Ochranný symbol bílé magie- pentagram

Ochranný symbol bílé magie- pentagram


Má-li pentagram jeden hrot nahoru, jde o pentagram bílé magie.
Má se za to, že jeho pět cípů znamená pět etap života, nebo-li:

 1. Zrození
 2. Zrání
 3. Dospělost
 4. Stárnutí
 5. Smrt

Nebo také pět základních živlů:

 1. Voda
 2. Oheň
 3. Země
 4. Vzduch
 5. Akáša (= astrální světlo= duch)

Nebo ještě také pět základních údů člověka:

 1. 2 ruce
 2. 2 nohy
 3. hlava

Pentagram se používá nejen při čarování jako důležitý symbol, ale i jako ochranné znamení přinášející sílu a poznání.