Kouzlo na studium a zkoušku

19.06.2008 15:45

Namaluj ve vzduchu oko a šipku doprava...
Pak řekni:
"Zaklínám Tě oblohou, zaklínám Tě zemí.
Volám Tě vzduchu na pomoc, Vzdušný živle ozvi se mi.
Zkouška jež čeká mě, ať úspěšná je a v klidu proběhne...
A tak se staň...