Nit nehoří

30.06.2008 02:05

 

 

Ovineš-li nit těsně kolem klíče a držíš-li to chvilku v plamenu svíčky, nespálí se nit, pokud klíč se nerozpálí. - Ovine-li se nit kolem skořápky z vejce, nehoří dříve, pokud nechytne skořápka