Střelec

Střelec

Znamení Střelec- 22. listopadu - 21. prosince

Hmotné plody obchodování, výměny. Snaží se abstrahovat, syntetizovat. Je to znamení spojené s filosofií, náboženstvím, s právem. Důsledek je akademické vzdělání. Kulturní, náboženské a politické systémy. Určitý nedostižný ideál.

Ohnivé znamení - znamení Střelec

Modalita - znamení Střelec

proměnlivá

Vládce - znamení Střelec

Jupiter

Analogie - znamení Střelec

k 9. domu

Symbolem znamení Střelce je Kentaur, napůl člověk a napůl kůň. Směřuje svůj luk na vzdálený cíl a následně se za svým šípem vydává. Ne vždy svůj původní cíl najde, protože ho na cestě zaujme něco jiného a zajímavějšího. I lidé zrození v tomto znamení se s odhodláním a optimismem vydávají na cesty a hledají nová dobrodružství. Mají mnoho cílů a ne vždy k nim dorazí.

Pozitivní rysy - znamení Střelec

 

 

Nadšení, optimismus, intuice, idealismus, spravedlnost, dobrodružná povaha, nezávislost, šlechetnost, důstojnost, štědrost, upřímnost, tolerance.

Slabiny - znamení Střelec

 

 

Snobismus, neplnění slibů, domýšlivost, lehkomyslnost, netaktnost, nadřazenost, neumírněnost, nezodpovědnost.