Karty- uhodnutí

30.06.2008 02:01


Účinkující položí na stůl balíček karet a požádá nějakou osobu, aby jej sejmula na dvě hromádky.Obrátí se pak ke kartám zády a požádá dotyčnou osobu, aby si pomyslela nějaké číslo, které není vyšší než třináct, a přidala právě tolik karet ze spodní poloviny balíčku na vrchní polovinu.Účinkující se otočí zpět a hned začne odpočítávat karty z vrchu balíčku, aniž by se podíval na jedinou kartu.Náhle vybere kartu a otočí ji.Číselná hodnota karty mu řekne, s jakým počtem karet divák manipuloval. Divák například rozdělí balíček na dvě hromádky a přidá šest karet ze spodní poloviny na vrchní.Pak umístí vrchní část balíčku na spodní.Účinkující se ujme balíčku, začne prohlížet karty a obrátí šestku. Spodci znamenají jedenáct, královny dvanáct a králové třináct.

Vysvětlení:
Tento trik funguje sám o sobě.Seřaďte navrch balíčku třináct karet:král, královna dále dolů až k esu, které má v této posloupnosti nejmenší hodnotu, ,,jedna".Na barvě nezáleží.Můžete proto karty rychle uspořádat i s vypůjčeným balíčkem.Pro maximální účinek si seřaďte karty předem a nečiň tak nikdy před diváky, protož jinak by trik nebyl tak efektní. Nechte nějakého diváka, aby sejmul balíček na dvě hromádky a zvolený počet karet ze spodní hromádky přeložil na vrchní.Potom ho požádejte, aby přemístil vrchní hromádku dospod.Všechno co pak musíte učinit je odpočítat karty a čtrnáctou obrátit.Ta vám ukáže počet karet, s kterými se manipulovalo. Předpokládejme, že se manipulovalo se třemi kartami.Dobrou radou je změnit karty, s kterými jste manipulovali, odpočítat tři karty a umístit je do spodní hromádky.Pak budete schopni trik libovolně opakovat. Neopakujte jej ale příliš často a vždy karty promíchejte.Vyplatí se mít karty seřazeny tak, aby pod esem byl žolík, který představuje nulu.

Provedení: