Kletby, prokletí

KLETBY
-vlastní / jsou ty, které vyřkneme sami, buď proti sobě nebo proti jiným bytostem,osobám,věci...
-získané- od jiných osob,bytostí
VĚDOMÉ KLETBY- jsou ty, které vyřkneme zcela vědomě třeba ve vzteku, hněvu, chceme třeba i pomstu nebo z jiného důvodu-nenávisti atd., to je velmi zlé, protože taková síla energií se k nám stále více násobená vrací
/čím větší vztek při vyslovení, tím horší dopad k nám nazpět-je totiž násoben nejen silou energie naší, ale také si bere k posílení veškeré energie negací z toho,ke komu jsme ji vysílali+námi dále získané negace v průběhu toku času.
NEVĚDOMÉ KLETBY - jsou to veškerá cílení na někoho, nás samotné nebo na věci, prostory i čas, ale jsou to vyřknutí vždy naprosto nevědomá,kdy si vůbec neuvědomujeme,jak dotyčné věci působí na nás samotné nebo na cíl,kam ji směřujeme, při jejich vyřknutí prostě sami nevíme,že to,co jsme udělali je kletbou.
/ viz.... to jsem,ale hloupá... ty zůstaneš sám navždy...ať to tak zůstane napořád... a mnoho jiných "běžných slov", o kterých ani nepřemýšlíme, že by mohly škodit/ Toto se v běhu času násobí stále víc a víc a jejich síla námi vysílaná po mnoho životů se začne od počátku vyslovení,či udělání kleteb načítat!!!!!! Až v některém vzdálenějším našem bytí PROSTĚ VŠE ZAČNE BÝT ÚČINNÉ+ZAČNE FUNGOVAT !!!!!
VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM, takže KLETBAMI  JSOU I ŠKAREDÉ POHLEDY na určitou osobu,plné zlosti, hněvu a nenávisti,či odporu- TO JE NEGATIVNÍ ENERGIE+ ta se načítá ke všem druhům kleteb. Tak sílí negace kolem vás a také v každé vaší buněčné struktuře, což má časem za následek další blokády ve zdraví nebo na jiných oblastech našeho života tady na Zemi, ale i jinde v jiných dimenzích!!!
Nemůžeme se potom divit,že máme problémy v některé nebo už ve všech oblastech života!!!
Máte-li potíže, najděte si patřičnou "vyšší bytost"- osvícené duše, mága nebo léčitele, většinou jsou to nenápadní lidé,kolem kterých je prostě jen láskyplná energie,působí klidně a jsou velmi vyrovnaní.


zdroj: vestirna.717.cz