Popis tarotů

Popis tarotů

Jak již bylo řečeno, balíček tarotových karet se skládá ze dvou částí - z Velké arkány (22 karet) a Malé arkány (56 karet). Výklad Velké arkány je příležitostí k zamyšlení, protože Vám umožní vidět situaci z celkového pohledu. Je možné určit optimální postup pro čtení významu karet Velké arkány. Jednotlivé karty Velké arkány jsou očíslovány 0-21. Podíváme-li se blíže na symboliku karet, můžeme vidět velekněze, oběšence a jiné symboly.
Někteří vědci se domnívají, že tarotové karty obsahují tajné vědění Templářů. Samozřejmě, spekulace o historickém původu tarotových karet přispívají k jejich mysticismu a také k většímu zájmu o jejich výklad. Karty Malé arkány udávají směr taktickému rozhodování. Vezmeme-li v úvahu počet karet v balíčku, bává výklad často prováděn jen pomocí karet Malé arkány. Na kartách Malé arkány nalezneme symboly meče, poháru, hole nebo pentagramu. Ve výkladu významu tarotových karet symbolizuje meč Vaši vůli a schopnost ovládat emoce; šálek představuje duši a duchovní zážitky; pentagram znázorňuje pozemské věci a peníze a hůl popisuje Vaše sociální kontakty.