Vložení 4 ES

30.06.2008 02:10

Při tomto fascinujícím triku požádáte někoho, aby řekl číslo od deseti do dvaceti, a ať již řekne cokoliv - v našem případě dejme tomu patnáct - oddělíte právě tolik karet a položíte je na stůl. Pak řeknete, že sečtete obě čísla, z kterých se skládá zvolené číslo, v tomto případě 1+5=6, oddělíte výsledné číslo od balíčku (v našem případě z patnácti karet) a vrátíte je k nepoužitým zbylým kartám. Pak opatrně odložíte stranou hned následující kartu ze zbylých (v našem případě z devíti) karet v balíčku a vrátíte ji do balíčku nepoužitých. Opakujete celý proces s dalším z diváků, který si rovněž zvolí číslo, dejme tomu jedenáct.Odpočítáte nejprve jedenáct karet z balíčku, pak z nich dvě odeberete (1+1=2) a přidáte je k nepoužitému balíčku karet. Vezmete první ze zbylých devíti karet, odložíte je znovu stranou a zbylých osm karet přidáte k balíčku. Stejný postup zopakujete ještě dvakrát. Potřetí řekne další divák třeba devatenáct (1+9=10), čtvrtý divák si zvolí desítku (1+0=1). Pak otočíte všechny čtyři karty, které jste postupně odkládali stranou, a k překvapení všech tu budou čtyři esa!

Vysvětlení:
Jedná se opět o automatický trik. Před zahájením vložte všechna čtyři esa do balíčku tak, aby v něm zaujímala deváté, desáté, jedenácté a dvanácté místo v pořadí od vrchu balíčku, a tím budou esa vždy kartou, kterou odložíte stranou, nezávisle na vyřčeném čísle za předpokladu, že se bude jednat o čísla od 10 do 19. Součet všech číslic od 0 do 9 pouze neutralizuje původně vyřčené číslo.

Provedení: