ČÍSLO 3

ČÍSLO 3

Číslo tři nám vypráví příběh o tvořivém vyjadřování sebe sama,o spontánnosti a uchopení iniciativy

Trojka je o sebevyjádření. Je to tvořivost, vyjadřování sebe sama, nejsou to žádné nové plány a projekty.Ta tvořivost a sebevyjádření jde ze srdce - tato energie chce oslovovat lidi kolem sebe a vyjadřovat se z nitra.
Chce toto své vyjadřování dělat tak, aby s ním pozdvihli ostatní (herci, zpěváci, malíři aj.). Trojkoví lidé mají velmi vyvinutou  citlivost na to,jakým způsobem lidé jejich sebevyjadřování přijímají. Často jsou tak citliví, že se v případě nepřijetí cítí natolik zklamaní, že se stáhnou a nekomunikují. Je důležité, aby trojkoví lidé, měli pro své vyjádření směr, jinak by se v tom mohli ztratit. Být přímými pro ně není lehké, neboť se obávají, že by mohli někoho zranit. Mají velkou potřebu být při svém sebevyjádření naprosto otevření nebo mohou naopak pociťovat silný strach se naplno otevřít. Buď mají radost z mluveného projevu nebo se zdráhají mluvit.V centru jejich životního příběhu je léčenní nebo zraňování skrze komunikaci !
Je pro ně velmi důležité najít si nějaký umělecký způsob vyjadřování (neverbální).
Mohou mít dobrou představivost - jsou to vizuální typy.
Tato schopnost dobré představivosti jim může pomáhat vytvořit si v mysli vizi, za kterou potom bez problémů jdou. Trojkoví lidé milují dokonalost a jsou velmi kritičtí- k sobě,ale zejména k druhým. Život trojky je formován velkou silou vůle a schopností rozhodovat se.Úspěchy dosahuje konáním.
Někdy jsou nevypočitatelní a charakterizuje je rčení: "Kam vítr,tam plášť.