Kouzlo k vykouzlení romantického prostředí

19.06.2008 17:35

.

Kouzlo použijte v den, kdy se v tom prostředí budete pohybovat. Do očarovaného prostoru nesmí vstoupit nikdo jiný než Vy nebo vyvolená osoba. Umís-těte do něho vázu s růžovými nebo červenými květy. Před příchodem vyvolené osoby se v klidu posaďte a zapalte růžovou svíci. Zavřete oči a zhluboka dýchejte, uvolněte tělo i tvář. Soustřeďte se na svůj srdeční střed /místo uprostřed hrudi/. Představte si světlo, které z něj vychází, které z Vás vyzařuje. Představte si různé barvy světla od červené ke žluté, oranžové, zelené, modré, nachové, bílé a růžové. Setrvejte u barvy nebo barev, které si představíte nejsnáz. Naplňte prostor svým světlem. Vdechujte a vydechujte své světlo. Říkejte nahlas:

"Zaklínám toto místo, aby mi pomohlo vytvořit a udržet radost, hravost a milostný vztah. Naplňuji tuto místnost energií lásky a světla a radostného spojení pro vyšší dobro. Staniž se."

Svíci nechte chvíli hořet