Dělení magie

Dělení magie

 

 

ČERVENÁ MAGIE (SEXUÁLNÍ)

 

 

V tomto druhu magie vychází kouzelná síla z prožitků rozkoše a krásných pocitů vůbec.

Ale ne každému však tento druh vyhovuje

ZELENÁ MAGIE (PŘÍRODNÍ)

 

Je založena na pochopení síly země.

Využívá se k léčení pomocí přírodních prostředků, jako jsou bylinky.

Zelená magie může, ale nemusí být pouze prospěšná.

Tento druh magie je využíván například Elfy. Bývá ztotožňována se šamanismem.

ŠEDÁ MAGIE

 

Je kombinací bílé a černé magie

Bývá označována za univerzální magii a přiklání se k názoru dělení magie pouze podle povahy kouzelníka.

Používána jsou kouzla jak pomocná, tak i škodlivá

Šedou magií je také označována běžná, kouzelnická magie

ČERNÁ MAGIE (TEMNÁ)

 

Říká se jí STEZKA LEVÉ RUKY

 

Patří tam různá uhranutí, uřknutí, zaříkávání apod.

Jsou jí označována kouzla a rituály, které slouží k ovlivnění, ohrožení či zranění a zabití osoby nebo zvířete.

Jejím symbolem je obrácený pentagram, který v sobě zadržuje špatnou energii. Je dost využíván satanistickými kulty.

S černou magií je lepší si nezahrávat. Toho, kdo se ji snaží využít, aniž by byl opravdu schopný mág, dokáže zničit.

BÍLÁ MAGIE (BOŽSKÁ)

 

Zabývá se dobrem, je opak černé magie

Probouzí lásku, radí v problémech a odvrací kletby

Říká se jí také STEZKA PRAVÉ RUKY

 

Je využívána k pomoci lidem

Její kouzla nemohou uškodit.

Za bílou magii je považováno věštění, předvídání či výklady karet.

Je symbolizována pentagramem, který musí být dokonale rovný a symetrický.