Důrazné varování! Dobrovolně vstupujete do světa ,,těch druhých,,

Použitím magických předmětů a provedeným rituálem se sami můžete dostat

do velkého nebezpečí. Pečlivě si rozmyslete, zda to opravdu chcete. Nečiňte tak bezdůvodně a věřte svým instinktům. 

ČERNÁ i BÍLÁ - JING a JANG - DOBRO a ZLO - VŠE JEDNO JEST UZAMČENO KRUHEM

MAGIA NIGRA - černá magie
(Lat. černá magie.) Původ tohoto názvu je vykládán ze zkomoleni řeckého terminu "nekromameia" (nekromantie - evokace mrtvých ke zvědným účelům). V katolické církvi bylo toto slovo ztotožňováno s každým nedovoleným čarodějnictvím a změnilo se nakonec v "nigromantii" či "negromantii", černokněžnictví. Jedná se tedy o záměnu dvou slov různého významu, ale zvukově podobných: latinského "niger" (černý) a řeckého "nekros" (mrtvý). Magia nigra je tedy název pro černou magii či černokněžnictví.

.

Kniha Beliavelova

Největší přitažlivost magie nespočívá v jejím použití, ale v jejích esoterických zákrutech. Příchuť tajemna, které tak těžce halí provozování černých umění, byla podporována, ať již dobrovolně či z neznalosti těmi, kdo rádi prohlašují, že jsou největšími znalci těchto věcí. Je-li nejkratší...

Kniha Beliavelova - Teorie a praxe satanské magie

(Definice a cíle)Definice magie, používaná v této knize zní; Změny situací či jevu v souladu s naším přáním, jež by při užití běžně přijímaných metod zůstaly nezměněny. Tím nepochybně vzniká značný prostor pro osobní interpretaci. Někdo možná namítne, že tyto návody a procedury nejsou ničím...

Kniha Beliavelova - Tři druhy satanského rituálu

Praxe satanské magie zahrnuje tři druhy obřadu. Každý z nich odpovídá jinému základnímu typu emočního vzrušení. První z nich můžeme nazvat sexuálním rituálem.Sexuální rituál se vlastně shoduje s tím, co se obvykle nazývá kouzlo lásky. Smysl tohoto rituálu spočívá ve vyvolání odezvy v člověku,...

Kniha Beliavelova - Výzva k těm, kdo chtějí praktikovat toto umění

Pokud jde o sex nebo chtíč: Plně využijte zaříkání a kouzel, která účinkují; jste-li muž, vnořte do ní svůj vztyčený úd se smilnou rozkoší: jste-li žena. rozevřete svůj klín s vilným očekáváním.Pokud jde o soucit: Buďte odhodláni nelitovat námahy vynaložené na pomoc poskytnutou ostatním, i...

Kniha Beliavelova - Faktory ovlivňující provozování satanské magie

A. TouhaPrvním faktorem při provádění rituálu je touha, přání, též známé jako motivace, pokušení nebo citové přesvědčení. Pokud po výsledku opravdu netoužíte, neměli byste se pokoušet obřad provádět.Nemůžete získat praxi v čarování, čaroděj muže provádět triky, jako třeba pohybovat neživými...

Kniha Leviathanova - Pekelná jména

SLYŠTE JMÉNA:PEKELNÁ JMÉNAAbaddon Bafomet Demogorgon Kojot Mictian Pluto ShamadAdramelech Bastrym Diabolus Lilith Midgard Proseprina SupayAhpuch Belzebub Dracula Loki Milcom Pwcca ŠivaAhriman Behemoth Emma-O Mammon Moloch Rimmon Tan-moAmon Beherith Euronymus Mania Mormo Sabazios...

Kniha Luciferova - Černá mše

Žádný jiný atribut nebyl tolik spojován se satanismem jako černá mše. Tvrzení, že nejrouhavější ze všech náboženských obřadů není nic jiného než literární výmysl, je samozřejmé třeba upřesnit - ale nic nemůže být blíž pravdě, než toto tvrzení.Rozšířená představa o černé mši je asi taková:...

Kniha Luciferova - Náboženské svátky

V satanském náboženství je největším ze všech svátků den vašeho narození. Je to v přímém protikladu k nejsvatějším dnům ostatních náboženství, jež uctívají konkrétního antropomorfního boha stvořeného k vlastní podobě, čímž naznačují, že ego není úplně pohřbeno.Satanista si říká: Proč tedy...

Kniha Luciferova - Naplnění ega jako cesta k posmrtnému životu

Člověk si uvědomuje, že jednou zemře. Zvířata poznají, že se blíží smrt, ale teprve když je jistá, uvědomuje si zvíře blížící se odchod z tohoto světa. I tak ale neví přesně, co s sebou umírání přináší. Často se poukazuje na skutečnost, že zvířata přijímají smrt důstojně, beze strachu či...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>