Důrazné varování! Dobrovolně vstupujete do světa ,,těch druhých,,

Použitím magických předmětů a provedeným rituálem se sami můžete dostat

do velkého nebezpečí. Pečlivě si rozmyslete, zda to opravdu chcete. Nečiňte tak bezdůvodně a věřte svým instinktům. 

ČERNÁ i BÍLÁ - JING a JANG - DOBRO a ZLO - VŠE JEDNO JEST UZAMČENO KRUHEM

MAGIA NIGRA - černá magie
(Lat. černá magie.) Původ tohoto názvu je vykládán ze zkomoleni řeckého terminu "nekromameia" (nekromantie - evokace mrtvých ke zvědným účelům). V katolické církvi bylo toto slovo ztotožňováno s každým nedovoleným čarodějnictvím a změnilo se nakonec v "nigromantii" či "negromantii", černokněžnictví. Jedná se tedy o záměnu dvou slov různého významu, ale zvukově podobných: latinského "niger" (černý) a řeckého "nekros" (mrtvý). Magia nigra je tedy název pro černou magii či černokněžnictví.

.

Černá magie obecně

Černá magie - obecně        Černá magie termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu maha znamená moc. Jejím základem, jak si mnozí myslí, není...
<< 1 | 2 | 3 | 4