Nevstane ze židle

30.06.2008 01:55

 

 

 

Posaď někoho zpříma na židli, aniž by směl se opříti, tak aby paty byly k sobě přiraženy a nohy roztaženy. Potom poruč mu, aby vstal, aniž by sehnul se a nohy srazil, i nebude moci tak učiniti.