4 židli neodnesou

30.06.2008 01:56

 

 

Postav čtyři osoby tak, by sehnuty prostrčily ruce skrze nohy a každá chopila jednu nohu židle. Hne-li se jedna z osob těch, by šla ku předu, strhne ostatní k zemi, že padnou. Ještě lépe se to zdaří s třínožkou.