PEARL S. BUCKOVÁ

12.02.2014 22:57

Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny.