří základ naší psychiky.Tvoří ji jednociferné nebo dvouciferné číslo dne narození. Jednociferné číslo ze dne narození tvoří zároveň naše psychické číslo.
Při složených číslech dne se nejprve zkoumá toto dvojčíslí,potom se obě čísla sečtou a výsledné jednociferné číslo je číslem naší psychiky.(Takže u dne narození 28 je číslem psychiky 1)
Den narození je naše nejosobitější vibrace.Ukazuje,jací jsme,jak působíme na ostatní lidi.Tak jako mají čísla své kvality a příběhy (jak bylo popsáno v 1.části Numerologie krok za krokem),tak mají také dny narození své bytostné vyzařování,které se odráží navenek a je vnímáno ve vnějším světě.Den narození v sobě rovněž obsahuje všechny naše vzpomínky,které jsou základem pro výběr rodičů,místa narození a všech s tím spojených okolností.Když píši vzpomínky,mám na mysli nezapomenutelné dojmy přetrvající z našich jiných existencí.Například vzpomínky člověka z našeho příkladu,tedy  narozeného 28.dne v měsíci se vztahují k roli vládce,velitele,dominantního jedince nebo dokonce agresora,ale i k roli samotáře,osamělého a osamoceného bojovníka.
Hlava draka dává příkaz tělu a to vytváří pohyb. Číslo dne je tedy zabarveno měsícem narození (tělo draka),který já vnímám astrologicky,ne numerologicky.Například v 5.měsíci roku jsou lidé narození ve znamení Býka,ale i Blíženců. 5 jako číslo měsíce má potom u každého z nich naprosto jinou energii.
Každý měsíc roku má zvláštní kvality.
Chvost draka tvoří rok narození a jeho číslo. Rok narození v sobě nese jakousi kolektivní energii - např.v roce 1983 se narodilo mnoho lidí a všichni si na úrovni duše tento rok svobodně vybrali kvůli jeho kvalitám i výzvám,jež ladí s tím,co jako inkarnované duše potřebují zde na Zemi prožít. Nicméně každý z nich enerii roku uchopuje a žije po svém - v souvislosti se svým dnem narození,měsícem narození a osudovou cestou. Je to bohatá nádherná mozaika.
Osudové číslo objasňuje smysl našeho života.Nepopisuje kdo jsme! Spíše vrhá světlo na náš klíčový problém či na naše možnosti.Osudové číslo je jakousi specifickou směsí energií,které ovlivňují naší životní cestu.
Osudové číslo získáme,pokud  sečteme naše datum narození:
28.5.1983 = 2+8+5+1+9+8+3=36=3+6=9
Osudové číslo (někdy se používá i výraz životní číslo) se zapisuje jako 9/36,přičemž konečné číslo (v našem příkladu 9) označuje hlavní smysl našeho života.Respektive osudové číslo nám k němu ukazuje cestu. Osudové číslo ukazuje na náš určitý potenciál,ale jak s ním naložíme,to záleží pouze na nás samých. Mezisoučet,který tvoří toto číslo (v našem případě 36) nám ukazuje,jakým způsobem můžeme naše poslání,náš potenciál realizovat.
A na závěr dnešního povídání o numerologii,vám chci říct,že žádná z životních cest není náročnější ani snazší,žádná není lepší ani horší než kterákoli jiná - pokud si ji ovšem takovou neuděláme sami !