ČÍSLO 1

ČÍSLO 1

Číslo jedna nám vypráví příběh o individualitě a osamělosti,ale také o kreativitě a hledání sebedůvěry.

Jednička se vztahuje k mužskému principu.
Člověk 1 je iniciátorem. Pracuje jako katalyzátor, něco začíná. Nemusí nutně vždy předem vše promyslet, jde, udělá to a pak dostane další nový nápad. Je to tvořivý člověk, který má hodně nápadů, myšlenek a přání, které chce realizovat.
Prociťuje dobře proud energie. Je důležité, aby se tomuto proudu poddal a aby v souladu s myšlenkami, které mu přicházejí, i jednal. Když se pokusí ten proud zastavit, stojí ho to velké úsilí ten proud energie zadržet. A pokud zadržuje tento tok tvořivé energie delší dobu, přichází vyčerpanost z přeplněnosti.
Energie jedničky po něm chce nalézt nějaký způsob , jak tvořivou energii, která jím prochází, použije.
Jednička popisuje člověka, který má velmi silnou sebedůvěru a rozhodnost.
Jde a jedná,nemá ve zvyku poslouchat, co si o tom myslí druzí.
Jedničkový člověk je velmi dominantní, nebo ho tak aspoň vnímají druzí lidé.Navenek vystupuje velmi chladně,ale tím jen překrývá pochybnosti o sobě a pocity méněcennosti,které v sobě uvnitř nosí.Někdy bývá i nafoukaný.
Je netrpělivý. Může se u něj projevit velká nezávislost nebo naopak zranitelnost,
Nějakým způsobem potřebuje najít podporu, aby mohl tu tvůrčí energii vyjadřovat.
Ač to tak na první pohled nevypadá,jedničková energie potřebuje někoho ( v pozadí) , kdo ji podporuje.
Podstatu jedničkové energie hezky vyjadřují tyto moudrá slova T.Szase:

"Někteří lidé říkají,že se ještě nenašli.

Ale osobnost já,není nic,co člověk hledá:to je cosi,co člověk tvoří."