Úvod do studia demonologie

Demonologie je odvětví magické vědy, které má za cíl evokaci čili vyvolání démonických bytostí

, získání hmotného prospěchu a nebo vědomostí od těchto bytostí a jejich následné zažehnání.Moderní magie chápe démonické bytosti nikoliv jako mytologické postavy z křesťanského pekla a nebo jiných náboženství, ale jako části lidské psychiky, přírodní síly a nebo archetypy kolektivního nevědomí.Podstata evokovaných bytostí není fyzická, okultisté o nich hovoří jako o astrálních entitách (astrál je jemnohmnotná sféra nadřazená hmotnému světu), psychologové označují projevy běžné při magických evokacích, jako halucinace a nebo projekce nevědomí.O psychologickém původu démonů hovoří též to, že podstata evokovaného démona musí mít svou opěru v mágově psyché.Velice pozoruhodné je, že tzv. Astrální entity dovedou ovlivňovat realitu, například dovedou jakoby "zhmotnit" různé předměty (tento jev je znám i ze spiritistických seáncí), přinášet mágovi do života série neobvyklých událostí a nebo splnit mágova adresovaná přání.