Svíci rozžehnout vodou

30.06.2008 02:12

 

 

Rozpusť 105 gr vosku, 4 gr sirkového květu, 8 gr nehašeného vápna a 4 gr oøechového oleje. Rozpuštìnou tuto smìs slej ke knotu, do terpentinového oleje namoèeného. K zapálení, staèí se už jen dotknout knotu vodou.