Ze tří více

30.06.2008 02:10

Úkol: Ze tří sirek udělati čtyři (případně šest) bez lámání sirek.
Rozluštění: Polož římské číslo IV nebo VI.
Poznámka: Žert tento lze provésti s nepatrnými změnami téměř u všech římských číslic.