Kouzlo 2 kostky

30.06.2008 02:02

Provedení:
Dvě kostky odlišné barvy předáme divákovi a požádáme ho, aby, jakmile se odvrátíme, vrhl obě kostky na stůl, oka sečetl a výsledek si zapamatoval. Pak jednu, třeba červenou kostku obrátil a přičetl počet ok na spodní straně, znovu vrhl tuto kostku a číslo přičetl, celkový výsledek napsal na papír a ten schoval, kostky nechal na stole a oznámil, že skončil. Jakmile se otočíme zpět ke stolu uhádneme jaké číslo divák napsal na papír.

Vysvětlení:
Po otočení při pohledu na stůl si spočítáme oka na kostkách a k výsledku připočteme sedm. Číslo bude shodné s tím, které divák napsal na papír.