Nalomená sirka

30.06.2008 02:08

 

Přehněte v půli obyčejnou sirku, tak aby se nalomila a oba konce souvisely jen několika vlákny dřeva. Dejte ji takto přeloženou na hrdlo láhve a položte na ni peníz, např. dvacetihaléř. Navrhněte společnosti , že necháte peníz padnouti do láhve, aniž byste se dotkli peníze, sirky neb láhve. Rozluštění jest jednoduché: namočte prst do sklenice s vodou a držte jej nad úhlem sirkou tvořený tak, aby jedna neb dvě kapky padly; ihned vlákna dřeva počnou bobtnati, protahují se, úhel sirky se rozevírá ponenáhlu, až peníz nedržen již sirkou padne do láhve.