Obrana proti duchům

19.06.2008 16:17

Jestli máš dojem, že se v Tvém příbytku zdržují duchové mrtvých, tak je můžeš požádat o opuštění tohoto prostoru.

Zapal čtyři bílé svíce, svěcenou vodou vykrop místnost (hlavně rohy pokoje) a zapal kadidlo nebo vonnou tyčinku.

Namaluj do vzduchu pentagram v kruhu a prones magické zaříkání.
Slyšte, duchové, kteří jste přítomni v tomto domě!
Zaříkávám Vás v záři těchto svící, nezdržujte se více v mé blízkosti.
Vraťte se zpět do země stínů.
V dobrém Vás oslovuji, okamžitě odejděte a už se nevracejte!
A tak se staň!

Svíčky nech v klidu dohořet. Kadidlo nebo vonnou tyčinkou dokouřit, ať se pěkně pročistí prostor. Pokud by se duchové vraceli stále zpět, tak namaluj svěcenou křídou na každou zeď pokoje pentagram v kruhu a zakaž všem duchům vstup do místnosti. V případě, že jim potřebuješ povolit vstup, tak stačí ze zdi smazat pentagramy.

Zaklínám Vás ohněm, vodou, vzduchem a zemí.
Živlové Světa přijďte mi na pomoc, ozvěte se mi.
Do této místnosti nechť nevstoupí žádný duch,
dokud bude na zdech namalován pentagram a kruh.
A tak se staň!