Důrazné varování! Dobrovolně vstupujete do světa ,,těch druhých,,

Použitím magických předmětů a provedeným rituálem se sami můžete dostat

do velkého nebezpečí. Pečlivě si rozmyslete, zda to opravdu chcete. Nečiňte tak bezdůvodně a věřte svým instinktům. 

ČERNÁ i BÍLÁ - JING a JANG - DOBRO a ZLO - VŠE JEDNO JEST UZAMČENO KRUHEM

MAGIA NIGRA - černá magie
(Lat. černá magie.) Původ tohoto názvu je vykládán ze zkomoleni řeckého terminu "nekromameia" (nekromantie - evokace mrtvých ke zvědným účelům). V katolické církvi bylo toto slovo ztotožňováno s každým nedovoleným čarodějnictvím a změnilo se nakonec v "nigromantii" či "negromantii", černokněžnictví. Jedná se tedy o záměnu dvou slov různého významu, ale zvukově podobných: latinského "niger" (černý) a řeckého "nekros" (mrtvý). Magia nigra je tedy název pro černou magii či černokněžnictví.

.

Pomník samotnému ďáblu

Leží ve Španělském Madridu a nazývá se "Padlý Anděl".Pomník patří "Satanovi".Postavil ji Ricardo Bellver a dokončil ji v roce 1874.Tato socha je sám "Satan"který byl právě svržen z nebe.Je to jediná socha na světě ,která náleží Ďáblovi.

Černá magie v lásce

Rozdíl mezi černou a bílou magii vnímá většina z nás tak nějak intuitivně. Když má čarování za cíl někomu uškodit a ublížit mu, jedná se o černou magii. Když čarujeme proto, abychom vytvořili hezké a pozitivní věci, je to bílá magie. V životě je však spousta situací, které nelze jen tak snadno...

Symbol černé magie

Jiným názvem taktéž temná magie. Jejím znakem je obrácený pentagram a je považován za symbol Satana.Mezi černou magii se bere - uhranutí, uřknutí, ovlivnění lidské vůle, kouzla sloužící ke škodě dané osobě, kouzla sloužící k nucené lásce konkrétní osoby, zabití a i zranění jak fyzické tak...

Nejznámější kletby

1. nejznámnější kletba je tutanchamonova kletba. 22 listopadu 1922 je otevřena jeho hrobka v údolí králů v egyptě.Nápis nad vchodem varoval že hrozí smrt ale nikdo z průzkumníku ji nebral na vědomí. V několika málo dnech umírá 21 lidi kteří do hrobky vztoupili. 2.Prokletí nejstarší mumie...

Černá magie obecně II

Černá magie termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu maha znamená moc. Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání, ale čistě a pouze...

VYMÍTÁNÍ ĎÁBLA

 Rozličují se dva zásadní stupně posedlosti :- oprese (napadení)- obrese (obléhání, obklíčení, blokáda). OPRESE : jde o působení časově omezené OBRESE : delší nebo i trvalý stav Jednotlivé případy se vzájemně liší co do intenzity projevů a důsledků.Některé příklady oprese:- pocity...

Voodoo- jak najít svoje duchy

Mnoho nově příchozích k vúdú začne tím, že si projdou pár webových stránek nebo knih, objeví pár loa (duchů), kteří jim přijdou zajímaví a začnou jim nazdařbůh přinášet obětiny. Často neobdrží žádnou odpověď - a občas dostanou odpověď, o kterou se neprosili! Tyto zkušenosti vedou lidi k...

Slovníček pojmů z voodoo

Na této straně naleznete množství pojmů, souvisejících s vúdú a afrokaribskými tradicemi. Jsou rozděleny do několika sekcí. Považuji za důležité upozornit, že transkripce (přepisy) se mohou dosti různit. Uvedené vysvětlivky odráží moje porozumění tradici a těžko můžete chtít něco jiného....

Voodoo

Voodoo (woodoo, voudon, vodou) je jedno z nejstarších náboženstvích lidstva z černé Afriky, a současně magickou tradicí, která se svou mocí poměřuje s málokterou formou magie. Vúdú je živé v celém Karibiku a Latinské Americe a nachází si svou cestu i do této země. Středem vúdú jsou duchové,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>