Informace zodikálních znamení zvěrokruhu

Informace zodikálních znamení zvěrokruhu

 

 

Informace , které dostáváme ze zodiakálních znamení jsou informace kolektivní, archetypální - to znamená společné všem. To, co je nahoře, je i dole. To znamená, že i my ovlivňujeme archetypy svým postojem, nebo tím, jak se naše psychika mění. Na biologické úrovni je Zodiak vztah světla mezi silami tmy. Je jakýmsi elektromagnetickým polem, které je aktivováno úhlem pod kterým dopadají do tohoto pole, obsaženém v sublunárním světě.

Tyto informace jsou vzbuzovány k životu paprskem, který dopadá do tohoto pole. Je to dvanáct typů energie nebo způsobů jak s energií zacházet. Na společensko kulturní úrovni nám dává ty informace, které můžeme dostat v tradiční astrologii.

Na individuální úrovni se přenáší na domy. Na čtvrté úrovni se otvírá jen hvězdné nebe. Transpersonální úroveň je duchovní aktivita, je tvůrčí akt, který stojí na počátku něčeho. Vyšší celek, kterého jsme součástí, ohledává nižší. Vyšší svět - transpersonální svět. Existují projevy živlů vnější: oheň, země, vzduch, voda a existují také živly vnitřní. Vnitřní živel nediferencuje znamení, ale spojuje, je to vždy ten živel, který v tom jednom kvadrantu, v té roční době chybí.