Základní symboly věštění

Základní symboly věštění

ČTVEREC: ochrana

KRUH: frustrace

ROVNÉ ČÁRY: jasné plány

VLNITÉ ČÁRY: nejistota

TEČKOVANÉ ČÁRY: cesta

ČÍSLA: mohou být ukazatele let, mesíců, týdnů, dnů a hodin. jsou- li v horní polovině šálku, znamenají dny a hodiny. jsou -li v dolní polovině šálku, znamenají týdny, měsíce či léta.

PÍSMENA: jsou většinou iniciály lidí důkežitých pro člověka, kterému věštíte. mohou to být přátelé, nepřátelé, příbuzní nebo obchodní společníci.......

DALŠÍ BĚŽNÉ SYMBOLY:

 

 

AUTO: místní cesta. představení novým obchodním partnerům

BRÁNA: příležitost. možnost postupu

ČLUN: cesta. konec přátelství

DEŠTNÍK: dočasné útočiště

DŮM: jistota. autorita

DÝKA: nebezpečí. tragedie. obchodní komplkace

DÝMKA: myšlenka a soustředění před námi. vyzkoušejte všechny možnosti

HAD: nepřítel. osobní ublížení nebo milostná záležitost

HARFA: spokojenost. klid

HOUBA: porucha. komplikace v obchodě

HRAD: odkaz. neočekávané finanční štěstí. dobrý život

JETEL: štěstí. neočekávaný úspěch

KLADIVO: těžká práce, která bude odměněna

KLÍČ: příležitost

KOČKA: přítelkyně. domácí problémy

KOLO: pokrok díky úsilí. peníze

KORUNA: pocty. důvěra. povýšení

KOSTEL: manželství. vážná nemoc (ne smrt)

KOŠTĚ: konec problému. změna zaměstnání. život v rodině

KOTVA: konec cesty. bezpečné setkání. úspěšný konec obchodní nebo osobní záležitosti. neočekávaně vyřešený problém

KŘÍŽ: těžkosti. neklid. neštěstí

KVĚTINA: nešťastná milostná záležitost

KŮŇ: práce

LÁHEV: oslava. úspěch

MOST: cesta do zahraničí. partnerství. představení novým přátelům nebo obchodníkům

MOTÝL: neupřímnost

MUŽ: cizí člověk. návštěvník. pomoc z neočekávaného zdroje

NŮŽ: zrada. dvojznačnost. nedorozumění

NŮŽKY: hádky, obvykle domácí. podvod

PALMA: oddychový čas. chvíle odpočinku. dočasná úleva

PAPÍROVÝ DRAK: buďte opatrní. myslete, než něco uděláte

PES: přátelství. společnost

PODKOVA: štěstí. začátek nového úspěšného podnikání

PTÁK: zpráva, která může být dobrá nebo špatná. možná cesta. společenství

RUKA: přátelství. pomoc, až bude potřeba. rada

SLON: potřebná rada, nejlépe od starého přítele.

SRDCE: láska nebo milenec. důvěrník

STROM: cíl dosažen. pohodlí. odpočinek

SVÍCE: inovace. nenadálý nový nápad

ŠÁLEK: láska. blízké přatelství. harmonie

ŠÍP: neshoda. antagonismus. pokyny k cestě. dopis

VELBLOUD: dlouhá cesta. dočasné přemístění

VĚJÍŘ: nediskrétnost. nevěra

VLAJKA: potřebná obrana. upozornění

VODNÍ MLÝN: velké obchodní záležitosti

ZBRAŇ: potíže. hádka. cizoložství

ZVON: dobrá zpráva

ŽEBŘÍK: pokrok. chopit se příležitosti

ŽIDLE: zábava. uvolnění