Numerologie jména aneb i jméno nese část osudu

Numerologie jména aneb i jméno nese část osudu

Není tajemstvím, že jakékoliv slovo nese v sobě určité vibrace. Mohou být příznivé i nepříznivé. Mohou vyvolávat různé stavy. Mohou působit na vnější svět. A tak dělají.
Stejně tak i jméno člověka svými vibracemi ovlivňuje nejen zdraví jedince, ale také i jeho osud.Je to řečeno i ve starém latinském přísloví Nomen est omen neboli Jméno je znamení.
Hodně záleží také na tom zdá jméno svými vibracemi odpovídá vibracím prvotního základu osobnosti - jeho jádru. Tato prvotní struktura ví přesně co chce a po čem touží. A tak pokud jméno nebude odpovídat prvotním vibracím, pak bude člověk v životě  zápasit se skutečnostmi, které byly přivolány vibracemi jména.Pro takového jedince bude život boj, který bude svádět sám se sebou. A takový boj vyčerpává, unavuje.
A začíná to už od okamžiku narození. Jak dítě pojmenujeme - tak se mu bude dařit v životě.
Proto je pro dítě potřeba zvolit to správné jméno.Můžeme mu tím ulehčit osud.

Ptáte se - jak na to? Které jméno je pro dítě to správné správné?
Pojďme se podívat na staré indiánské tradice...Indiáni svým dětem nedávali jméno hned po narození. Asi 6-8 měsíců dítě jméno nemělo. Nazývali ho "miláček", "mé dítě" a tak podobně. Někdy dítěti dali přechodné jméno, které se během té doby i často měnilo. Teprve až se dítě začalo jasně projevovat svými vlastnostmi, teprve poté dostávalo jméno natrvalo. Vybrané jméno potom přesně vyjadřovalo charakter a povahu jádra osobnosti dítěte. A tak se mezi indiánskými dětmi vyskytovala jména jako Rychlý jelen či Ostrozraký orel nebo Zaťatá pěst. Během života se jméno mohlo ještě jednou či dvakrát změnit, aby přesně odpovídalo stávajícím vibracím svého nositele.A takovým způsobem se osobnost vyhýbala nepříjemným zápasům mezi energiemi jádra a energiemi, které se přitahovaly vibracemi jména.
Mnohokrát dáváme dítěti jméno po tatínkovi či po mamince, po babičce či po dědečkovi. Ale tím ho bohužel odsuzujeme k pokračování v osudu člověka, po němž jsme ho pojmenovali. Zaslouží si takový osud? Nebo dáme dítěti takové jméno,aby samo naplnilo svůj osud? Aby mělo jednodušší život bez zbytečné karmické zátěže?
Člověk, který má jméno správně zvolené, jež svými vlastnostmi a vibracemi odpovídá jeho základu - jádru, má mnohokrát lehčí a jednodušší život, než člověk, jehož jméno mu tvoří překážky. Je šťastnější, daří se mu lépe. Skoro nemusí rozhodovat co bude dělat, jelikož k sobě přitahuje to, co potřebuje jeho prvotní základ osobnosti - jeho jádro. Jméno v tomto případě znásobuje vibrace jádra a tak vykonává roli katalyzátora přirozených karmických procesů. Vzniká synergetický efekt, kdy vibrace jména podporují vibrací jádra a naopak. Tak vzniká rezonance, která umí rozeznít prostor a přitáhnout pouze to, co odpovídá původním vibracím, které přesně zadávají průběh karmických událostí a nakonec i osudu.
Nemusíte volit jméno módní. Důležité je aby jméno odpovídalo vibracím jádra.
Někdy mají rodiče potřebu dát svému dítěti jméno cizího původu. Pokud to tak cítíte, neváhejte. Ulehčíte mu život.
Se jmény je to totiž tak,že ještě nezrozená duše si sama,podle svého poslání,vybírá své příští jméno.Rodiče potom při výběru jména přepadne "náhodou" chuť pojmenovat své dítě takovým jménem,které si toto dítě už dávno dopředu vybralo. Takže dejte na svou intuici...
Někdy je vhodné se poradit - máte-li v zásobě několik variant.Numerologie umí velmi dobře význam jmen rozklíčovat a navíc dobrý numerolog pracuje i s předpokládaným datem narození,aby mohlo být zvoleno opravdu to nejvhodnější jméno.
Stává se,že lidé mají během svého života potřebu si jméno změnit.Je to proto,že se změnila jejich cesta- dozráli pro to a bytostně se již se starým jménem nemohou ztotožnit.Často jsou to případy umělců,kteří si dávají nová ,tvořivá jména,pod kterými jejich umělecká osobnost navazuje kontakt s tvořivými duchovními sférami.
Všechno na tomto světě,ať člověk nebo Bůh, je trojí : tělo,duše a Duch.To platí také pro jména.Jméno vzniká nejprve z ducha,tedy v myšlenkách rodičů.Skrze mluvené nebo psané slovo dostává jméno hmotný výraz a viditelnou,respektive slyšitelnou formu.Třetí  neboli duševní aspekt povstává z toho základu,že slovo má význam.
Nomen est omen.Člověk nese po celý svůj život své jméno,stejně jako nese svůj osud.
Své jméno může naplnit nebo změnit,svůj osud někdy též.Když je jméno čteno,vyslovováno nebo psáno,stává se tónem nebo světlem.Tato tónová světelná sféra představuje neviditelnou,druhou lidskou kůži,která je ve spojení s elektromagnetickým polem člověka neboli aurou.
Jméno je tajemství,ve jméně se ukrývá tajemství Ducha.
Aby mohl být poodhalen cípek tohoto tajemství,musíme postupovat od písmene přes hlásku a tak dál.Pak začne jméno vyprávět ....