Co je bílá magie?

Co je bílá magie?

Bílá magie je relativně nový termín, zavedený ve středověku. Tehdy měl především naznačovat,                                     že magie není nebezpečná a není důvod se jí obávat. Dále mělo používání tohoto názvosloví ochránit                                    mága či čarodějnici před postihem ze strany církve. Slovem bílá chtěli zdůraznit nevinost a                                     čistotu svých záměrů, což jim před inkvizicí stejně nepomohlo.
 
Pro nás pojem bílá magie odpovídá potřebě analytického myšlení moderního člověka, který cítí                                    touhu vše katalogizovat a nálepkovat, ale ve starých časech byl neznámý. Egyptští, keltští či                                    sumerští mágové by pravděpodobně vůbec netušili, co tím myslíme.
 
V současnosti tento termín neoznačuje jinou magii, spíše jistou část magie, výběr těch                                    relativně bezpečných magických postupů. Zatím ale tento pojem není přesně vymezen, proto ho různí                                    badatelé, mágové či čarodějnice vykládají různě, s odlišnostmi. V zásadě se ale všichni                                    shodují na tom, že bílá magie znamená :
 
"Kouzlit tak, abych nezpůsobil zlo žádné bytosti"
 
Existuje mnoho výkladů, upřesňujících tuto větu, já dávám přednost tomuto :
 
1) neuškodit ani neovládat žádnou myslící bytost
 
2) neprovádět kouzla, která nejsou zcela bezpečná nebo kterým nerozumím
 
3) nepracovat v magii s entitami, žijícími ve světě stínů (duchové, démoni, géniové,                                     bohové)
 
Pokud byste hledali, narazili byste i na výklady, které tvrdí, že bílou magií není, jestliže kouzlíte                                    pro svůj prospěch atd... Názory se různí.
 
Jak vidíte, bílá magie není ani tak druh magie, jako spíš označení přístupu mága a čarodějnice                                    k magii, odrážející jeho morální či bezpečnostní zásady. Možná by se místo slov "bílá magie" dalo používat                                    i spojení "bezpečná magie".
 
Princip bílé (či bezpečné) magie umožňuje komukoliv beze strachu zkoušet magické operace,                                    učit se z chyb a nebát se ošklivých následků. Proto je bílá magie vhodná pro všechny, kteří                                    se o magii zajímají.
 
Zásadám bílé magie odpovídá mnoho  postupů při :
- věštění budoucnosti (např. karty, astrologie, numerologie)
- léčení (např. ovlivňováním aury)
- ovlivňování událostí použitím talismanů a amuletů
- použití zaříkadel a některých rituálů, např. afirmativních