Historie a význam Pentagramu

Historie a význam Pentagramu

Naši předkové si předsavovali svět jako celek složený ze dvou polovin - mužské a ženské. Jejich bohové a bohyně společně udržovali rovnováhu sil. Jin a Jang. Pokud je mužský a ženský princip v rovnováze, panuje na světě harmonie. Pokud ne, nastává chaos. Pentagram představuje ženskou polovinu všech věcí. Historikové náboženství nazývají tento koncept "posvátným ženstvím" nebo "velkou bohyní".

V tom nejkonkrétnějším významu pentagram symbolizuje Venuši, bohyni ženské sexuální lásky a krásy. Raná náboženství vycházela z božského řádu přírody. Bohyně Venuše a planeta Venuše byly jedno a totéž. Venuše na své dráze v rovině ekliptiky opíš na nebi každé čtyři roky dokonalý pětiúhelník. Starověkým učencům tento poznatek učaroval natolik, že se Venuše a potažmo pentagram staly symboly dokonalosti, krásy a cyklických projevů v sexuální lásce. Na počest Venušiny kouzelné moci pořádali Řekové každé čtyri roky Olympijské hry.

Jen málokdo si uvědomuje, že čtyřletý interval mezi olympiádami dodnes respektuje cyklus pohybu Venuše. A ještě méně lidí ví, že olympijské hry měly mít původně ve znaku pěticípou hvězdu, ale na poslední chvíli bylo pět hrotů nahrazeno pěti protínajícími se kruhy, které ducha her - jejich sounáležitost a harmonii- vyzařují přece jen zřetelněji.

 

Satanistická interpretace pentagramu je hisoricky nepřesná. Prapůvodně skutečně představoval ženský princip, ale během tisíců let byla symbolika pentagramu poněkud zkreslena. V tomto případě se to neobešlo bez potoků krve. Důvodem je církev. Symboly jsou velice houževnaté, ale význam pentagramu byl překroucen už v raných dobách římskokatolické církve. Vatikán chtěl obrátit lid na katolickou víru, a aby vymýtil pohanské náboženství, snažil se původní bohy a bohyně očernt a jejich symboly změnit ve znamení zla. V bouřlivých dobách se takové věco stávají běžně.

Každý, kdo se dostane k moci, převezme stávající symboly a postupem času je překroutí a znehodnotí, a jejich původní význam upadl v zapomnění. V boji pohanské a křesťanské symboliky pohané prohráli. Poseidonův trojzubec se proměnil v ďáblovy vidle, špičatý klobouk vědmy dostala na hlavu čarodějnice a z Venušina pentagramu máme symbol ďábla.

Penagram se bohužel zmocnila i armáda Spojených států takže se z něj sta nejznámější symbol války. Malujeme ho na stíhačky, sázíme ho na ramena generálům