ČÍSLO 0

ČÍSLO 0

Příběh nuly je příběh věčného bytí,v cyklu vznikání a zanikání.

Nula je okénko do duše,kterým můžeme navázat spojení s Vyššími silami.
Nula je základ,prapůvodní látka všeho a kolébka nekonečných možností,matrice.
Nulovou energii můžeme svou vůlí nebo představou přeměnit do jakékoli žádoucí formy.Energie,kterou označujeme jako "Bůh" to při stvoření Země provedla velmi rychle. Všechny zázraky,jaké si jen dokážeme představit, vznikly z nuly,z temnoty,z níž se vydělilo světlo.
0 je prostor,do kterého je možné přinést cokoli.0 je současně nic i všechno.Nula vlastně ani není číslo.Je to stav! Může na sebe vzít jakoukoli formu. Nula v datu narození poukazuje na vnitřní dary či potenciální zdroje.
Tyto zdroje mají sklon zvyšovat energii ostatních čísel.Každý člověk má vnitřní dary,ze kterých může čerpat,ale lidé,v jeichž datu narození se vyskytuje nula (v  čísle dne,roku nebo v mezisoučtu osudového čísla) mají k těmto darům snadnější přístup.Je na nich pak záleží,zda tyto dary v sobě objeví,vyzvednou na povrch a budou je využívat  k vlastnímu prospěchu a k pomoci ostatním.
Příběh nuly vypráví o nekonečném příběhu života,v němž může být realizováno a prožito všechno myslitelné i nemyslitelné.
0 je jako skrytý pramen tekoucí v neprobádaných hloubkách.Ten pramen je připraven vytrysknout hojným proudem a vyživovat každého,kdo je ochoten kopat hlouběji.